Témata
Reklama

Snímače s vysokou přesností a kompaktním designem

Od srpna 2020 je na trhu novinka mezi laserovými triangulačními snímači pro měření vzdálenosti a polohy - optoNCDT 1900. Tento inovativní snímač, který nabízí jedinečnou kombinaci vysoké rychlosti, kompaktního designu a přesnosti, je mimo jiné vybaven integrovanou vysoce výkonnou řídící jednotkou pro rychlé a vysoce přesné zpracování a výstup naměřených hodnot.

Snímač optoNCDT 1900 je spolehlivý a jedinečný ve své třídě. Senzor je vybaven funkcí inteligentního řízení snímaných dat, tzv. funkcí Advanced surface compensation, která pracuje s novými algoritmy a umožňuje stabilní výsledky měření i na náročných površích. Kromě toho je snímač extrémně odolný vůči okolnímu světlu a lze jej použít také v silně osvětlených prostředích. Pro optimalizaci signálu je k dispozici funkce průměrování měřené hodnoty, což umožňuje plynulý signál.

Reklama
Reklama
Inovativní laserový triangulační snímač optoNCDT 1900 lze používat tam, kde je vyžadována maximální přesnost a rozlišení výstupního signálu. (Zdroj: Micro-Epsilon)

Spolehlivě měří vůči různým strukturám povrchu i s rozdílnými barevnými odstíny od jasných po tmavé a od matných až po lesklé (např. lesklý kov). Malé světelné body umožňují přesné měření nejmenších detailů. Inovativní laserový triangulační snímač optoNCDT 1900 lze používat tam, kde je vyžadována maximální přesnost a rozlišení výstupního signálu. Je ideální pro měření vzdálenosti a polohy v průmyslovém prostředí, automatizaci, robotice, v oblastech výroby automobilů, 3D tisku a souřadnicových měřicích strojů.

Skener scanCONTROL při kontrole přítomnosti lahví v přepravkách a jejich identifikaci. (Zdroj: Micro-Epsilon)

Plně automatická kontrola

Do stejné třídy laserových triangulačních snímačů patří také laserové profilové skenery scanCONTROL pracující na stejném fyzikálním principu (laserové triangulace). Využití nacházejí v široké škále průmyslových aplikací od automotive po potravinářství. Následující případová studie představuje skener scanCONTROL při kontrole přítomnosti lahví v přepravkách a jejich identifikaci.

Ukázka inline systému ve stáčírně, který je vybaven pěti profilovými skenery scanCONTROL 2900-50. (Zdroj: Micro-Epsilon)

V této aplikaci se využívají laserové profilové skenery z důvodu vysoké rychlosti a požadavku plně automatické kontroly prázdných přepravek ve stáčírnách a pivovarech. Inline systém je vybaven pěti profilovými skenery scanCONTROL 2900-50, bedny jsou skládány na dopravník a následně jsou skenovány shora. Každý skener měří řadu lahví v bedně. Kontrola přítomnosti se provádí na dopravníku, který dosahuje rychlosti až 850 mm.s-1. Snímač změří příslušnou výšku lahve a vyhodnotí, zda se v přepravce nachází ten správný typ. Výšky lahví se nesmí lišit o více než 3 mm od výšky definovaného typu lahve. Ve srovnání s řešením založeným na konvenčním zpracování obrazu kamerovými systémy laserové skenery od společnosti Micro-Epsilon nejenže monitorují přítomnost lahví, ale kontrolují také jejich výšky. Zaznamenaná data lze využít například pro vytváření statistik, vyhodnocení a také jako podklady pro optimalizaci procesů. Naměřené hodnoty jsou vyhodnocovány přímo inline, následně prostřednictvím rozhraní GigE Vision jsou nezpracovaná data nahrána do softwaru a poté vyhodnocena. PLC obdrží výsledek jako hodnotu „OK“ nebo „NOK“. Lahve v přepravkách na dopravníku navíc neustále vibrují a třesou se. Laserové profilové skenery tyto výzvy překonávají a kontinuálně dodávají přesné výsledky měření.

Snímač změří příslušnou výšku lahve a vyhodnotí, zda se v přepravce nachází ten správný typ. (Zdroj: Micro-Epsilon)
Reklama
Související články
Konfokální chromatické snímače

Širokou paletu snímačů a řídicích jednotek od společnosti Micro-Epsilon lze díky dostupným rozhraním použít v celé řadě odvětví, jako např. ve výrobě polovodičů, skla, zdravotnické techniky, plastů a spotřební elektroniky. Konfokální snímače nabízejí spojení moderních technologií, vysoké rychlosti a maximální přesnosti. Díky svým přednostem tyto všestranné snímače polohy a vzdálenosti splňují vysoké nároky průmyslu 4.0.

Přesné měření a kontrola v praxi

Společnost Micro-Epsilon nabízí už 50 let spolehlivá, vysoce výkonná a jedinečná řešení, zejména při požadavku na přesné měření nebo kontrolu. Ve své expozici na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí novinky z oblasti přesného měření vzdálenosti, polohy a profilu, dále bezkontaktního měření teploty, detekce barev a průmyslových endoskopů.

Přesné snímače pro automatizaci z Bechyně

Automatizovaná výroba se neobejde bez senzorů, které hlídají její bezchybný provoz. Světově známý výrobce senzorů pro přesná měření vzdálenosti má své zastoupení také v České republice. Společnost Micro-Epsilon sídlí od roku 1991 v jihočeské Bechyni a disponuje vlastními výrobními prostory. Následující reportáž byla napsána na základě návštěvy této výroby.

Související články
Moderní kontrola jakosti povrchu Metrology 4.0

Rozvoj a inovace výrobních metod a prostředků vyžaduje měřicí i hodnoticí techniku na odpovídající úrovni. Přední výrobci měřicí techniky se proto zaměřují na komplexní rozvoj metrologie. Výsledkem pokroku v rozsahu, přesnosti i rozlišení měření, zvětšování univerzálnosti aplikace, vyšší automatizace i uplatnění moderních výrobních metod je progresivní metrologický systém Metrology 4.0.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MSV ve znamení měření a seřizování

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci špičkových měřicích a seřizovacích přístrojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Karla Suchny, jednatele společnosti Zoller Czech.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Plná digitalizace v systémech zajištění kvality

V posledních době se pojem Průmysl 4.0 stal běžnou součástí našeho života. Co se však za tím skrývá? Cílem této velké změny je vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Bude minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená počínaje vývojem a konstrukcí počínaje přes předvýrobní etapy a nákup materiálu až po samotnou výrobu vč. zajištění kvality a distribuci finálních produktů.

Měření ruku v ruce s automatizací

S příchodem automatizace, která umožňuje produktivní velkosériovou výrobu, se značně zvýšila potřeba kontroly výrobního procesu a především potřeba kontroly finálních výrobků. Jistě si každý umí představit tu pohromu, kdy automatický provoz vyrábějící stovky výrobků za hodinu selže a během chvilky vyrobí celou řadu zmetků. Předcházet tomu lze pravidelnou kontrolou a proměřováním jak stavu výrobních zařízení, tak kontrolou obrobků mezi jednotlivými výrobními kroky a konečných výrobků.

Pokročilé měření obrobků v obráběcím stroji

Zvyšování efektivity a přesnosti výroby patří mezi hlavní směry v oblasti výrobních strojů. Vysoké požadavky na přesnost si vynucují důkladnou kontrolu rozměrů vyráběných dílců na souřadnicových měřicích strojích (CMM). To je zejména u velkých a těžkých dílců spojeno s velkými časovými prodlevami nutnými pro jejich manipulaci a ustavení na obráběcím stroji (OS) a CMM. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém inprocesního měření obrobku přímo v obráběcím stroji, který využívá plnohodnotný software pro CMM.

Nejmenší lankový snímač

Lankové snímače dokáží přesně měřit polohu a vzdálenost v celé řadě průmyslových odvětví a ve výzkumu a vývoji. Díky své spolehlivosti, snadné instalaci a relativně nízkým nákladům jsou ideálním řešením do sériové výroby. Společnost Micro-Epsilon nabízí širokou paletu lankových snímačů, mezi nimiž nechybí ani nejmenší snímač tohoto typu na světě, který je navržen pro vysoce rychlá měření.

Vylepšený triangulační snímač střední třídy

Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci až na 7,5 kHz, a to při zvýšené přesnosti a rozlišení.

Měření teploty tenkých plastových folií

Při výrobě plastových fólií je teplota klíčový parametr. Kontaktní způsoby měření jsou většinou nepřípustné z důvodu rychlého pohybu nekonečného pásu a rizika poškození materiálu. Bezkontaktní metoda pomocí infračervených teploměrůse jeví ideálně, avšak pro běžné teploměry jsou tenké plastové fólie vysoce transparentní. Čili prakticky neměřitelné. Micro-Epsilon nabízí řešení – teploměr CTP-3.

Vizuální kontroly v nepřístupných místech

Díky vysokým nárokům na kvalitu výrobků nachází technická endoskopie své uplatnění čím dál častěji. Odběratelé nezřídka požadují 100% kontrolu komponentů od svých dodavatelů včetně fotodokumentace.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit