Témata
Zdroj: SK Technik

Soustružení zápichů

Když společnost Horn v roce 1972 představila veřejnosti vyměnitelnou břitovou destičku, typ 312, byla to malá revoluce v procesu zapichování. Tato firma byla vůbec prvním výrobcem, který vyvinul tříbřitý nástrojový systém se stacionární tvrdokovovou vyměnitelnou břitovou destičkou pro zapichování.

Reklama

Dnes je proces zapichování pomocí vyměnitelných břitových destiček v moderní výrobě již nepostradatelný. Radiální zapichování, upichování, axiální zapichování a vnitřní zapichování s mikronovou přesností jsou každodenními součástmi obráběcího průmyslu. Díky tehdejší snaze společnosti Horn o technickou dokonalost svých výrobků tato firma určuje dodnes standardy v technologii nástrojů i pro tento způsob obrábění.

Společnost Horn má ve svém portfoliu několik nástrojových systémů pro proces zapichování. (Zdroj: SK Technik)

Destička, typ 312, jako průkopník

Dodnes je břitová destička, typ 312, oblíbená mezi uživateli. Společnost Horn přitom nepřestala dále vyvíjet a optimalizovat již úspěšné skupiny svých produktů. Současně s tím integrovala sortiment těchto nástrojů i do vlastní výroby. Možnosti využití výrazně vzrostly poté, co se destička 312 začala používat téměř výhradně v automobilovém průmyslu. Je určena pro vnější obrábění a nyní se používá mimo jiné pro obrobky v lékařské technice, při výrobě hydraulických komponent a pro předměty každodenní potřeby, jako jsou šperky nebo kuličková pera. Není to však pouze výměnná břitová destička 312, co tohoto výrobce přesných nástrojů proslavilo jako specialistu na obrábění zápichů. Mnoho dalších nástrojových systémů Horn následovalo myšlenku z roku 1972 a nyní se úspěšně používají pro soustružení zápichů po celém světě.

Trochoidní zapichování je vhodné pro výrobu hlubokých a širokých zápichů (Zdroj: SK Technik)

Různé geometrie pro utváření třísky

V zásadě se při zapichování používá úzký břit, který zajíždí do obrobku v radiálním nebo axiálním směru. Umění procesu zapichování spočívá mimo jiné také v kontrolovatelné tvorbě třísek. V praxi je důležité vyhnout se sevření třísek, jejich zaseknutí nebo tvorbě dlouhých, zamotaných třísek, protože to má negativní dopad na spolehlivost procesu a může to vést ke zlomení nástroje nebo poškrábání boků zápichu. V závislosti na obráběném materiálu a typu obrábění vyvinula společnost Horn pro utváření třísky různé geometrie, které zajišťují procesně spolehlivé zúžení třísky, jejich odvod a lom. Dalším důležitým bodem pro hospodárný proces zapichování je dostatečný přísun chladicího média. Tam, kde se dříve chlazení provádělo zvenčí klasickým, tedy záplavovým způsobem, se dnes používají moderní držáky, většinou s vnitřním přívodem chladicí kapaliny. Tím je zajištěno účinné chlazení kontaktní zóny mezi břitem nástroje a obrobkem. Pro upichování materiálu nabízí společnost Horn také destičku, typ S100, která umožňuje pod vysokým tlakem zásobovat kontaktní zónu chladicí kapalinou přímo přes břit. Nástroje jsou při zapichování vystaveny vysokému zatížení. Kvalita použitého tvrdokovu, kvalita řezné hrany a povlak břitové destičky hrají ve spolehlivém a ekonomickém procesu zapichování rozhodující roli.

Když společnost Horn v roce 1972 představila veřejnosti vyměnitelnou břitovou destičku, typ 312, byla to malá revoluce v procesu zapichování.

Příklad z praxe v leteckém průmyslu

Široká a hluboká drážka na součástce pro letecký průmysl se vyrábí pomocí procesu trochoidního zapichování. Tento způsob se velmi dobře hodí pro výrobu takových hlubokých a širokých zápichů, ze kterých je třeba odebrat vysoký objem třísky. Tato součástka se vyrábí z materiálu 1.4548 (X5CrNiCuNb17-4-4), tedy z oceli s vysokou pevností a houževnatostí. Pro hrubování se používá rádiusová zapichovací destička S229 o poloměru 2 mm. Proces zapichování je následující: 30 mm široký a 15 mm (inkrementálně) hluboký zápich je hrubován s vyměnitelnou břitovou destičkou s plným rádiusem při řezné rychlosti vc = 140 m/min a hloubce řezu ap = 1 mm. Posuv je naprogramován s fn = 0,25 mm-1. Přídavek na dokončení je 0,2 mm. Pro dokončování se používá také destička ze systému S229. Dokončení je pak provedeno ze dvou stran břitovou destičkou o šířce 3 mm s rohovým rádiusem 0,2 mm. Celková doba výroby zápichu je méně než dvě minuty.

Axiální zapichování součásti pro lékařskou techniku za použití systému Supermini, typu 105 (Zdroj: SK Technik)

Axiální zapichování v lékařské technice

Systém Supermini, typ 105, se používá k výrobě tenkostěnného titanového krytu ventilu určeného pro systém odvodu mozkomíšního moku. Pro výrobu je použit jednak nástroj pro axiální zapichování a jednak speciální nástroj pro dokončení lícování krytu. Pro jeho úzké uložení o délce 0,5 mm musela společnost Horn navrhnout nástroj Supermini s rohovým rádiusem 0,05 mm. Při obrábění titanu vznikají vždy potíže s odvodem tepla a kontrolou třísek. Pro použití implantátů jsou navíc nastavena přísná kritéria kvality povrchu a požadavky na součást bez otřepů. Optimalizací obráběcích drah pomocí CAM systému dokázali odborníci v oddělení obrábění zdvojnásobit životnost nástroje z původních 1 000 na současných 2 000 součástí.

Společnost Horn byla vůbec prvním výrobcem, který vyvinul nástrojový systém pro zapichování s tříbřitou vyměnitelnou břitovou destičkou (Zdroj: SK Technik)

Zapichování stále vrcholovou disciplínou

Přestože se portfolio nástrojů společnosti Horn výrazně rozšířilo, a to nejen v oblasti zapichování, ale ve všech aplikacích určených pro náročné obráběcí úlohy, zůstává zapichování stále vrcholnou disciplínou. Další inovace a rozšíření na téma zapichování představí společnost Horn již na letošních strojírenských veletrzích.


Umístění expozice firmy SK Technik na MSV Brno 2022:
pavilon P, stánek 12

Související články
Frézování vysokým posuvem

Nástrojové systémy od firmy Paul Horn nabízejí svým uživatelům řadu možností, jak produktivně a s efektivními náklady upravit procesy obrábění.

Tvarové frézování

Teprve moderní technologie obráběcích strojů s více osami umožňují produktivní obrábění i těch nejsložitějších součástí. Kromě jiných průmyslových odvětví se výhody pětiosého frézování a pětiosého simultánního frézování ukazují zejména při výrobě nástrojů a forem.

Frézování a vrtání jedním nástrojem

Švýcarský výrobce přesných nástrojů Mikron Tool rozšiřuje úspěšnou nabídku fréz CrazyMill Cool P & S, které jsou určeny pro hrubovací i dokončovací operace, o novou, torickou frézu.

Související články
Vířivé obrábění

Způsob vířivého frézovaní vynalezl Němec Karl Burgsmüller v roce 1942, na tento způsob třískového obrábění se však spoléháme i dnes, protože oproti konvenčním způsobům výroby závitů nabízí značné výhody.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Obrábění metodou skiving

Před více než stoletím podal Wilhelm von Pittler patent na obrábění ozubených kol. Tenkrát to byla revoluční myšlenka, širší uplatnění však našla až v dnešní, moderní výrobě, kdy obráběcí centra a univerzální obráběcí stroje se synchronizovanými vřeteny a procesně optimalizovaným softwarem umožňují tuto vysoce komplexní technologii využít.

Třikrát rychlejší obrábění

Optimalizace procesu výroby u opakujících se součástí – zejména ve velkých sériích – je náplní každodenního života v obráběcím průmyslu. To zahrnuje neustálou analýzu výrobní strategie a hledání stále efektivnějších nástrojových řešení.

Systém pro frézování malých závitů a další novinky

Firma Paul Horn rozšiřuje svoji nabídku nástrojů pro cirkulární frézování o produktivní frézování závitů od průměru otvoru 8 mm. Přesné nástroje typu 304 jsou k dispozici s částečným nebo plným profilem závitu.

Unikátní nástroje pro výrobu závitů

Firma JBO má více než sto let zkušeností v oblasti výroby závitořezných nástrojů. Kromě těchto produktů rovněž poskytuje podporu při návrhu a používání svých řešení. Firmu JBO na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Dynamické HPC frézování monolitními karbidovými frézami

Firma Paul Horn rozšiřuje své portfolio monolitních karbidových stopkových fréz typu DS o novou, vysoce výkonnou geometrii. Ta je zaměřena na HPC frézování (High Performance Cutting) vysokopevnostních ocelí. Systém ukazuje své přednosti zejména v dynamických hrubovacích operacích a také v klasických hrubovacích cyklech.

Know-how v obrábění konců trubek a nátrubků

Díky neustále probíhajícímu vývoji a získanému know-how se společnosti Paul Horn podařilo se svými nástroji přesvědčit přední výrobce strojů a výrobce trubek po celém světě. Firma nabízí ekonomické řešení v rámci specifikací API, GOST i prémiových spojení. Nástroje Horn dosahují produktivních výhod oproti jiným řešením, zejména pokud jde o manipulaci, životnost a náklady na jednotlivé závitové spojení.

Vrtání a zahlubování ve slinutém karbidu

Společnost Paul Horn rozšiřuje systém DDHM osazený CVD diamanty o nástroje pro ekonomické vrtání a zahlubování v karbidech a slinuté keramice s tvrdostí až do 3 000 HV. Rozšiřuje tak dále své portfolio nástrojů v oblasti obrábění hotových slinutých karbidů.

Rozšířená nabídka frézovacích nástrojů

Firma Paul Horn doplnila nabídku fréz systému M310 pro dělení materiálu a výrobu drážek. Zároveň představila nové břitové destičky pro frézovací systém M101 a nové průměry základních těles systému M383. Další novinkou tohoto výrobce je nová generace nástrojů pro frézování s vysokým posuvem.

Přesné obrábění pod kontrolou

Německá společnost Paul Horn je známá produkty, které se vyznačují především svými technologickými vlastnostmi, vysokou výkonností a spolehlivostí. V nabídce má nástroje pro zapichování, upichování, soustružení, frézování, vrtání a vystružování, které dnes zaujímají přední pozice na trhu.

Nová geometrie pro upichování vysokými posuvy

Firma Horn, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, představuje nově vyvinutou geometrii EH pro upichování při vysokých rychlostech posuvu, která vychází z osvědčeného zapichovacího systému S100. Stabilní řezná hrana umožňuje dosažení rychlostí posuvu v rozmezí f = 0,25–0,4 mm.ot-1, a tím zkrácení doby procesu zapichování a upichování. Cíleným použitím utvařeče třísek je zaručen procesně spolehlivý odvod a lom třísek.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit