Témata
Reklama

Spolupráce s automobilovým průmyslem

Spolupráce s velkými automobilkami a zapojení do jejich dodavatelsko-odběratelského logistického řetězce není jednoduchou záležitostí. Zavádění výroby a plnění často velmi náročných požadavků citelně ovlivní chod celé firmy a je závislé jak na výrobním zařízení, tak i na lidské síle.

S otázkami, jak dosáhnout úspěšné spolupráce s automobilkou, jsme se proto obrátili na vedení společnosti ZKL Hanušovice, jejíž poměrně krátká historie výroby trubek pro automobilový průmysl sahá do roku 1995, kdy se podařilo navázat obchodní kontakty s nákupním oddělením automobilky VW.
Ing. Petr Scholz, obchodní ředitel ZKL Hanušovice, a .s., je absolventem gymnázia v Šumperku. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor strojírenská technologie, specializaci obrábění kovů. Ve společnosti, kde působí od roku 1989, zastával postupně pozice samostatného odborného ekonoma zásobování, dispečera výroby, vedoucího technicko-výrobního úseku a vedoucího obchodního úseku.

MM: Automobilová výroba si stanovuje celkem vysoké požadavky na kvalitu. Tuzemský výrobce proto své subdodavatele člení do několika skupin, nehledě na nutnost plnění náročných norem. Jakými certifikáty vaše společnost disponuje a jaká byla cesta k navázání spolupráce s automobilkou, protože bez určitých zkušeností to snad ani nelze? ptáme se obchodního ředitele ing. Petra Scholze.

Petr Scholz: Zkušenosti s výrobou tohoto zaměření sahají v Hanušovicích ještě dál než do zmiňovaného roku 1995, kdy jsme navázali obchodní kontakty s VW. Původní přádelna lnu založená v roce 1866 byla od roku 1958 začleněna jako pobočný závod do koncernu Zetor a vyráběly se zde díly pro výrobu traktorů. Spolupráce s tak náročnými zákazníky, jako jsou Škoda Auto, Volkswagen, Audi, Seat a další však s sebou nesla vysoké požadavky na zabezpečení trvalé kvality procesu výroby a zejména na ověření tohoto procesu.
Základním kamenem bylo získání certifikátu ISO 9002:1994 a VDA 6.1 v roce 1999. Certifikace systému je však živý a nikdy nekončící proces, takže následovala v roce 2001 recertifikace ISO 9002:1994 a ISO TS 16 949:1999. A v loňském roce potom recertifikace ISO 9001:2000. V současnosti jsou v chodu náročné přípravy na certifikaci podle ISO/TS 16 949:2002, která přijde na řadu letos.

MM: Jaká byla vaše první zakázka mimo původní Zetor a co všechno bylo nutné zajistit pro její úspěšné naplnění?

Petr Scholz: První zakázka pro automobilový koncern Volkswagen spadá do oblasti přesně tvarovaných trubek. Konkrétně to byla trubka, která je součástí chladicího systému vznětového motoru domácí felicie.
Pro zajištění kontinuální výroby trubkových kompletů však bylo potřeba postupně investovat značné prostředky do moderních výrobních prostředků a náročných stavebních úprav původních historických budov. V prvopočátku to byly nákupy automatických ohýbacích strojů CA 532, temovacích strojů PO 8 a kapilárních pájecích automatů TA 3479.

MM: Předpokládáme, že u této jediné trubky jste neskončili i vzhledem k ukončení výroby felicie. Kam vás, obrazně řečeno, "vítr zanesl" v této oblasti?

Petr Scholz: Samozřejmě nezůstalo u této jediné trubky a sortiment se postupně rozšiřoval v podstatě na celou sortimentní řadu motorů používaných v koncernových značkách VW Group. Nové projekty, přímo pro automobilky, ale také nově pro dodavatele vyšších montážních celků se týkají trubek pro systémy topení, chlazení, odvzdušnění a hydrauliky. Tento nárůst nových projektů si zejména v letech 2003 a 2004 vyžádal investice do dalších nových technologií pro ještě vyšší zefektivnění procesu výroby.
Investice do nákupu a instalace průchozí pájecí pece Mahler, plně automatické pily Adige, finské vyhrdlovací jednotky společnosti T-Drill, svařovací lisy a formovací stroje konců trubek italské firmy BLM Group byly při návštěvě našich zákazníků hodnoceny vysoce pozitivně. Nyní jsme velmi efektivně schopni zpracovávat projekty přesně ohýbaných trubek o průměrech od 5 mm do 32 mm

MM: Když už jste zmínil zpracování projektů, zůstaňme u nich. S projekty souvisí konstrukční práce, modelování i zkoušky prototypů a další operace. Tuto oblast zabezpečujete vlastními zdroji nebo využíváte nakupované služby, tzv. outsourcing?

Petr Scholz: Nedílnou součástí spolupráce s našimi zákazníky je vybudování a spolehlivá práce konstrukčního pracoviště vybaveného špičkovými hardwarovými a softwarovými prostředky, propojeného s konstrukčními systémy našich zákazníků. Jedním z článků řetězu konstrukce je i prototypová dílna, která samozřejmě při řešení dílů pro nové motory spolupracuje s konstrukčními kancelářemi automobilek.
Požadavky výrobců automobilů navíc v poslední době motivují dodavatele využívat celosvětový systém International Material Data System, do něhož je zapojena i naše společnost. V tomto systému jsou monitorovány všechny materiály používané při výrobě komponentů pro automobily. Tyto informace v budoucnu dobře poslouží k optimálnějšímu procesu při recyklaci materiálů po skončení životnosti automobilu.

MM: Na závěr malý pohled do budoucna. Co vás čeká a nemine?

Petr Scholz: V následujícím období je před námi postupné zavádění nových dílů do výroby a přesouvání výroby některých stávajících dílů ze značně kapacitně přetížených pájecích automatů na již zmíněnou vysokokapacitní pájecí pec Mahler. Postupné navyšování objemu výroby ovšem dává jistou naději na tvorbu nových pracovních příležitostí v regionu Hanušovic.

MM: Děkuji za rozhovor a přeji vám spoustu úspěchů ve vaší další činnosti.

Jiří Čumpelík
Reklama
Reklama
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40632
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Trendy / Jakost
Autor:
Firmy
Související články
Kontrolní a třídicí systém Equator

Ve spolupráci s předními výrobci v automobilovém průmyslu s cílem získat efektivní dílenské měřidlo pro automatizovanou kontrolu sériově vyráběných dílů byl vyvinut kontrolní a třídicí systém Equator. Jeden takový přístroj dokáže zastat stejnou práci jako stovky jednoúčelových měřidel, přípravků nebo kalibrů.

Nezávislá kontrola - nástroj pro minimalizaci technických rizik projektů

Nejčastějším případem projektu, kde se setkáváme s velkým množstvím technických rizik, je investice do výstavby nového technologického celku, a to bez ohledu na to, o jaké průmyslové odvětví se jedná.

Zaměřeno na povrch

Vývoj výrobních technologií a metod ověřování jejich kvality si vynucuje plynulé zdokonalování způsobů kontroly jakosti výrobků. Společnost Taylor Hobson, přední výrobce metrologických prostředků, rozšířila řadu svých měřících přístrojů pro měření a hodnocení textury, tvaru a kontury povrchu.

Související články
Laserové svařování pro Průmysl 4.0

Vláknové lasery jsou významným nástrojem pro svařovací aplikace, které slouží mnoha zavedeným odvětvím i novým rychle rostoucím oborům. Pro progresivní výrobce, kteří již výhod laserového svařování využívají, zůstává otázkou, jak dále zlepšit efektivitu procesu a být krok napřed oproti konkurenci. Optimalizace jakéhokoli průmyslového procesu pro inteligentní výrobu vyžaduje vysoce kvalitní on-line sběr dat. Stále roste potřeba technologií, které pomohou lépe monitorovat proces laserového svařování.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Chytrý metrologický software

Nový progresivní software pro měření a hodnocení povrchu Metrology 4.0 představila společnost Taylor Hobson. Inovací tohoto metrologického softwaru je nasazení dvou souřadných systémů – měřicího přístroje a měřené součásti. Touto novinkou jsou vybaveny nejnovější modely z řady špičkových profiloměrů Form Talysurf. Další budou následovat.

Obrobkové sondy a úskalí jejich použití

Téměř většina z nově vyrobených, zejména pak sofistikovaných obráběcích strojů, je dnes vybavena obrobkovými měřícími sondami. V uživatelských návodech k těmto sondám se lze dočíst o tom, jakými přínosy je jejich nasazení ve výrobě ohledně efektivnosti, snižování vedlejších časů při mezioperačních a finálních kontrolách obrobků atd. Ano, to vše je pravdou, nicméně i měřící sondy mají svá úskalí - tak jako ostatně každé jiné měřící zařízení.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Délkové snímače pro automatickou kontrolu

Linková montáž mění výrazně charakter kontroly. Do linek jsou integrovány automatické kontrolní stanice pro 100 % kontrolu s taktem v řádu sekund a s přesností běžnou donedávna jen u laboratorní měřicí techniky.

Převratná novinka pro povrchy

Novinku pro měření vlastností a jakosti povrchu nazvanou TALYScan 280 představila Společnost Taylor Hobson. Jedná se o bezkontaktní, optický přístroj navržený pro rychlou a přesnou 3D kontrolu povrhu v dílenském prostředí.

Flexibilní multisenzorová technologie

Měřicí stroj Werth ScopeCheck FB DZ umožňuje díky dvěma nezávislým senzorovým osám provádět bez omezení rozličná multisenzorová měření. Po demontáži skleněného stolu s jednotkou spodního osvitu je možné přímo na měřicím stole umístit a měřit také těžké obrobky.

Moderní kontrola jakosti povrchu Metrology 4.0

Rozvoj a inovace výrobních metod a prostředků vyžaduje měřicí i hodnoticí techniku na odpovídající úrovni. Přední výrobci měřicí techniky se proto zaměřují na komplexní rozvoj metrologie. Výsledkem pokroku v rozsahu, přesnosti i rozlišení měření, zvětšování univerzálnosti aplikace, vyšší automatizace i uplatnění moderních výrobních metod je progresivní metrologický systém Metrology 4.0.

Když je součástka rozhodující

Dokonalé fungování nového automatického testovacího systému realizovaného společností Sagicofim k provádění přejímacích zkoušek bezpečnostních nádob na filtrační prvky podle nejpokrokovějších předpisů zaručuje servoventil řady LR z produkce společnosti Camozzi.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit