Témata
Reklama

Systém nosných ramen pro rozhraní člověk-stroj

Systémy nosných ramen umožňují snadné a přesné otáčení, jakož i zvedání a vychýlení ovládacího panelu. Díky tomu je obsluha stroje kdykoliv „v obraze“ a má kontrolu nad strojem nebo zařízením. To, že i v systémech nosných ramen je ještě hodně inovačního potenciálu, ukazuje společnost Rittal dalším zdokonalením svých řešení v podobě systémové stavebnice s označením CP 60/120/180.

Na spojení mezi strojem, ovládacím zařízením a obsluhou jsou kladeny stále rostoucí požadavky. K typickým požadavkům konstruktérů strojů a zařízení na systémy nosných ramen patří bezpečnost, individuální konstrukce, estetický a jednotný design v širokém rozsahu zatížení, rychlá montáž, snadné seřízení kompletního systému, stejně tak i rozličné možnosti vedení kabelů. Co se aktuálně učinilo na rozhraní mezi člověkem a strojem, ukazuje stavebnicový systém od společnosti Rittal, který uživateli nabízí jednotná řešení v oblasti funkcí, montáže a projektování v jednom designu. Rittal nabízí kompletní program nosných ramen v obecném designu a s maximální nosností od 60 do 180 kg.

Reklama
Reklama

Nejdůležitější je bezpečnost

Tento požadavek platí i pro instalaci systému nosných ramen. Automatické vyrovnání potenciálu mezi jednotlivými částmi systému nosných ramen odstranilo častou chybu v bezpečnosti stroje. Tam, kde dříve rotační prvky systému nosných ramen, například klouby, neměly žádný systém pro vyrovnání potenciálu, mají dnes všechny tyto prvky v systému nosných ramen CP 60/120/180 tzv. posuvné kontakty, které zajišťují spolehlivý elektrický kontakt v celém systému. Rittal touto konstrukční úpravou odstranil nebezpečnou bezpečnostní mezeru na rozhraní člověk–stroj. Automatické vyrovnání potenciálů přináší výhodu v podobě větší ochrany pro obsluhu stroje a vyšší bezpečnost pro strojní výrobu.

Dalším bezpečnostním prvkem je ochrana hran. Jedná se o systém pro zajištění ochrany izolace kabelů, které jsou instalovány v systému nosných ramen. Chytré ochranné prvky hran, které mohou být jednoduše nasunuty na vnitřní části mezi nosným profilem a kloubem, případně úhelníkem, zabraňují poškození izolace kabelů, které by mohlo být způsobeno vnitřní hranou profilu. Takové poškození je typické pro svařované systémy.

Kombinací dvou uvedených aktivních bezpečnostních prvků (automatického vyrovnání potenciálu a ochrany hran) je zajištěno, že riziko úrazu elektrickým proudem vlivem vadné izolace kabelu je sníženo na minimum. Se svým systémem nosných ramen CP 60/120/180 je Rittal prvním výrobcem, který zajistil automatické vyrovnání potenciálu jako standard v celém systému nosných ramen, a to bez práce navíc a dodatečných nákladů.

Přehled systému CP 60/120/180

Tři stupně zatížení

Systém nosných ramen lze realizovat ve třech stupních zatížení – 60, 120 a 180 kg (vztaženo na délku výložníku jednoho metru). U běžných řešení různých výrobců nosných systémů se stupně zatížení dělí až na sedm různých systémů, které jsou navíc vzájemně kompatibilní pouze zřídka, ať již v designu, v kombinaci, nebo funkcionalitě. Z toho vyplývají nevýhody, jako velký počet různých komponent nebo rostoucí náklady na poradenství. Systém nosných ramen od společnosti Rittal je naproti tomu zkonstruován obecně – na základě svého stavebnicového principu umožňuje najít vhodné řešení pro jakýkoliv požadavek a představuje značnou časovou úsporu při montáži, seřizování nebo v případě servisu. To znamená, že výměna jednotlivých komponent, například pro plánované vyšší zatížení, je možná rychle a kdykoliv.

Aby bylo docíleno požadované nosnosti a dosažitelnosti pro jakoukoliv aplikaci, jsou k dispozici nosné profily s různými průřezy a s délkou 250, 500, 1 000 a 2 000 mm (uzavřená verze). Všechny jsou zhotoveny z oválného hliníkového profilu – i pro zátěže do 180 kg. Nová geometrie profilu nejenže opticky upoutá, ale zaručuje i značně vyšší stabilitu s ohledem na ohybové a torzní zatížení vyskytující se v aplikaci. Kromě toho z této konstrukce vyplývá minimální náchylnost ke kmitání a komfortnější obsluha na základě menších sil potřebných pro ovládání. Je-li pro aplikaci vyžadována speciální délka mimo standardní velikosti, lze profily podle potřeby zkrátit. Dodatečné vrtání nebo řezání závitu není zapotřebí.

Snadná instalace kabelů

Nosné profily jsou k dostání i v podobě otevřené varianty s geometrií ve tvaru X. Toto řešení s délkou 500, 1 000 a 2 000 mm nabízí uživateli dva samostatné kabelové kanály v jednom profilu. Díky tomu lze ovládací kabely a elektrické napájení ukládat odděleně od sebe, aby se zabránilo nežádoucím vazbám. Odnímatelné kryty u úhlových dílů, spojky a klouby zajišťují snadný přístup. Díky otevřenému profilu, jejž lze pohodlně uzavřít plastovou lištou, a to i s dodržením stupně krytí IP 54, může uživatel kdykoliv kabel nainstalovat, dokonce se standardními DVI a VGA konektory snadno a rychle. To je možné provést i dodatečně, aniž by uživatel musel nosný profil demontovat nebo dokonce mechanicky upravovat. Tato kompletní průchodnost při zavádění a protahování kabelů se vyplatí právě v případě servisu nebo při rozšiřování řídicích prvků v ovládací skříni. Rozhodujícími výhodami pro uživatele přitom jsou značná úspora času a nákladů. Kromě toho úhlové díly vykazují další užitečný detail: díky příslušným zářezům v krytech lze rychle a snadno namontovat například signální sloupky na nosné rameno – bez vrtání a frézování.

Snadná instalace kabelů

Jednoduché seřízení

Jak uživatelsky příjemně je stavebnicový systém koncipován, je zřejmé z následujících dvou postupů, které – na rozdíl od běžných systémů – lze provést zcela bez demontáže nosného systému. Jedná se o seřízení již namontovaných nosných ramen a dodatečné omezení úhlu otáčení. Při seřizování uživatel jednoduše odstraní krytku připojovacího prvku nosného ramena a tak se šroubovákem dostane k oběma seřizovacím šroubům. To umožňuje dodatečné vyrovnání nosného ramena během krátkého okamžiku. Šikmo visící ovládací panely proto patří minulosti. Podobně snadné je to s omezením úhlu otáčení, který lze rychle nastavit pomocí dodatečného šroubu v otočném věnci, opět bez nutnosti demontáže systému.

Snadné seřízení bez nutnosti demontáže ramena

On-line konfigurátor

Rychlejší projektování zajišťuje interaktivní on-line nástroj, který uživatele podporuje při konfiguraci vhodného řešení nosného ramena. On-line konfigurátor, jenž je k dispozici zdarma, poskytuje návrh pro dimenzování systému nosného ramena, který je přizpůsoben příslušnému požadavku zákazníka. Uživatele vede automaticky jednotlivými dotazy. Vždy podle délky výložníku, hmotnosti skříně, průřezu kabelů a specifikace designu navrhuje optimální individuální konstrukci nosného ramena. Integrovaná kontrola správnosti přitom zamezí chybám při konfiguraci.

Systém, který se neustále rozšiřuje

Nosné profily CP 60 jsou k dostání i v otevřené variantě. Pro otevřené profily CP 60/120 je možné zvolit jako příslušenství upínací prvky, které slouží jako přídavná ochrana proti přetočení a zkroucení otevřeného profilu při maximální zátěži. Dvoudílný prvek lze použít a instalovat také dodatečně. Další novinkou je otočné upevnění v provedení CP 180, které slouží ke spojení ovládací skříňky a profilu nosného ramene. Tím je zajištěno, že celý systém nosného ramene je možné zvolit z velikosti CP 180 a tak zajistit maximální prostor pro vodiče, rozvod tlakového vzduchu a jiné prvky, které je nutné přivést do ovládací skříňky.

Ovládací skříňky Rittal

Ovládací skříňky, které slouží k uchycení zobrazovacích a ovládacích prvků, jsou firmou Rittal nabízeny v různých provedeních podle potřeb dané aplikace.
Ovládací skříňky řady Comfort panel jsou vyrobeny z hliníkového protlačovaného profilu. Využitelná šířka čelního panelu je 520 mm, využitelnou výšku a hloubku je možné volit z nabízené řady. Hliníkový materiál je použit pro své vlastnosti výborného odvodu tepla, designu a nízké hmotnosti. Další nabízenou řadou je Opti panel opět z hliníkového protlačovaného profilu a i v této řadě je možné volit z několika standardních rozměrů. Pro malé ovládací jednotky, které jsou vestavěny v čelních panelech, je k dispozici řada Compact panel. V té lze použít vlastní čelní panely s tloušťkou materiálu od 2 do 6 mm. Compact panel je opět vyroben z hliníkového materiálu.

K novinkám v oblasti ovládacích skříněk patří ovládací skříňky s držadlovými lištami a ovládací skříňky pro stolní TFT monitor do 24". Konstrukčním základem pro ovládací skříňky s držadlovými lištami je řada kompaktních rozváděčových skříní AE s několika odlišnostmi, které jsou důležité pro funkci ovládací skříňky. Snadné ovládání je podpořeno hliníkovou designovou lištou, která zároveň plní funkci držadla. Čelní hliníkový panel je snadno demontovatelný za účelem obrábění. Rychlý, bezpečný a snadný přístup pro servisní účely je zajištěn zepředu nebo zezadu, tvarovaný úhelník pro vnitřní vybavení se systémovým děrováním TS je vhodný pro systémové příslušenství TS.

Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor

Hlavní funkcí ovládacích skříněk pro stolní TFT monitor do 24" je průmyslová ochrana kancelářských monitorů, která je v průmyslové oblasti stále více vyžadována. Pomocí běžných kancelářských TFT monitorů je možné ve výrobních provozech sledovat veškeré důležité informace o stavu monitorovaného systému. V náročném průmyslovém prostředí, které může být prašné, vlhké, zkrátka nevhodné pro standardní monitory, je však potřeba tyto monitory řádně ochránit pomocí „pouzdra“, které zajistí vysoký stupeň ochrany. Ovládací skříňky pro stolní TFT monitory od firmy Rittal nabízejí vynikající ochranu a atraktivní design.

Relativně vysoké náklady na pořízení průmyslových TFT monitorů znamenají, že nejsou vždy první volbou řešení pro rozhraní člověk–stroj. Proto u strojů výrobci často volí komerčně dostupné TFT monitory. Nicméně cílem musí být zajištění hladkého a bezchybného provozu, proto je třeba stolní TFT monitory, jež jsou určeny pro použití v kanceláři, instalovat do zvláště robustního pouzdra, v tomto případě ovládací skříňky. Tato nejnovější skříňka má stupeň krytí IP55 a účinně chrání zařízení před působením prachu a proti tryskající vodě.

Ovládací skříňka pro TFT monitor do 24"

Design skříně je navržen pro standardní TFT monitory s úhlopříčkou až 24" v populárních širokoúhlých formátech 16:9 a 16:10. Čelní prosklená plocha s jednovrstvým bezpečnostním sklem maximalizuje viditelnou plochu monitoru. Kombinace zaoblených hran a rukojeti z hliníku zabraňuje zranění a na straně operátora dodává monitoru atraktivní vzhled.

Do ovládací skříňky pro stolní TFT monitory lze monitor namontovat rychle a efektivně díky držáku s montážními otvory se standardem VESA 75/100. Dveře v zadní části skříňky umožňují snadný přístup k zadní části monitoru. Tato ovládací skříňka má své vnější rozměry 650 x 450 x 155 mm a je vyrobena z ocelového plechu.

Rittal Czech

revilakova.h@rittal.cz

www.rittal.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 170942
Datum: 12. 09. 2017
Rubrika: Výroba / Elektrotechnika a elektronika
Autor:
Firmy
Související články
Chytré chlazení s menším množstvím chladiva

Firma Rittal svou novou řadou chillerů Blue e s rozsahem chladicího výkonu od 11 do 25 kW významně zdokonalila svou nabídku technologie chlazení pro obráběcí stroje a rozváděče. Tím, že nová řada chillerů používá o 40 % menší náplň chladiva, stává se významným příspěvkem k ochraně životního prostředí. Uživatelé zároveň profitují z přesné regulace teploty, zjednodušeného provozu a instalace, jakož i z nových bezpečnostních funkcí. K dispozici jsou rovněž předkonfigurované sady volitelného příslušenství.

Řešení pro návrh rozváděčů podle Průmyslu 4.0

Na veletrhu Amper 2019, který se bude konat v Brně od 19. do 22. března, se společnost Rittal představí jako poskytovatel řešení hodnotového řetězce při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů. Těžištěm expozice bude představení nového systému řadových skříní VX25 uváděného na trh se sloganem "System Perfection". Jedná se o první systém skříní, který byl vyvinut tak, aby splňoval nároky na zvýšení produktivity a byl vhodný pro Průmysl 4.0. Rittal společně s firmou Eplan slibuje výrazné zvýšení produktivity díky integrovaným řešením se softwarovými nástroji a daty.

Nový systém řadových skříní

Společnost Rittal uvádí na trh nový systém řadových skříní VX25. Jedná se o první systém rozváděčových skříní, který byl plně vyvinut podle požadavků na zvýšení produktivity při výrobě rozváděčů a na hodnotový řetězec podle Průmyslu 4.0. Rittal slibuje významný inovační skok, díky intenzivní analýze a dialogu se zákazníky. Výsledkem bylo mnoho nápadů, které nastavily nová měřítka v oblasti efektivní výroby řídicích a distribučních rozváděčů.

Související články
Systematicky inovativní skříně

Po pěti letech vývoje představila společnost Rittal na veletrhu v Hannoveru svůj nový systém řadových skříní VX25. Jedná se o první skříňový systém, který byl plně vyvinut tak, aby splňoval požadavky na zvýšenou produktivitu v oblasti řízení a výroby rozváděčů v souladu s hodnotovými řetězci Průmyslu 4.0. VX25 nabízí nejvyšší možnou kvalitu a konzistentnost dat, snižuje složitost, zajišťuje úspory času a bezpečnou montáž. Více než 25 patentů prokazuje vysokou úroveň inovativnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zkraty a nadproudy bez rizika poruchy

Zkrat nebo nadproud, který může nastat na zařízení externě připojeném k rozváděči stroje, zapříčiní vybavení nadproudové ochrany, nejčastěji jističe, a tím může dojít k nechtěnému vypnutí celého stroje nebo jeho části.

Nové kabely pro obráběcí stroje

Společnost igus, v ČR zastoupená firmou Hennlich, rozšiřuje svou rozsáhlou nabídku flexibilních kabelů chainflex pro obráběcí stroje. Díky čtyřem řadám servokabelů pro pohyb v energetických řetězech lze jednoduše snížit procesní i produktové náklady při zachování vysoké kvality konstrukčního řešení.

Elektrická bezpečnost je již zajištěna

Bezpečnost má v oblasti elektrických rozváděčů absolutní prioritu. Aby nedošlo ke zranění osob nebo k poškození majetku, musí být dodrženo mnoho norem a nařízení. Mezi požadavky patří i vyrovnání potenciálu mezi všemi kovovými částmi rozváděčové skříně. Systém řadově spojitelných skříní TS 8 společnosti Rittal je příkladem, jak může být bezpečnosti dosaženo v mnoha aplikacích pomocí automatického vyrovnání potenciálu bez nutnosti samostatného uzemnění všech kovových částí rozváděčové skříně.

Skutečná účinnost datového centra pomocí transparentnosti napájení

V současné době se velká většina vlastníků a provozovatelů datových center při jejich správě zabývá neuvěřitelným množstvím činností. Od malých až po extrémně velká datová centra je zvláštní pozornost věnována všem aspektům jejich provozu včetně „zelené“ IT, chlazení a topologie. Velký důraz je kladen také na měření výkonu aplikací a na využívání mnoha ukazatelů výkonnosti softwaru pro zvyšování efektivity a optimalizaci. Bohužel nejsou tyto činnosti vždy tak konzistentní a komplexní, jak by mohly být. Dennis O’Sullivan, provozní specialista řešení datových center ve společnosti Eaton EMEA, zkoumá, jak by tento problém měl být řešen.

Vnitřní instalace – rychle a pohodlně

Vysoká hustota instalace prvků ve skříních a velmi krátké projektové časy – to jsou pouze dva z faktorů, se kterými se dnes výrobci rozváděčů potýkají. V dnešní době je velmi důležité, aby instalace komponent dovnitř rozváděče proběhla co nejrychleji, a proto je žádoucí, aby instalace co nejvíce komponent probíhala současně.

Kabely a jednožiláky pro náročné podmínky

Konec roku je bilančním obdobím snad pro každou společnost a skupina Lapp není výjimkou. Při pohledu zpět na posledních 12 měsíců vidíme řadu úspěšných projektů, jako je spuštění e-shopu nebo účast na mezinárodním veletrhu Amper 2015. Kromě toho však skupina Lapp v souladu se strategií neustálých inovací vyvinula a úspěšně představila i řadu produktových novinek.

Odolné kabely pro extrémní podmínky

Ať již na severním pólu nebo v Himálaji, kabely a průmyslové konektory musejí často odolávat drsným podmínkám. Musejí vydržet velmi nízké teploty, nesmějí se rozpadnout v agresivních médiích a musejí být velice odolné vůči mechanickému namáhání.

Cílené a efektivní chlazení

Nárůst výkonu výrobních technologií zvyšuje potřebu odvodu ztrátového tepla z rozváděčových skříní. Na základě požadavku vyšších chladicích výkonů Rittal nabízí vysoce efektivní klimatizační řešení, která se zaměřují především na energetickou účinnost. Inovativní komponenty klimatizace a chladicí systémy dnes nabízejí o více než 40 procent vyšší účinnost než systémy dosavadní.

Ideální snoubení designu a užitné hodnoty

Trendy ve strojírenství se zaměřují stále více na design. Důraz je kladen na snadnější obsluhu, snížené nároky na prostor a zároveň na výrazně snížené systémové náklady. Při výrobě takových strojů je nutné chytře kombinovat méně nákladné sériové komponenty a individuálně navržené součásti. Zajímavou referencí takového řešení je řada obráběcích strojů Planet V od výrobce Supfina, která je vybavena systémem rozváděčů a souvisejících technologií Rittal.

Standardizace - kouzelné slovo pro bezporuchový provoz elektrických zařízení?

Dojde-li k poruše během řídicího procesu, je toto zpravidla monitorováno měřicí nebo senzorovou technikou. V automatizaci to může vyvolat operaci, která poruchu odstraní nebo nahlásí. Tím je tedy definován a znám stav procesu po poruše. Jestliže však dojde v řídicím rozváděči k elektrické chybě, není zpravidla automatizační technika schopna na tento stav reagovat. Dojde-li díky elektrické chybě k dalším škodám, jde většinou o časové a finanční náklady a také o delší výpadek procesu. Pro dlouhodobé zajištění a zlepšení ochrany osob a zařízení byla proto zavedena nová norma IEC 61439. Mnoho požadovaných ověřování lze přitom jednoduše docílit používáním standardizovaných produktů a řešení, což vede k vítanému zlepšení ochrany osob a zařízení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit