Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Podle zprávy mezinárodní robotické federace IFR se urychluje prodej a využití robotů. V roce 2016 se prodej robotů zvýšil o 16 % na 294 312 kusů, což je nový vrchol čtvrtý rok po sobě. Od roku 2010 se poptávka po průmyslových robotech výrazně zrychlila kvůli pokračujícímu trendu k automatizaci a inovativnímu technickému zlepšení průmyslových robotů. Mezi lety 2011 a 2016 se průměrná roční nabídka zvýšila přibližně o 84 % oproti průměrné roční nabídce v letech 2005 až 2008, což je jasným důkazem obrovského růstu poptávky po průmyslových robotech po celém světě.

Automatizace v oboru lakování

Robotické systémy se stávají stále levnějšími, a proto jsou atraktivní pro rostoucí počet průmyslových podniků. V oboru povrchových úprav uveďme například univerzální rotační rozprašovací zvonek speciálně konstruovaný pro robotickou aplikaci. Je možné jej použít v řadě oborů pro vysoce kvalitní automatické lakování kovů, plastů i dřeva. Díky všestrannosti, dlouhé životnosti a robustním vlastnostem je ideálním nátěrovým nástrojem pro náročné průmyslové klienty. Robotický zvonek má vynikající účinnost a je ideální pro vysoce automatizované systémy. Při dodržení optimálních podmínek dosahuje 90% efektivity aplikace. Přídavný čisticí ventil zajišťuje rychlé čisticí procesy a krátké časy pro změny barev. To má spolu se sníženou spotřebou stlačeného vzduchu, robustní konstrukcí a jednoduchou údržbou bez zvláštních nástrojů za následek nižší provozní náklady.

Dosahovaná vysoká kvalita lakovaného povrchu a škála velikostí, tvarů a materiálu zvonkových disků jej předurčuje k širokému využití v řadě tržních segmentů. V kombinaci s možností nastavovat tvarovací proud vzduchu je dosaženo vysoce kvalitního lakování dílů všech tvarů a velikostí. Výhodou je také konstrukce systému atomizéru, která umožňuje snadno a rychle nahradit zvonkovou hlavici adaptérem pistole, aniž by bylo nutné měnit hadice nebo zasahovat do programu robota.


Konstrukce systému atomizéru umožňuje snadno a rychle nahradit zvonkovou hlavici adaptérem pistole, aniž by bylo nutné měnit hadice nebo zasahovat do programu robota.

 

Přesto existují alternativní možnosti automatizace lakování i bez použití robota. Příkladem může být vertikální manipulátor o zdvihu až 2 400 mm s nezávisle řízenými osami Z pro lakování složitých dílů, jako jsou vnitřní nátěry skříní a další prostorové díly vyžadující individuální pohyb jednotlivých pistolí. V kombinaci s horizontálním manipulátorem je možné lakovat nejsložitější díly. Technologie je flexibilní a vyznačuje se vysokou přesností řízení polohy díky inteligentním frekvenčním měničům. Kompaktní design má malé nároky na prostor. Nižší hmotnost manipulátoru usnadňuje horizontální pohyb a přepravu zařízení. Menší motor ve spojení s frekvenčním měničem vede k úsporám spotřeby.

Vertikální manipulátor o zdvihu až 2 400 mm s nezávisle řízenými osami Z pro lakování složitých dílů

Důležité je neopomenout údržbu

Při stále vyšším stupni automatizace také vystupuje do popředí úroveň servisu a údržby. Je jí výrazně ovlivněna nejen životnost zařízení a kvalita lakování, ale také ekonomická efektivnost provozu. Jednoznačně nejvyšším nákladem u vysoce automatizovaných provozů je havarijní odstavení technologie. Tomu lze předejít především dvěma opatřeními. V pravidelných cyklech je vhodné opakovat školení běžné údržby. Měli by jím projít všichni operátoři lakovny. Nezřídka je problém způsoben nesprávnou údržbou nebo ignorováním některých úkonů. Zvyšování stupně automatizace lakování klade vyšší nároky na autorizovaný servis, ale především na rozšíření o jeho nové funkce. Je potřeba minimalizovat havarijní stavy a drahé mimořádné výjezdy k jejich odstranění zavedením prediktivní údržby. Cílem je nečekat na havárii, ale pravidelně kontrolovat a plánovat opravy zařízení v odstávkách výroby. Další výhody souvisejí s používáním originálních náhradních dílů, odbornou péčí o zařízení, technickým poradenstvím či konzultacemi inovačních řešení.

WAtech

Veronika Řeháková

info@watech.cz

www.watech.cz

Další články

Automatizace, regulace
Renovace a údržba
Technologie pro povrchové úpravy

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: