Témata
Reklama

Nový systém řadových skříní

Společnost Rittal uvádí na trh nový systém řadových skříní VX25. Jedná se o první systém rozváděčových skříní, který byl plně vyvinut podle požadavků na zvýšení produktivity při výrobě rozváděčů a na hodnotový řetězec podle Průmyslu 4.0. Rittal slibuje významný inovační skok, díky intenzivní analýze a dialogu se zákazníky. Výsledkem bylo mnoho nápadů, které nastavily nová měřítka v oblasti efektivní výroby řídicích a distribučních rozváděčů.

Již téměř dvě desetiletí je systém rozváděčových skříní TS 8 Rittal celosvětovou normou při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů. Při vývoji nového systému řadových skříní VX25 bylo cílem vyvinout ještě dokonalejší rozváděčovou skříň, která zkrátí časy při projektování a montáži, omezí složitost a začlení se jako plnohodnotný modul do obrovského trendu digitalizace. Nový systém řadových skříní VX25 Rittal by měl být stoprocentně řešen podle zásad Průmyslu 4.0.

Reklama
Reklama
Po pěti letech vývoje byl na veletrhu v Hannoveru v roce 2018 představen nový systém řadových skříní VX25.

Vědecká studie využitelnosti

Pro firmu Rittal byl při vývoji rozhodující intenzivní dialog se zákazníky. Pomocí rozsáhlé studie využitelnosti zdokumentovali vývojáři a analytici písemně, obrazem a za pomoci videa pracovní den v průmyslovém prostředí u výrobců rozváděčů v malých, středních i velkých firmách po celém světě. Z výsledků vyplynulo 150 systematicky uplatňovaných a konkrétních požadavků na novou rozváděčovou skříň, které představovaly pro vývojáře a produktové manažery základy pro vlastní vývoj. Rittal při tom nezanedbal žádný z důležitých bodů.

VX25 je název programu, který přináší celou řadu možností a dokonalou symetrii prostřednictvím rozměrového rastru 25 mm.

Zaměření na výhody pro zákazníky

Výsledkem vývoje je nový systém řadových skříní VX25. Základem inovace je vývoj kompletně nového profilu rámu. Tento profil je základem pro efektivitu při projektování a montáži, možnosti rozšíření a stabilitu. S novým systémem řadových skříní se Rittalu podařilo dosáhnout všech důležitých a na trhu uznávaných vlastností dosavadního celosvětově používaného systému řadových skříní TS 8 a významně ho rozšířit o řadu nových funkcí a výhod. Vysoký stupeň inovace VX25 potvrzuje fakt, že v průběhu jeho vývoje bylo uděleno více než 25 patentů.

Výhody pro zákazníky v celém procesu tvorby hodnot při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů lze přitom shrnout do tří základních bodů: maximální kvalita a dostupnost dat, redukovaná složitost a úspora času a bezpečnost při montáži.

Díky maximální kvalitě a dostupnosti dat při projektování vytváří Rittal předpoklady pro spojení virtuálních a fyzických pracovních postupů.

Efektivní plánování

Nový vývoj zahrnuje více než jen rozváděčovou skříň. Jednou ze základních výhod je maximální kvalita a dostupnost dat při projektování a pro zajištění efektivního plánování. Systém řadových skříní VX25 podporuje výrobu řídicích a distribučních rozváděčů na cestě k Průmyslu 4.0. Kombinací skutečné rozváděčové skříně a jejího digitálního dvojníka splní v budoucnu všechny požadavky na digitalizaci – od on-line konfigurování a projektování až po automatizaci a sledování ve výrobě.
Proto jsou všechna 2D a 3D data již od počátku konzistentní a dostupná v maximální kvalitě. Projekce, konstrukce, nákup a výroba i všechny ostatní oblasti při výrobě proto mohou mít vždy k dispozici kompletní a kvalitní údaje. Efektivní projektování a plánování umožňuje jednoduché stahování podrobných 2D a 3D CAD dat (z webových stránek Rittal nebo Eplan Data Portal), flexibilní přenos dat ve všech běžných systémech CAD (celkem 70 formátů), projektování pomocí CAE/CAD, vypracování prostorového řešení rozváděčové skříně pomocí Eplan Pro Panel i klasifikaci dat podle EClass a ETIM.

Pro optimalizaci procesů tvorby hodnot při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů jsou ploché díly VX25 označeny QR kódem.

Jednoduchou a bezchybnou konfiguraci systémové řadové skříně VX25 – i bez znalosti CAD – umožňuje již od počátku on-line nástroj RiCS. Rittal Configuration System je nový, uživatelsky přívětivý nástroj pro konfiguraci produktů „Rittal – The System“ a je nyní k dispozici pro systémy rozváděčových skříní VX25 a TS 8, jakož i pro malé a kompaktní rozváděče typu AE, KL a EB v oceloplechovém provedení. Pomocí jednoduchého výběru výrobků, parametrů a vlastností mohou uživatelé sestavit potřebný produkt a získají kromě obecných údajů o zboží také detailní 3D model. Nezbytnou součástí jsou i kontrolní mechanismy, které poskytují přímou zpětnou vazbu a tím zaručují vysokou spolehlivost řešení. Rittal nabízí i další on-line nástroje, jako je VX25 selektor, který pomůže při specifikaci nové systémové řadové skříně VX25. Při znalosti objednacích kódů stávající řady TS 8 pomůže uživatelům on-line převodní nástroj VX25.

Při vývoji se podařilo pomocí široce využívaného průchozího rozměrového rastru 25 mm a úplné symetrie významně redukovat složitost technického provedení rozváděčové skříně.

Pro optimalizaci procesů tvorby hodnot při výrobě rozváděčů jsou ploché díly (dveře, bočnice, zadní stěna, střecha a montážní deska) VX25 označeny QR kódem. V budoucnu bude proto možné zajištění řízení výroby a sledování těchto dílů při výrobě. Pomocí QR kódu je možné komponenty rozváděčové skříně přiřadit ke konkrétní zakázce nebo projektu zákazníka. Tím lze sledovat tyto díly v průběhu celého pracovního postupu, vždy je přiřadit ke správným programům zpracování a projektům a evidovat časy zpracování.

VX25 snižuje složitost

Většina vylepšených funkcí je dána novým profilem rámu VX25. Při stejné hmotnosti je mnohem stabilnější. Další výhody vyplývají z rozměrového rastru 25 mm. Při novém vývoji se podařilo pomocí úplné symetrie významně redukovat složitost technického provedení rozváděčové skříně VX25. Výsledkem je méně dílů, a tím i méně skladovací plochy pro ukládání dílů příslušenství.

Nekonečný rastr 25 mm u rozváděčových skříní VX25 umožňuje nekonečné možnosti, jak použít systémová šasi. Je až neuvěřitelné, jak, kde a kam se dají systémová šasi instalovat. Nový jednotný profil rámu rozvaděčových skříní VX25 mimo jiné přináší úsporu v počtu potřebných šasi pro různé aplikace a rozdílné způsoby montáže. Vnitřní a vnější rovina na profilu rámu má shodnou osovou vzdálenost a zároveň jsou v systémové vzdálenosti 25 mm. Nové šasi ve spojení s rozváděčovou skříní VX25 umožňuje jakékoliv kombinace za účelem vytvoření správné konstrukce pro danou aplikaci. Rozměrový rastr 25 mm pokračuje i v případě řadově spojených skříní, takže lze například montovat lišty přes několik skříní. Rám a šasi jsou opatřeny instalační pomůckou ve formě trojúhelníkového výseku v rámu rozváděčové skříně VX25, který se systematicky opakuje po pěti otvorech pro samořezné šrouby. Systém je dopracován i do takového detailu, jako je předvyražené objednací číslo šasi a rozměr, pro který je určeno.

Významné snížení složitosti se týká montáže či demontáže dveří, které může provádět jedna osoba bez použití nástrojů.

Filozofií nového systému řadových skříní VX25 Rittal je heslo „méně je někdy více“. Pro některé stejné montážní konfigurace potřebuje nový systém až o 40 % méně typů konstrukčních dílů. Protože existuje méně variant montážních dílů, klesají výrobci náklady na konstrukci, skladování a logistiku.

Řadové spojení rozváděčových skříní VX25 je zajištěno pomocí menšího počtu spojovacích prvků než dříve. Spojky pro řadové spojení jsou konstruovány tak, aby všechny možné situace při řadovém spojení rozváděčových skříní bylo možné pokrýt jen pomocí čtyř různých spojek. Systém řadových skříní VX25 lze připojit také ke stávajícím rozváděčovým skříním TS 8, což je velmi důležité při rozšiřování již hotových instalací.

Snadná montáž

Při posuzování využitelnosti věnovali odborníci zvláštní pozornost nákladům, které vznikají v dílně v souvislosti s montáží. Při vývoji systému řadových skříní VX25 bylo cílem montáž v co nejvíce oblastech zjednodušit a tím zrychlit. Časové úspory v průběhu montáže znamenají pro výrobce rozváděčových skříní snížení nákladů.
Pomocí nového profilu rámu je nově umožněn přístup ze všech čtyř stran rozváděčové skříně. Proto je nyní možné vnější rovinu osazovat přímo z vnější strany bez přídavných dílů. Totéž platí také pro novou možnost instalace montážních desek zezadu. Je to velmi výhodné zejména při montáži těžkých osazovaných montážních desek. Zvedání pomocí jeřábu a následná montáž zpředu do rozváděčové skříně probíhaly často velmi zdlouhavě. Pomocí nové možnosti zabudování montážní desky v nejzazší montážní hloubce je pro montáž komponent v rozváděčové skříni k dispozici o 20 mm více místa.

Vývojáři v Rittalu mysleli také na detaily. U všech plochých dílů byl důsledně realizován princip montáže prováděné jednou osobou. To lze například díky nové možnosti zavěšení, které plochý díl vodorovně i svisle udrží v poloze během přitahování šroubů.

Nový podstavec spojuje všechny funkce podstavce TS a systému podstavce Flex-Block a může v něm být také vestavěno příslušenství skříně.

Dveře

Při montáži dveří přináší nový vývoj velmi výraznou úsporu času: Dveře lze zavěsit do závěsů jednoduše a bez nástrojů. Zdlouhavé a zčásti neergonomické vysunování závěsových kolíků tím může zcela odpadnout. Jsou-li dveře zavřené, znemožňuje konstrukce závěsu vysunutí dveří.

Při vývoji skříně si konstruktéři položili otázku, jak vyměnit standardní závěsy za 180° bez větší námahy. Výsledkem je nová koncepce, která se vyznačuje rychlostí, pohodlností a extrémní časovou úsporou. Instalace 180° závěsu se provádí zcela bez nutnosti vrtání, závěs lze snadno a přesně sestavit. Samotné nasazení dveří na rám skříně nemůže být snazší.

Co se týká otevírání rozváděče, je k dispozici několik možností, jak toto provést. Standardní uzávěr skříní VX25 lze nahradit komfortní rukojetí. Výměna se vyznačuje lehkostí, rychlostí a pohodlností. Celý proces výměny se obejde bez použití nástrojů, čímž odpadá jakékoliv riziko poškození a zaručuje nesrovnatelnou rychlost a pohodlnost výměny. Technické kvality jsou podtrženy jedinečným designovým zpracováním. Elektronické zavírací systémy, které v rámci snah o zvýšení bezpečnosti budou v budoucnu používány stále častěji, je možné bez problémů namontovat i dodatečně. Za tím účelem není nutné dodatečné mechanické opracování dveří.

Využitelný podstavec

A konečně i podstavec byl vyřešen úplně nově. Spojuje všechny funkce podstavce TS a systému podstavce Flex-Block v jednom řešení – a nejen to. V novém podstavci může být také kompatibilně vestavěno běžné příslušenství skříně. Kromě lišt pro uchycení kabelů lze jednoduše a efektivně uchytit a zafixovat procházející kabely pomocí konstrukce systému. Tím se šetří čas i náklady a je zajištěna vyšší bezpečnost. Šrouby podstavce jsou přístupné shora, což usnadňuje utažení. Kovové kryty lze jednoduše nacvaknout a později opět demontovat, když je třeba zvednout rozváděčovou skříň pomocí vysokozdvižného vozíku. Zde dochází k automatickému vyrovnání potenciálu při montáži podstavce ke skříni. Uvnitř podstavce je rovněž dodržen průchozí rastr 25 mm. Nikdy nekončící rastr 25 mm tak prochází i ze skříně do podstavce. Montážní díly rozváděčové skříně – například šasi – lze proto použít také v podstavci.

Rittal Czech

revilakova.h@rittal.cz

www.rittal.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 180910
Datum: 05. 09. 2018
Rubrika: Výroba / Elektrotechnika a elektronika
Autor:
Firmy
Související články
Chytré chlazení s menším množstvím chladiva

Firma Rittal svou novou řadou chillerů Blue e s rozsahem chladicího výkonu od 11 do 25 kW významně zdokonalila svou nabídku technologie chlazení pro obráběcí stroje a rozváděče. Tím, že nová řada chillerů používá o 40 % menší náplň chladiva, stává se významným příspěvkem k ochraně životního prostředí. Uživatelé zároveň profitují z přesné regulace teploty, zjednodušeného provozu a instalace, jakož i z nových bezpečnostních funkcí. K dispozici jsou rovněž předkonfigurované sady volitelného příslušenství.

Řešení pro návrh rozváděčů podle Průmyslu 4.0

Na veletrhu Amper 2019, který se bude konat v Brně od 19. do 22. března, se společnost Rittal představí jako poskytovatel řešení hodnotového řetězce při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů. Těžištěm expozice bude představení nového systému řadových skříní VX25 uváděného na trh se sloganem "System Perfection". Jedná se o první systém skříní, který byl vyvinut tak, aby splňoval nároky na zvýšení produktivity a byl vhodný pro Průmysl 4.0. Rittal společně s firmou Eplan slibuje výrazné zvýšení produktivity díky integrovaným řešením se softwarovými nástroji a daty.

Systematicky inovativní skříně

Po pěti letech vývoje představila společnost Rittal na veletrhu v Hannoveru svůj nový systém řadových skříní VX25. Jedná se o první skříňový systém, který byl plně vyvinut tak, aby splňoval požadavky na zvýšenou produktivitu v oblasti řízení a výroby rozváděčů v souladu s hodnotovými řetězci Průmyslu 4.0. VX25 nabízí nejvyšší možnou kvalitu a konzistentnost dat, snižuje složitost, zajišťuje úspory času a bezpečnou montáž. Více než 25 patentů prokazuje vysokou úroveň inovativnosti.

Související články
Systém nosných ramen pro rozhraní člověk-stroj

Systémy nosných ramen umožňují snadné a přesné otáčení, jakož i zvedání a vychýlení ovládacího panelu. Díky tomu je obsluha stroje kdykoliv „v obraze“ a má kontrolu nad strojem nebo zařízením. To, že i v systémech nosných ramen je ještě hodně inovačního potenciálu, ukazuje společnost Rittal dalším zdokonalením svých řešení v podobě systémové stavebnice s označením CP 60/120/180.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zkraty a nadproudy bez rizika poruchy

Zkrat nebo nadproud, který může nastat na zařízení externě připojeném k rozváděči stroje, zapříčiní vybavení nadproudové ochrany, nejčastěji jističe, a tím může dojít k nechtěnému vypnutí celého stroje nebo jeho části.

Nové kabely pro obráběcí stroje

Společnost igus, v ČR zastoupená firmou Hennlich, rozšiřuje svou rozsáhlou nabídku flexibilních kabelů chainflex pro obráběcí stroje. Díky čtyřem řadám servokabelů pro pohyb v energetických řetězech lze jednoduše snížit procesní i produktové náklady při zachování vysoké kvality konstrukčního řešení.

Elektrická bezpečnost je již zajištěna

Bezpečnost má v oblasti elektrických rozváděčů absolutní prioritu. Aby nedošlo ke zranění osob nebo k poškození majetku, musí být dodrženo mnoho norem a nařízení. Mezi požadavky patří i vyrovnání potenciálu mezi všemi kovovými částmi rozváděčové skříně. Systém řadově spojitelných skříní TS 8 společnosti Rittal je příkladem, jak může být bezpečnosti dosaženo v mnoha aplikacích pomocí automatického vyrovnání potenciálu bez nutnosti samostatného uzemnění všech kovových částí rozváděčové skříně.

Skutečná účinnost datového centra pomocí transparentnosti napájení

V současné době se velká většina vlastníků a provozovatelů datových center při jejich správě zabývá neuvěřitelným množstvím činností. Od malých až po extrémně velká datová centra je zvláštní pozornost věnována všem aspektům jejich provozu včetně „zelené“ IT, chlazení a topologie. Velký důraz je kladen také na měření výkonu aplikací a na využívání mnoha ukazatelů výkonnosti softwaru pro zvyšování efektivity a optimalizaci. Bohužel nejsou tyto činnosti vždy tak konzistentní a komplexní, jak by mohly být. Dennis O’Sullivan, provozní specialista řešení datových center ve společnosti Eaton EMEA, zkoumá, jak by tento problém měl být řešen.

Vnitřní instalace – rychle a pohodlně

Vysoká hustota instalace prvků ve skříních a velmi krátké projektové časy – to jsou pouze dva z faktorů, se kterými se dnes výrobci rozváděčů potýkají. V dnešní době je velmi důležité, aby instalace komponent dovnitř rozváděče proběhla co nejrychleji, a proto je žádoucí, aby instalace co nejvíce komponent probíhala současně.

Kabely a jednožiláky pro náročné podmínky

Konec roku je bilančním obdobím snad pro každou společnost a skupina Lapp není výjimkou. Při pohledu zpět na posledních 12 měsíců vidíme řadu úspěšných projektů, jako je spuštění e-shopu nebo účast na mezinárodním veletrhu Amper 2015. Kromě toho však skupina Lapp v souladu se strategií neustálých inovací vyvinula a úspěšně představila i řadu produktových novinek.

Odolné kabely pro extrémní podmínky

Ať již na severním pólu nebo v Himálaji, kabely a průmyslové konektory musejí často odolávat drsným podmínkám. Musejí vydržet velmi nízké teploty, nesmějí se rozpadnout v agresivních médiích a musejí být velice odolné vůči mechanickému namáhání.

Cílené a efektivní chlazení

Nárůst výkonu výrobních technologií zvyšuje potřebu odvodu ztrátového tepla z rozváděčových skříní. Na základě požadavku vyšších chladicích výkonů Rittal nabízí vysoce efektivní klimatizační řešení, která se zaměřují především na energetickou účinnost. Inovativní komponenty klimatizace a chladicí systémy dnes nabízejí o více než 40 procent vyšší účinnost než systémy dosavadní.

Ideální snoubení designu a užitné hodnoty

Trendy ve strojírenství se zaměřují stále více na design. Důraz je kladen na snadnější obsluhu, snížené nároky na prostor a zároveň na výrazně snížené systémové náklady. Při výrobě takových strojů je nutné chytře kombinovat méně nákladné sériové komponenty a individuálně navržené součásti. Zajímavou referencí takového řešení je řada obráběcích strojů Planet V od výrobce Supfina, která je vybavena systémem rozváděčů a souvisejících technologií Rittal.

Standardizace - kouzelné slovo pro bezporuchový provoz elektrických zařízení?

Dojde-li k poruše během řídicího procesu, je toto zpravidla monitorováno měřicí nebo senzorovou technikou. V automatizaci to může vyvolat operaci, která poruchu odstraní nebo nahlásí. Tím je tedy definován a znám stav procesu po poruše. Jestliže však dojde v řídicím rozváděči k elektrické chybě, není zpravidla automatizační technika schopna na tento stav reagovat. Dojde-li díky elektrické chybě k dalším škodám, jde většinou o časové a finanční náklady a také o delší výpadek procesu. Pro dlouhodobé zajištění a zlepšení ochrany osob a zařízení byla proto zavedena nová norma IEC 61439. Mnoho požadovaných ověřování lze přitom jednoduše docílit používáním standardizovaných produktů a řešení, což vede k vítanému zlepšení ochrany osob a zařízení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit