Témata
Reklama

IT bezpečnostní řešení pro EDGE a cloudová datová centra

Společnosti Rittal a Innovo Cloud představují kompletní portfolio bezpečnostních IT řešení pro hardware, software a cloud. Innovo Cloud implementujte zabezpečené cloudové řešení s certifikací C5 a s datovými centry situovanými v Německu.

Rittal a Innovo Cloud představily svá řešení pro fyzické a kybernetické IT zabezpečení na specializovaném veletrhu IT-SA v Norimberku ve dnech 8. až 10. října 2019. Tato akce umožnila specialistům v soukromém i veřejném sektoru objevit účinné způsoby ochrany jejich datových center, výpočetních technologií a cloudových služeb.

Reklama
Reklama

Zabezpečená data zůstávají v Německu

Rittal a Innovo Cloud nabízejí portfolio end-to-end řešení. Zákazníci si tak mohou být jisti extrémně robustním zabezpečením svých IT technologií, cloudových služeb a aplikací. Oba partneři navíc poskytují flexibilní cloudové služby z německých datových center. V důsledku toho zůstávají data vždy v Německu, nezávisle na tom, kde jsou zpracovávána. Řešení IT a cloud security jsou v souladu s doporučeními Spolkového úřadu pro bezpečnost informací (BSI). Výsledkem je, že ti, kdo rozhodují o IT, si mohou být jisti bezpečností IT v Německu.

Edge Data Center řešení

Výstavní stánek nabídl návštěvníkům dostatek příležitostí k získání podrobných informací o bezpečnostních řešeních společnosti Rittal. Mezi vystavenými systémy je Micro Data Center (MDC) – modulární trezor pro výpočetní datová střediska, využitelný také jako EDGE s výkonem až 6 kW v náročných okolních podmínkách.

Rittal TS-IT rack
Rittal datový sejfRittal TS-IT rack


Společnost Rittal také zdůrazňuje své Edge Data Center řešení (EDC) pro výkon až 3 kW. EDC je ideální pro podniky, které chtějí rychle implementovat distribuovanou výpočetní infrastrukturu ve spojení s účinným chlazením na zabezpečených místech, jako jsou např. operátoři 5G sítí. Dalším exponátem bylo IEDC (Industrial Edge Data Center) – špičkové řešení ve spolupráci společností Atos, Rittal a Siemens pro nejmodernější průmyslová prostředí, které je vhodné i pro užití ve veřejném sektoru pro tzv. „inteligentní města“. IEDC je k dispozici v různých verzích, od nástěnných až po kontejnerové mobilní řešení, a je schopno zpracovávat IoT (internet věcí) data v reálném čase. Kromě toho společnost Rittal ilustruje pomocí tzv. bezpečnostní komory, jak rychle a efektivně zřídit datové centrum nezávislé na budově.

Software „Made in Germany“

Jakékoli komplexní bezpečnostní řešení vyžaduje monitorovací software. Společnost Rittal nyní získala od německého sdružení malých a středních podniků v oblasti IT (BitMi) pečeť kvality Software „Made in Germany“ za řešení CMC III a RiZone. Je to jasný signál pro širší svět, že tyto systémy zaručují nejvyšší úroveň ochrany a neustále se zlepšují. Ocenění se zaměřuje na služby, kvalitu a design s potenciálem do budoucnosti. Zákazníci využívají podporu a školení, software byl testován v německých laboratořích a průběžný vývoj řešení je smluvně dohodnut.

RiZone je DCIM systém (management infrastruktury datových center) pro monitorování složité infrastruktury. CMC III je systém pro monitorování a správu racků, serverů, IT racků a celých datových center. Tato řešení umožňují komplexní monitorování fyzické bezpečnosti a IT technologií.

Cloud „Made in Germany“

Innovo Cloud, sesterská společnost firmy Rittal, se zaměřuje na svá bezpečnostní cloudová řešení „Made in Germany“. Toto spojení předvede specialistům v soukromém i veřejném sektoru, jak provozovat zabezpečená EDGE řešení, včetně cloudové integrace – od tzv. „single rack“ řešení až po plně vybavená datová centra či kontejnery.

Data generovaná v místě instalace jsou zpracována pomocí EDGE řešení a odtud jsou přenášena do robustně stíněného cloudového úložiště. Díky tomu je firma Innovo Cloud v budoucnu schopna nabízet své cloudové služby kompletní a s certifikací C5.

Stávající standardy byly primárně vhodné pro vnitropodniková dopravní nebo outsourcingová partnerství, ale nebyly navrženy speciálně pro požadavky cloud computingu. Katalog C5 Německého federálního úřadu pro informační bezpečnost (BSI) popisuje mezinárodní standardy v oblasti bezpečnosti a certifikace.

Rittal Czech

revilakova.h@rittal.cz

www.rittal.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 191103
Datum: 13. 11. 2019
Rubrika: Informační technologie / Průmysl 4.0
Autor:
Firmy
Související články
Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Související články
Chytré brýle pro průmysl

Chytré brýle a rozšířená realita se v posledních letech staly dalším trendovým tématem v průmyslovém prostředí. Na rozdíl od umělé inteligence, která je založena na strojovém učení a u které jsou stroje určeny k dlouhodobému nahrazení lidského faktoru, sleduje rozšířená realita jiný cíl: podporovat člověka v průmyslových procesech. Zde vstupuje firma Ayes, která představuje jedničku v oblasti hands-free technologií pro průmysl, chytré brýle RealWear HMT-1.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Virtuální a rozšířená realita zvyšuje konkurenceschopnost

Dnes již máme řadu možností, jak můžeme v byznysu prakticky využít virtuální a rozšířenou realitu. A to doslova ve všech dostupných oborech a firemních procesech.

Strojové učení pro senzory

Dnes je možné nalézt mikrokontroléry (jednočipové počítače) v prakticky jakémkoli technickém zařízení počínaje pračkami až k měřičům tlaku a nositelné elektronice. Výzkumní pracovníci Fraunhoferova institutu mikroelektronických obvodů a integrovaných systémů řízení (IMS, ISŘ) vyvinuli AIfES, koncept umělé inteligence (AI) pro mikrokontroléry a senzory, který obsahuje plně nastavitelnou umělou neuronovou síť. AIfES je na platformě nezávislá knihovna pro strojové učení, kterou lze využít k realizaci samostudijní mikroelektroniky, která nevyžaduje spojení s cloudem nebo vysoce výkonným počítačem. Systém umělé inteligence určený pro senzory je schopen rozeznat rukopis a gesto, což umožňuje například zadávání vstupních dat gestem, běží-li knihovna na nositelné elektronice.

Digitálne dvojča & Factory Twin

Uplatnenie digitalizácie vo výrobe predstavuje revolučnú zmenu. Táto zmena má paradigmatický charakter, pretože sprístupňuje dáta z výroby všetkým výrobným prvkom, čo umožňuje uplatnenie nových systémov riadenia výroby v reálnom čase.

Výrobu ovládne chytrý software

V souvislosti s Průmyslem 4.0 se často hovoří o inteligentních, navzájem komunikujících strojích. Chytré však nejsou ani tak stroje, jako spíše software, který je řídí.

Cesta k inteligentní výrobě

Existuje pádný důvod, proč je vytvářen globální tlak na rozvoj inteligentní výroby – díky důslednému propojování výrobních podniků a zajištění zásadních výrobních informací přináší výrobcům téměř neomezené příležitosti ke zlepšování provozních operací či vytváření přidané hodnoty a usnadňuje odpovědi na otázky, jak řešit nedostatek pracovníků s odpovídajícími schopnostmi.

Příprava strojů pro připojení do průmyslového internetu věcí

Řešení řídicích systémů založených na průmyslových počítačích představují pevné instalace v podobě strojů a systémů, které prokazují provozní spolehlivost. Nyní se sektor automatizace sloučil s první generací informační technologie, další krok představuje zapojení inteligentních komponent do sítě a jejich připojení k internetu věcí (IoT).

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje

Společnost DEL vyvinula a nabízí vlastní systém delMES pro on-line sběr dat, který firmám umožňuje firmám šetřit náklady nejen v údržbě, ale díky predikci omezit i případné ztráty, které by jinak vznikly zastavením výrobní linky. Firma systém postupně rozšiřuje o další moduly týkající se predikce a zpracování rychlých dějů.

Včera, dnes a zítra – IT společnosti

Průmysl České republiky se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem seriálu postupně hovoříme s představiteli stěžejních průmyslových oborů, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost. Dalším, na koho jsme se obrátili, je prof. Vladimír Smejkal, z Fakulty podnikatelské VUT v Brně, odborník v oblasti práva a bezpečnosti informačních systémů a kyberkriminality.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit