Témata
Reklama

Systém nosných ramen

Systémy nosných ramen umožňují snadné a přesné otáčení, jakož i zvedání a vychýlení ovládacího panelu. Tím je obsluha stroje kdykoliv „v naprostém obraze“ a má kontrolu nad strojem nebo zařízením. To, že i v systémech nosných ramen je ještě hodně inovačního potenciálu, ukazuje společnost Rittal v podobě systémové stavebnice pro rozhraní člověk-stroj.

Na spojení mezi strojem, ovládacím zařízením a obsluhou jsou kladeny stále rostoucí požadavky. Typickými požadavky konstruktérů strojů a zařízení na systémy nosných ramen je bezpečnost, individuální konstrukce, estetičnost, jednotný design v širokém rozsahu zatížení, rychlá montáž, snadné seřízení kompletního systému a v neposlední řadě i rozličné možnosti vedení kabelů. Co se aktuálně učinilo na rozhraní mezi člověkem a strojem, ukazuje stavebnicový systém od společnosti Rittal, jenž uživateli nabízí jednotná řešení v oblasti funkcí, montáže a projektování v jednom designu. Rittal přináší na trh kompletní program nosných ramen ve shodném designu a s maximální nosností od 60 do 180 kg.

Bezpečnost na prvním místě

Automatické vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými částmi systému nosných ramen odstranilo možnou mezeru v bezpečnosti stroje. Automatické vyrovnání potenciálu přináší výhodu v podobě větší ochrany pro obsluhu stroje a větší bezpečnosti pro strojní výrobu. Díky tomuto systému odpadají dodatečné náklady za materiál a práci.

Ochrana hran – systém chrání izolaci kabelů, které jsou instalovány v nosných ramenech.

Kombinací těchto dvou aktivních bezpečnostních prvků (automatického vyrovnání potenciálu a ochrany hran) je zajištěno že, riziko úrazu elektrickým proudem, vlivem vadné izolace kabelu, je sníženo na minimum.

Se systémem nosných ramen CP 60/120/180 je Rittal prvním výrobcem, který zajistil automatické vyrovnání potenciálu jako standard, a to bez práce navíc a dodatečných nákladů.

Tam, kde dříve rotující prvky, jako například klouby, neměly žádný systém pro vyrovnání potenciálu, mají dnes u CP 60/120/180 tzv. posuvné kontakty, které zajišťují spolehlivý elektrický kontakt v celém systému. Chytré ochranné prvky hran z plastu, které mohou být jednoduše nasunuty na vnitřní části mezi nosným profilem a kloubem, případně úhelníkem, zabraňují poškození izolace kabelů, které by mohlo být způsobeno vnitřní hranou. Toto poškození je typické pro svařované systémy. Automatické vyrovnání potenciálů je důležitým kritériem pro bezpečnost strojů a toto rozhodnutí je na straně konstruktérů.

Reklama
Reklama
obr1: Systém nosných ramen Rittal.

Tři stupně zatížení

Nový systém nosných ramen lze realizovat třemi stupni zatížení: 60, 120 a 180 kg (vztaženo na délku výložníku jednoho metru). Systém CP 60/120/180 nahrazuje dosavadní systémy CP-L, CP-C a CP-XL. U běžných řešení různých výrobců se stupně zatížení dělí až na sedm různých systémů nosných ramen, které jsou navíc vzájemně kompatibilní pouze zřídka, a to jak v designu, tak v kombinaci nebo funkcionalitě. Z toho vyplývají nevýhody, jako velký počet různých komponent a rostoucí náklady na poradenství. Systém nosných ramen od společnosti Rittal je naproti tomu zkonstruován obecně, umožňuje na základě svého stavebnicového principu vhodné řešení pro jakýkoliv požadavek a představuje značnou časovou úsporu při montáži, seřizování a v případě servisu. To znamená, že výměna jednotlivých komponent, například pro plánované vyšší zatížení, je možná rychle a kdykoliv.

Aby bylo docíleno požadované nosnosti a dosažitelnosti pro jakékoliv použití, jsou k dispozici nosné profily s různými průřezy a s délkou 250, 500, 1 000 a 2 000 mm. Všechny jsou zhotoveny z oválného hliníkového profilu – i pro zátěže do 180 kg. Většina nosných ramen na trhu je vybavena čtyřhrannou ocelovou trubkou. Nová geometrie profilu je nejen optickým „poutačem“, ale zaručuje i značně vyšší stabilitu s ohledem na ohybové a torzní zatížení vyskytující se v aplikaci. Kromě toho z této konstrukce vyplývá minimální oscilační chování a komfortnější obsluha na základě redukovaných ovládacích sil. Je-li pro aplikaci vyžadována speciální délka mimo standardní velikosti, lze profily podle potřeby zkrátit. Dodatečné vrtání nebo řezání závitu není zapotřebí.

Snadná instalace kabelů i dodatečně

Nosné profily jsou k dostání i jako otevřená varianta s geometrií ve tvaru X. Toto řešení s délkou 500, 1 000 a 2 000 mm nabízí uživateli dva samostatné kabelové kanály v jednom profilu. Tím lze ovládací vedení a elektrické napájení ukládat odděleně od sebe, aby se zabránilo nežádoucím vazbám. Odnímatelné kryty u úhlových dílů, spojky a klouby zajišťují snadný přístup. Díky otevřenému profilu, jenž lze z optického hlediska příjemně uzavřít plastovou lištou, a to i za dodržení stupně krytí IP 54, může uživatel kdykoliv snadno a rychle nainstalovat další kabel, dokonce i se standardními DVI a VGA konektory. To lze provést i dodatečně, aniž by uživatel musel nosný profil demontovat nebo dokonce mechanicky upravovat. Tato kompletní průchodnost při zavádění a protahování kabelů se vyplatí právě v případě servisu nebo při rozšiřování řídicích prvků v ovládací skříni. Rozhodujícími výhodami pro uživatele je přitom značná úspora času a nákladů. Kromě toho vykazují úhlové díly další užitečný detail: díky příslušným zářezům v krytech lze rychle a snadno namontovat například signální sloupky na nosné rameno – bez vrtání a frézování.

obr2: Flexibilní možnosti zavedení a protažení kabelů.

Jak uživatelsky příjemně je koncipován stavebnicový systém, podtrhují dva další postupy v manipulaci, které lze provést zcela bez demontáže nosného systému: seřízení již namontovaných nosných ramen a dodatečné omezení úhlu otáčení. Při seřizování uživatel jednoduše odstraní krytku připojovacího prvku nosného ramena, a tím se šroubovákem dostane k oběma seřizovacím šroubům. To umožňuje dodatečné vyrovnání nosného ramena v co nejkratší době. Šikmo visící ovládací panely proto patří minulosti. Podobně snadné je to i s omezením úhlu otáčení. Zde se snadné a rychlé nastavení provádí pomocí dodatečného šroubu v otočném věnci. To lze provést bez demontáže systému.

obr3: Jednoduché seřízení je možné i bez demontáže systému.

Rychlejší projektování zajišťuje interaktivní on-line nástroj, který uživatele podporuje při konfiguraci vhodného řešení nosného ramena. On-line konfigurátor je k dispozici zdarma a poskytuje návrh pro dimenzování systému nosného ramena, který je přizpůsoben příslušnému požadavku zákazníka. Uživatele vede automaticky jednotlivými dotazy. Vždy podle délky výložníku, hmotnosti skříně, průřezů kabelů a specifikací designu navrhuje on-line nástroj optimální konstrukci nosného ramena pro individuální použití. Přitom integrovaná kontrola správnosti zamezí chybám při konfiguraci.

Ovládací skříňky Ovládací skříňky, které slouží k uchycení zobrazovacích a ovládacích prvků, jsou firmou Rittal nabízeny v různých provedeních podle potřeb dané aplikace.

Ovládací skříňky řady Comfort panel jsou vyrobeny z hliníkového protlačovaného profilu. Využitelná šířka čelního panelu je 520 mm, využitelnou výšku a hloubku je možné volit z nabízené řady. Hliníkový materiál je zvolen pro svoje vlastnosti výborného odvodu tepla, designu a nízké hmotnosti. Další nabízenou řadou je Optipanel, opět z hliníkového protlačovaného profilu, a také v této řadě je možné volit z několika standardních rozměrů. Pro malé ovládací jednotky, které jsou vestavěny v čelních panelech, je tu řada Compact panel. V této řadě je možné použití vlastních čelních panelů s tloušťkou materiálu od 2 do 6 mm. Compact panel je opět vyroben z hliníkového materiálu.

Novinkami v oblasti ovládacích skříněk jsou pak „Ovládací skříňky s držadlovými lištami“ a „Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor do 24″“. Konstrukčním základem pro ovládací skříňky s držadlovými lištami je řada kompaktních rozváděčových skříní AE s několika odlišnostmi, které jsou důležité pro funkci ovládací skříňky. Ergonomický design je podpořen hliníkovou designovou lištou, která zároveň plní funkci držadla. Čelní hliníkový panel je snadno demontovatelný za účelem obrábění. Rychlý, bezpečný a snadný přístup pro servisní účely je zajištěn zepředu nebo zezadu, tvarovaný úhelník pro vnitřní vybavení se systémovým děrováním TS je vhodný pro systémové příslušenství TS.

Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor do 24″ poskytují zvýšenou ochranu kancelářských monitorů, která je stále více vyžadována v průmyslové oblasti. Pomocí běžných kancelářských TFT monitorů je pak možné sledovat veškeré důležité informace o stavu monitorovaného systému v provozech. V drsném průmyslovém prostředí, které může být prašné, vlhké, zkrátka nevhodné pro standardní monitory, je potřeba tyto monitory řádně ochránit pomocí „pouzdra“, které zajistí vysoký stupeň ochrany. Ovládací skříňky pro stolní TFT monitory od firmy Rittal nabízejí vynikající ochranu a atraktivní design.

Relativně vysoké náklady na pořízení průmyslových TFT monitorů znamenají, že nejsou vždy první volbou řešením na rozhraní člověk-stroj. Proto u strojů výrobci často volí komerčně dostupné TFT monitory. Nicméně musí být zajištěn hladký a bezchybný provoz, proto se stolní TFT monitory, které jsou určené pro použití v kanceláři, musí instalovat do zvláště robustního pouzdra, v tomto případě ovládací skříňky. Tato nejnovější skříňka má stupeň krytí IP55 a účinně chrání zařízení před působením prachu a tryskající vodě. Design skříně je navržen pro standardní TFT monitory s úhlopříčkou až 24″ v populárních širokoúhlých formátech 16:9 a 16:10. Čelní prosklená plocha s jednovrstvým bezpečnostním sklem maximalizuje viditelnou plochu monitoru. Kombinace zaoblených hran a rukojeti z hliníku zabraňuje zranění a na straně operátora dodává monitoru atraktivní vzhled.

Do ovládací skříňky pro stolní TFT monitory lze monitor namontovat rychle a efektivně díky držáku s montážními otvory se standardem VESA 75/100. Dveře v zadní části skříňky umožňují snadný přístup k zadní části monitoru. Tato ovládací skříňka má vnější rozměry 650 x 450 x 155 mm a je vyrobena z ocelového plechu.

Leoš Blažek,
Rittal
blazek.l@rittal.cz

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 140532
Datum: 13. 05. 2014
Rubrika: Výroba / Elektrotechnika a elektronika
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit