Témata
Reklama

Technologická exploze po koronaviru

O tom, že vpád nemoci covid-19 do našich životů způsobí obrovské změny, nikdo nepochybuje. Avšak skutečnost, že ony změny mohou být i pozitivní, si ještě zdaleka všichni neuvědomují. Jedněmi z těch, kdo na pozitivní změny věří, a navíc dělají vše pro to, aby jich bylo co možná nejvíce, jsou tvůrci moderních technologií. Na konkrétní kroky i konkrétní technologie, které mohou posunout lidstvo o velký krok kupředu, jsme se ptali Ing. Tomáše Duby, zástupce divize Digital Industries společnosti Siemens.

MM: Jak podle vás doba koronavirová ovlivnila či ovlivní život v naší zemi a také činnost vaší společnosti?

Ing. Duba:
Stejně jako všichni v České republice jsme skočili do neznáma. A byla to nakonec přínosná zkušenost. Ukázalo se totiž, že můžeme fungovat ve vzdáleném režimu pomocí moderních videokonferenčních nástrojů. Paradoxně tato nepředvídatelná a nucená situace urychlila nástup nových způsobů komunikace a interakce. A to jak uvnitř naší organizace, tak i při komunikaci s okolním světem. Mám radost hlavně z toho, že jsme díky těmto prostředkům zůstali ve spojení se svými zákazníky a mohli jim i v době cestovních restrikcí poskytovat vzdálenou technickou podporu.

„Přál bych si, aby naše schopnost adaptovat se, která se osvědčila při boji s koronavirem, pokračovala,“ říká Tomáš Duba. (Zdroj: Siemens)

MM: Dá se nyní již říci, jak se situace vyvine do budoucna?

Ing. Duba:
Myslím, že dá, a domnívám se, že pozitivně. Řada našich klientů, kteří se tomu ještě nedávno bránili, začala zmíněné komunikační nástroje využívat jako svůj primární komunikační kanál. Nejen směrem ke svým dodavatelům, ale i k nejdůležitější skupině –zákazníkům a koncovým uživatelům. To nás inspiruje ke spuštění nových služeb vzdálené technické podpory, ze kterých se stane nový standard. Je to řešení, na kterém vyděláme všichni. Dojde totiž k obrovské úspoře času při vyřizování zákaznické podpory, a hlavně i k podstatnému zrychlení její dostupnosti ve finální destinaci u koncového uživatele kdekoliv po celém světě.

MM: Jaké trendy na trhu vnímáte v souvislosti s výše uvedeným? A které z nich podle vás přetrvají?

Ing. Duba:
Jednoznačně je to nástup digitalizace. Od samotného návrhu digitálního dvojčete stroje přes jeho optimalizaci, virtuální uvedení do provozu až po ověření jeho funkčnosti spuštěním virtuální výroby. Tyto metody a postupy nejsou nové. Naše společnost, která se řadí mezi průkopníky a propagátory digitalizace, řešení digitálního dvojčete (od stroje přes finální výrobek až po celou digitální továrnu) na českém trhu nabízí již roky. Doposud zde však nebyla vůle výrobců strojů nám naslouchat. To se ale zásadně mění právě nyní. Byli totiž situací na trhu přinuceni k dost radikální změně postoje. A to vidím jako jeden z nejpozitivnějších dopadů.

MM: Co tím konkrétně myslíte?

Ing. Duba:
V momentě, kdy potřebujete prodat stroj zákazníkovi a váš obchodník ho nemůže fyzicky navštívit a stroj mu představit, můžete využít videokonferenci, během které na digitálním dvojčeti stroje spustíte virtuální obrábění dvojčete jeho obrobku. Díky tomu můžete zákazníka přesvědčit, že právě váš stroj vyhovuje jeho zadání. Dokonce díky digitální simulaci virtuální výroby máte možnost ověřit výrobní časy potřebné na konkrétní výrobní operaci.

To jsme ale až na samotném konci celého řetězce. Vše samozřejmě začíná u návrhu stroje, jeho optimalizace, příslušné simulace, zprovoznění stroje a spuštění výroby. To vše v digitálním světě díky digitálnímu dvojčeti stroje a dvojčeti výroby, které jsou naprosto věrnou kopií reálného chování. Virtuální zprovoznění digitálního dvojčete přináší jednak úsporu nákladů spojených s odstraněním chyb, které vznikají při návrhu stroje a jeho výrobě, a hlavně úsporu času potřebného k uvedení stroje na trh. Jednotlivé fáze výrobního procesu totiž mohou díky digitálnímu dvojčeti probíhat paralelně vedle sebe.

Vím o konkrétních českých výrobcích strojů a celých výrobních celků, kteří již v dnešní době takto fungují. A jen díky tomu mohli přestát složitou situaci posledních měsíců.

Reklama
Reklama
Create MyVirtual Machine. (Zdroj: Siemens)

MM: Jaké konkrétní řešení máte k dispozici, které byste mohl českým firmám doporučit?
Ing. Duba: Jednoznačně Sinumerik One. Jedná se o zcela první CNC řídicí systém svého druhu, který je digitálně nativní. To znamená, že NC jádro kromě fyzické podoby existuje již rovnou v digitální virtuální podobě. Bez nutnosti složité integrace s externím virtuálním prostředím, můžete začít tvořit virtuální obráběcí stroj prostřednictvím nástroje Create MyVirtual Machine. Po vytvoření virtuálního stroje budete nepochybně chtít vyzkoušet jeho funkcionalitu. K tomu slouží nástroj Run MyVirtual Machine, který simuluje virtuální obrábění na virtuálním stroji.

Vše je plynule integrováno přímo ve virtuálním NC jádře. To je oproti ostatním řešením na trhu obrovská výhoda a Siemens v tom drží světový unikát.

MM: To samozřejmě nebude jediná výhoda digitálního dvojčete stroje. Jaké jsou ty další?

Ing. Duba:
Zatím jsme mluvili o využití v prodejní fázi stroje a samotném návrhu, zprovoznění a ověření stroje, které mu předchází. Na to samozřejmě navazuje i poprodejní servis. V době omezeného cestování po světě přijde vhod možnost provést zaškolení obsluhy vzdáleně, kdy namísto fyzického stroje se opět použije digitální dvojče stroje a simulace výroby.

Výrobce stroje má navíc v případě vzdálené diagnostiky možnost simulovat odstranění případné chyby na digitálním dvojčeti, včetně odzkoušení opravné softwarové záplaty. Díky tomu se snižuje riziko fyzického poškození stroje a vzniku škod souvisejících s odstávkou výroby.

Jako velmi zajímavou funkcionalitu pro výrobce stroje vidím i možnost sběru strojových dat a na základě jejich analýzy využití k neustálé optimalizaci konstrukce a naladění stroje.

Sinumerik One PPU1740. (Zdroj: Siemens)

MM: Které trendy nás budou podle vás provázet v oblasti obrábění v příštích letech?

Ing. Duba:
Je to nepochybně rychlý nárůst cloudových řešení a Edge Computingu. Sběr výrobních dat, jejich ukládání do cloudu, kde nad jejich velkou množinou (Big Data) dojde za podpory umělé inteligence k vysledování souvislostí jevů, které přispějí ke zpětné vazbě sloužící k další optimalizaci efektivity výroby. Vedle toho Edge Computing, který se postará o analýzu velkého objemu rychle se měnících dat v reálném čase a jejich následnou agregaci do cloudu.

V oblasti obrábění se bude stále více prosazovat 3D tisk. To se nakonec ukázalo jako velmi schopné řešení v době nástupu koronavirové pandemie, kdy řada šikovných lidí v Česku začala tisknout nedostatkové ochranné pomůcky, které by konvenční cestou výroby trvalo uvést na trh mnohem delší dobu. V oblasti 3D tisku kovových materiálů dochází, a ještě dojde, k poklesu pořizovací ceny tiskáren. To umožní jejich masové průmyslové nasazení, kdy budou koexistovat vedle obráběcích strojů.

Sinumerik One NCU a PPU. (Zdroj: Siemens)


MM: Co byste chtěl vzkázat českému průmyslu?

Ing. Duba:
Přál bych si, aby naše schopnost adaptovat se, která se osvědčila při boji s koronavirem, pokračovala. Abychom zkusili soudobou složitou situaci využít k přehodnocení svých strategií a začali investovat do konkurenceschopnosti. Nástroje tu jsou a je jen na nás, jak je dokážeme ve svůj prospěch využít. Šanci přežít budou mít pouze ti s nejsilnější vůlí se adaptovat na stávající situaci, protože trh už nebude jako dříve. Ti, kdo nad tím opět jen mávnou rukou, jako už tolikrát v minulosti, to tentokrát nemusí ustát a do příštího roku z trhu zmizí.

Přestože se v tomto přání mnohokrát opakuji, věřím, že nyní to vyjde a že čeští výrobci svou šanci využijí, a že až budeme stávající situaci hodnotit s odstupem jednoho roku, uvidíme sebevědomé exportéry s vysokou mírou jedinečnosti v jejich oboru podnikání.

Hana Janišová

Hana El Bournová

Reklama
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit