Témata
Reklama

Chytré chlazení s menším množstvím chladiva

Firma Rittal svou novou řadou chillerů Blue e s rozsahem chladicího výkonu od 11 do 25 kW významně zdokonalila svou nabídku technologie chlazení pro obráběcí stroje a rozváděče. Tím, že nová řada chillerů používá o 40 % menší náplň chladiva, stává se významným příspěvkem k ochraně životního prostředí. Uživatelé zároveň profitují z přesné regulace teploty, zjednodušeného provozu a instalace, jakož i z nových bezpečnostních funkcí. K dispozici jsou rovněž předkonfigurované sady volitelného příslušenství.

Jedním ze základních požadavků na plynulý provoz v mnoha průmyslových výrobních procesech je cirkulační chlazení kapalin pomocí chillerů. Například rozváděče a zejména obráběcí stroje musejí mít pro přesné obrábění kovů přesnou regulaci teploty. Kromě toho jsou požadována řešení, která se snadno obsluhují a instalují a nabízejí maximální bezpečnost. Uživatelé také již nejsou ochotni a připraveni přijmout dlouhé dodací lhůty. Technická řešení na míru musejí být standardně obratem dostupná. A konečně se zákazníci stále více zaměřují na udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí.

Reklama
Reklama
Reklama

Chlazení šetrné k životnímu prostředí

Díky vyvinutí nového chilleru Blue e může společnost Rittal nabídnout balíček vyspělých řešení, který splňuje všechny tyto potřeby. Stejně jako chillery Blue e+ s výkony 1,5 až 6 kW jsou nové chillery k dispozici v robustním průmyslovém standardu IP 44 ve čtyřech výkonových třídách od 11 do 25 kW a ve dvou velikostech skříně 660 x 1 265 x 1 315 mm a 760 x 1265 x 1 515 mm (š x v x h). Tím doplňují řadu chillerů Blue e+ s nižšími výkony. Díky použití technologie mikrokanálků a výsledné velmi vysoké účinnosti lamel výměníků tepla (extrudovaný hliníkový profil s malými kanály s průměrem kolem 1 mm) vyžadují zařízení o 40 % chladiva méně než dříve. A vzhledem k tomu, že výměníky tepla jsou vyrobeny ze 100% hliníku, nemůže dojít ke galvanické korozi.

Regulace podle potřeby

Ventilátor a kompresor jsou řízeny centrálně pomocí digitálního regulátoru. Tímto způsobem lze přesně regulovat teplotu chladicího média: standardně je hystereze ±2 K; jako možnost je však také možné přesné řízení (hot gas bypass) ±0,25 K. Tím se zabrání kolísání teploty, které způsobuje nepřesnosti obráběného obrobku, čímž je zajištěna stabilní kvalita.

O 40 % menší náplň chladiva činí z nových chillerů Blue e důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.

Jednoduché použití

Vícejazyčný průmyslový dotykový displej na přední straně chilleru a inteligentní komunikační rozhraní umožňují snadné ovládání i analýzu. Parametrizace zařízení se stejně jako čtení datových a systémových zpráv provádí zřetelně a rychle a zobrazuje se prostým textem. Chybová hlášení mají odstupňované priority a jsou zobrazována ve třech úrovních eskalace (poznámka, chyba a údržba).

Rychlé uvedení do provozu

Chillery Blue e jsou v rámci dodávky připraveny k připojení a mohou být rychle uvedeny do provozu systémem plug-and-play. Jeřábová oka umožňují snadnou přepravu stejně jako podstavec, který je vhodný pro přepravu vysokozdvižným vozíkem. Jednotné připojení vody, nastavitelný bypass (obtokový ventil) a ideální přístup ke všem komponentům usnadňují montérům a servisním pracovníkům práci s těmito chillery.

Nové chillery Blue e s vylepšenou technologií chlazení se uplatní při chlazení obráběcích strojů a rozváděčů.

Promyšlená bezpečnost

Integrovaný obtokový ventil zajišťuje konstantní cirkulaci chladicí vody, když je spotřebič uzavřen a čerpadlo běží. To chrání čerpadlo chladicí kapaliny před přetížením. Ventil je přednastaven pro použité čerpadlo a pro provoz 50 Hz, ale lze jej nastavit i pro provoz 60 Hz. Systém monitorování hladiny v nádrži zajišťuje maximální spolehlivost a lepší dostupnost. K dispozici jsou také volitelné průtokové spínače, které vyvolají alarm, pokud je průtok příliš nízký. Tím lze včas rozpoznat hydraulické chyby, jako je znečištění a zablokování systému.

Rychlá dostupnost volitelné výbavy

Jako doplňkovou službu společnost Rittal nabízí předem nakonfigurované možnosti rychle dostupného volitelného vybavení, které nabízejí vhodné řešení pro téměř všechny požadavky. Například pro systémy s více obvody jsou k dispozici čerpadla s vyšším výkonem (4 a 6 bar). V případě potřeby lze použít přesnou regulaci výkonu (hot gas bypass) ke zlepšení přesnosti regulace z ±2 K na ±0,25 K. Kromě toho mohou být chillery Blue e připraveny pro chladné prostředí až do –20 °C stejně jako pro laserové aplikace nebo mohou být vybaveny vodou chlazeným kondenzátorem, ohřevem či speciální povrchovou úpravou.

Rittal Czech

revilakova.h@rittal.cz

www.rittal.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 190960
Datum: 11. 09. 2019
Rubrika: Výroba / Elektrotechnika a elektronika
Autor:
Firmy
Související články
Zkraty a nadproudy bez rizika poruchy

Zkrat nebo nadproud, který může nastat na zařízení externě připojeném k rozváděči stroje, zapříčiní vybavení nadproudové ochrany, nejčastěji jističe, a tím může dojít k nechtěnému vypnutí celého stroje nebo jeho části.

Nové kabely pro obráběcí stroje

Společnost igus, v ČR zastoupená firmou Hennlich, rozšiřuje svou rozsáhlou nabídku flexibilních kabelů chainflex pro obráběcí stroje. Díky čtyřem řadám servokabelů pro pohyb v energetických řetězech lze jednoduše snížit procesní i produktové náklady při zachování vysoké kvality konstrukčního řešení.

Skutečná účinnost datového centra pomocí transparentnosti napájení

V současné době se velká většina vlastníků a provozovatelů datových center při jejich správě zabývá neuvěřitelným množstvím činností. Od malých až po extrémně velká datová centra je zvláštní pozornost věnována všem aspektům jejich provozu včetně „zelené“ IT, chlazení a topologie. Velký důraz je kladen také na měření výkonu aplikací a na využívání mnoha ukazatelů výkonnosti softwaru pro zvyšování efektivity a optimalizaci. Bohužel nejsou tyto činnosti vždy tak konzistentní a komplexní, jak by mohly být. Dennis O’Sullivan, provozní specialista řešení datových center ve společnosti Eaton EMEA, zkoumá, jak by tento problém měl být řešen.

Související články
Elektrická bezpečnost je již zajištěna

Bezpečnost má v oblasti elektrických rozváděčů absolutní prioritu. Aby nedošlo ke zranění osob nebo k poškození majetku, musí být dodrženo mnoho norem a nařízení. Mezi požadavky patří i vyrovnání potenciálu mezi všemi kovovými částmi rozváděčové skříně. Systém řadově spojitelných skříní TS 8 společnosti Rittal je příkladem, jak může být bezpečnosti dosaženo v mnoha aplikacích pomocí automatického vyrovnání potenciálu bez nutnosti samostatného uzemnění všech kovových částí rozváděčové skříně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vnitřní instalace – rychle a pohodlně

Vysoká hustota instalace prvků ve skříních a velmi krátké projektové časy – to jsou pouze dva z faktorů, se kterými se dnes výrobci rozváděčů potýkají. V dnešní době je velmi důležité, aby instalace komponent dovnitř rozváděče proběhla co nejrychleji, a proto je žádoucí, aby instalace co nejvíce komponent probíhala současně.

Kabely a jednožiláky pro náročné podmínky

Konec roku je bilančním obdobím snad pro každou společnost a skupina Lapp není výjimkou. Při pohledu zpět na posledních 12 měsíců vidíme řadu úspěšných projektů, jako je spuštění e-shopu nebo účast na mezinárodním veletrhu Amper 2015. Kromě toho však skupina Lapp v souladu se strategií neustálých inovací vyvinula a úspěšně představila i řadu produktových novinek.

Odolné kabely pro extrémní podmínky

Ať již na severním pólu nebo v Himálaji, kabely a průmyslové konektory musejí často odolávat drsným podmínkám. Musejí vydržet velmi nízké teploty, nesmějí se rozpadnout v agresivních médiích a musejí být velice odolné vůči mechanickému namáhání.

Standardizace - kouzelné slovo pro bezporuchový provoz elektrických zařízení?

Dojde-li k poruše během řídicího procesu, je toto zpravidla monitorováno měřicí nebo senzorovou technikou. V automatizaci to může vyvolat operaci, která poruchu odstraní nebo nahlásí. Tím je tedy definován a znám stav procesu po poruše. Jestliže však dojde v řídicím rozváděči k elektrické chybě, není zpravidla automatizační technika schopna na tento stav reagovat. Dojde-li díky elektrické chybě k dalším škodám, jde většinou o časové a finanční náklady a také o delší výpadek procesu. Pro dlouhodobé zajištění a zlepšení ochrany osob a zařízení byla proto zavedena nová norma IEC 61439. Mnoho požadovaných ověřování lze přitom jednoduše docílit používáním standardizovaných produktů a řešení, což vede k vítanému zlepšení ochrany osob a zařízení.

Vyšší tempo, nižší náklady

Čas a náklady jsou při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů stěžejním tématem. Potenciál pro zlepšení se dnes nachází v celém procesu od projektování, přes výrobu až po osazení rozváděčové skříně. Žádaná jsou přitom řešení, která automaticky vygenerují podrobné plány a dokumentaci, ale také rozváděčové skříně, které jsou konstruovány na bázi jednotné systémové platformy vhodné pro různé typy aplikací a minimalizující chybovost a čas montáže. Průkopníkem v použití těchto řešení je společnost Ripploh Elektrotechnik z Ostbevernu.

Dopady směrnice ErP

Směrnici ErP pro konstruktéry strojů a systémů se nelze vyhnout - nedávno vstoupila v platnost druhá etapa předpisů EU o účinnosti motorů. Až dosud se průmysl zaměřoval především na elektromotory, to už ale nestačí. Chcete-li optimalizovat účinnost strojů a systémů, je třeba vzít v úvahu také spínací a jisticí přístroje.

Svět mobility se mění

Společnost Schaeffler představila optimalizované pohony se spalovacími motory, které přispívají k dosažení klimatických cílů, jež plynou z Pařížské klimatické dohody. Další novinkou v jejím portfoliu jsou elektromotory dotažené do stavu připravenosti na sériovou výrobu.

Minimalizace rizik v rozváděčích

Vysoké teploty představují vážné riziko pro rozváděče, ale především pro lidi v jejich okolí. V případě poruchy též mohou způsobit výpadky napájení. Nový typ diagnostického systému pro nízkonapěťové rozváděče umožňuje riziko minimalizovat. Nyní může být teplota v kritických místech uvnitř rozváděče sledována nepřetržitě a efektivně.

Radarová technologie v automobilech

Automobilový průmysl je v Německu motorem inovace. Podle zprávy Innovationen in der deutschen Wirtschaft (Inovace v německé ekonomice) Fraunhoferova institutu a Centra pro evropský ekonomický výzkum (ZEW) v něm bylo jen v roce 2016 investováno 52,4 miliardy euro - a tento trend neustále roste. Pozornost se zaměřuje na autonomní vozidla. Nový vývoj v této oblasti znamená trvalé změny procesu - a to nejen pro výrobce automobilů. Novým změnám se musí přizpůsobit celý dodavatelský řetězec.

Plováčkové průtokoměry na olej

Výrobou přístrojů pro polní instrumentaci se dlouhodobě a úspěšně zabývá celosvětově působící společnost Kobold Messring. Do jejího hlavního programu patří průtokoměry, teploměry, hladinoměry a tlakoměry.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit