Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Spolupracujeme rádi s lidmi, které jejich práce baví
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Spolupracujeme rádi s lidmi, které jejich práce baví

Spolupráce průmyslové sféry s technickými univerzitami ve výuce i ve výzkumu představuje vždy synergickou výhodu pro obě strany. Pro výrobní podniky je nejen cestou k přímému oslovení studentů, ale také jednou z možností, jak se věnovat výzkumu i společnému vývoji produktů.

Hlavním smyslem společných projektů je především zvýšení technické excelentnosti a konkurenceschopnosti výrobků tak, aby odpovídaly náročným požadavkům mezinárodního srovnání. A právě k takové spolupráci se sešly společnosti Heidenhain, Kovosvit MAS Machine Tools a RCMT ČVUT. Jejím výsledkem je instalace pětiosého obráběcího centra nové generace s řídicím systémem Heidenhain TNC 640 na půdě Fakulty strojní na Ústavu výrobních strojů a zařízení, RCMT.

O čem konkrétně společné projekty jsou?

Spolupráce společnosti Heidenhain a renomovaného jihočeského výrobce obráběcích strojů s RCMT je tradiční a datuje se již od vzniku RCMT před 20 lety. Společnost Kovosvit MAS Machine Tools řeší s univerzitním pracovištěm průřezově celou řadu témat, která se týkají zejména zvyšování přesnosti obráběcích strojů, řešení nových postupů v technologii obrábění nebo optimalizaci určitých konstrukčních uzlů včetně výpočtů – například nosných struktur strojů.

Společné projekty reagují také na aktuální vývoj v oboru. Proto mezi nimi najdeme například i hybridní technologie. U tohoto projektu se konkrétně jedná o pětiosou metodu WAAM navařování integrovanou do jednoho pracovního prostoru pětiosého obráběcího stroje s možností plně hybridní výroby (volba přidávání i odebírání materiálu s pouze dvousekundovou prodlevou). Nové principy i některá další technická řešení strojů, které vývojové projekty přinášejí, mohou být dále aplikovány a využity za účelem zvýšení přesnosti strojů nebo jejich dalších vlastností.

Další výzkumný úkol, který společně připravujeme, se týká nového hardwarového řešení společnosti Heidenhain. V jeho rámci se zaměříme především na výslednou přesnost a další charakteristiky s tím spojené. Těsná spolupráce výrobce strojů a dodavatele komponent pro stavbu stroje je pro implementaci nejnovějších funkcí CNC systémů Heidenhain nesmírně důležitá a následně ovlivňuje i vývoj nových produktů. Samostatnou kapitolou spolupráce jsou odborná školení a konzultace šité na míru jak aktuálním potřebám výrobce, tak právě i pracovníkům RCMT, které probíhají ve školicím středisku společnosti Heidenhain. Nejenže se zde dozvědí aktuální novinky, ale zároveň si je přímo na strojích v dílně vyzkoušejí. Novinek se v této souvislosti připravuje opravdu hodně, takže prostor pro spolupráci se rozhodně bude dále rozšiřovat. Jakým směrem? Třeba následujícím. 


MCU700 VT-5X je výsledkem spojení kvalitního řešení stroje a uživatelských vlastností řídicího systému TNC 640. Studenti mohou stroj využít například pro řešení semestrální práce. (Zdroj: Heidenhain)

Co je nového nabízí Heidenhain?

Za zmínku rozhodně stojí nové OCM, tedy Optimized Contour Milling, které doplňuje již známý balíček funkcí Dynamic Efficiency. Jde o nový cyklus pro frézování obrobku celou délkou frézy, takže dochází nejen k výrazně nižšímu opotřebení nástroje, ale současně až ke trojnásobnému zkrácení doby obrábění. Principem je trochoidální frézování a velkou výhodu představuje přímý import CAD kontur.


Pro dosažení dokonalé kvality povrchu obráběných dílců doplní soustružení a frézování na TNC640 také broušení – všechny technologie na jedno upnutí. (Zdroj: Heidenhain)

Nově Heidenhain také přichází s opcí pro broušení. Tím je umožněno v jednom pracovním prostoru vedle soustružení a frézování přidat do technologie na jedno upnutí také broušení. Výsledná kvalita povrchů dílců je dokonalá. Na první pohled uživatele určitě upoutá nová 24" obrazovka typu sidescreen a velkou designovou změnou je i nový a černý ovládací panel TE. V rozložení ovládacích tlačítek však nový hardware nezklame, zůstávají na svých místech.

Šedá je teorie, ale zelený strom života

Dávno již neplatí, že student odchází ze školy pouze s dobrou teoretickou přípravou. Na praktickou přípravu studentů se klade na technicky orientovaných školách a univerzitách velký důraz. Možnosti praktické výuky kromě profesních praxí ve firmách rozšiřuje zejména výbava výukových laboratoří. Od září 2019 si studenti ČVUT mohou vyzkoušet nově instalované multifunkční centrum MCU700VT-5X. Nejedná se o žádnou simulaci v laboratorních podmínkách, ale je zde reálný stroj a o to jde především. A tedy i o kvalitní profesní přípravu budoucích odborníků. Toto pětiosé multifunkční obráběcí centrum je výsledkem spojení kvalitního řešení stroje a uživatelských vlastností řídicího systému TNC640 společnosti Heidenhain a umožňuje plnohodnotné frézování i plnohodnotné soustružení v jednom pracovním prostoru stroje

MCU700VT-5X nové generace v provedení pro RCMT

Jak už sám název napovídá, jedná se o nadstandardně vybavené centrum. Na přání RCMT tento pětiosý frézovací stroj disponuje soustružnickou opcí. To znamená zvýšené otáčky pracovního stolu a nové frézovací vřeteno s max. 24 000 otáčkami za minutu se zpevňováním při soustružení. Další nestandardní záležitostí je podpora sběru provozních a procesních dat doplněná o průmyslový počítač, který při experimentálním využití zajišťuje vyčítání dat z řídicího systému i přídavné senzoriky. Důraz je kladen také na ergonomii stroje, kterou podtrhuje například ruční ovládání v bezdrátovém provedení. Pracovníci RCMT zvolili do výbavy také širokou paletu softwarových opcí Heidenhain z důvodů pokročilé výuky víceosého obrábění. Příkladem jsou funkce pro optimalizaci řezných podmínek a též možnost upravovat parametry interpolátoru podle výsledků simulací virtuálního obrábění. MCU700VT-5X v tomto provedení je určeno zejména pro využití ve výuce na ČVUT v Praze. Stroj však umožňuje též rozvoj výzkumné spolupráce mezi RCMT a Kovosvit MAS Machine Tools, která aktuálně probíhá v rámci několika projektů.


OCM – Optimized Countour Milling, nový doplněk funkčního balíčku Dynamic Efficiency. (Zdroj: Heidenhain)

Happy birthday to you!

Řada z nás má přání k narozeninám spojené právě s touto písničkou. Najdou se i tací, jimž navíc okamžitě naskočí smyslná Marilyn Monroe, která si tímto popěvkem dovolila popřát Kennedymu k narozeninám – no, řekněme, velmi odvážně. Protože ale na papíru nezazpíváme, ani z dortu nevyskočíme, tak má Heidenhain pro RCMT následující gratulaci: „Milé RCMT, přejeme ti všechno nejlepší k tvým 20. narozeninám. Přejeme ti také hodně štěstí při získávání grantů, protože bez nich to nejde. Přejeme hodně dobrých studentů, protože ani bez nich to nejde. Měj stále šťastnou ruku při volbě nových výzkumných úkolů a projektů, ať je v oboru Machine Tools i díky tobě dobře. Ať nadšení a lásku pro obor, které na RCMT máte všichni v DNA, předáváte dál svým studentům s takovou energií jako dnes i další dlouhá desetiletí. Vaše akademická trička s nápisem ,I Prefer Machining‛ nebo ,Be Cool And Do The Machine Tool‛ jsou jasným důkazem i vašeho širokého mezinárodního záběru, ale hlavně toho, že směr, kterým jdete, je rozhodně správný. Krásné narozeniny!

Eva Klocová

Heidenhain

www.heidenhain.cz

Další články

Vzdělávání a školství
Výzkum/ vývoj
CAD/CAM/CAE/CIM
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: