Témata
Reklama

Technologická exploze po koronaviru

O tom, že vpád nemoci covid-19 do našich životů způsobí obrovské změny, nikdo nepochybuje. Avšak skutečnost, že ony změny mohou být i pozitivní, si ještě zdaleka všichni neuvědomují. Jedněmi z těch, kdo na pozitivní změny věří, a navíc dělají vše pro to, aby jich bylo co možná nejvíce, jsou tvůrci moderních technologií. Na konkrétní kroky i konkrétní technologie, které mohou posunout lidstvo o velký krok kupředu, jsme se ptali Ing. Tomáše Duby, zástupce divize Digital Industries společnosti Siemens.

MM: Jak podle vás doba koronavirová ovlivnila či ovlivní život v naší zemi a také činnost vaší společnosti?

Ing. Duba:
Stejně jako všichni v České republice jsme skočili do neznáma. A byla to nakonec přínosná zkušenost. Ukázalo se totiž, že můžeme fungovat ve vzdáleném režimu pomocí moderních videokonferenčních nástrojů. Paradoxně tato nepředvídatelná a nucená situace urychlila nástup nových způsobů komunikace a interakce. A to jak uvnitř naší organizace, tak i při komunikaci s okolním světem. Mám radost hlavně z toho, že jsme díky těmto prostředkům zůstali ve spojení se svými zákazníky a mohli jim i v době cestovních restrikcí poskytovat vzdálenou technickou podporu.

„Přál bych si, aby naše schopnost adaptovat se, která se osvědčila při boji s koronavirem, pokračovala,“ říká Tomáš Duba. (Zdroj: Siemens)

MM: Dá se nyní již říci, jak se situace vyvine do budoucna?

Ing. Duba:
Myslím, že dá, a domnívám se, že pozitivně. Řada našich klientů, kteří se tomu ještě nedávno bránili, začala zmíněné komunikační nástroje využívat jako svůj primární komunikační kanál. Nejen směrem ke svým dodavatelům, ale i k nejdůležitější skupině –zákazníkům a koncovým uživatelům. To nás inspiruje ke spuštění nových služeb vzdálené technické podpory, ze kterých se stane nový standard. Je to řešení, na kterém vyděláme všichni. Dojde totiž k obrovské úspoře času při vyřizování zákaznické podpory, a hlavně i k podstatnému zrychlení její dostupnosti ve finální destinaci u koncového uživatele kdekoliv po celém světě.

MM: Jaké trendy na trhu vnímáte v souvislosti s výše uvedeným? A které z nich podle vás přetrvají?

Ing. Duba:
Jednoznačně je to nástup digitalizace. Od samotného návrhu digitálního dvojčete stroje přes jeho optimalizaci, virtuální uvedení do provozu až po ověření jeho funkčnosti spuštěním virtuální výroby. Tyto metody a postupy nejsou nové. Naše společnost, která se řadí mezi průkopníky a propagátory digitalizace, řešení digitálního dvojčete (od stroje přes finální výrobek až po celou digitální továrnu) na českém trhu nabízí již roky. Doposud zde však nebyla vůle výrobců strojů nám naslouchat. To se ale zásadně mění právě nyní. Byli totiž situací na trhu přinuceni k dost radikální změně postoje. A to vidím jako jeden z nejpozitivnějších dopadů.

MM: Co tím konkrétně myslíte?

Ing. Duba:
V momentě, kdy potřebujete prodat stroj zákazníkovi a váš obchodník ho nemůže fyzicky navštívit a stroj mu představit, můžete využít videokonferenci, během které na digitálním dvojčeti stroje spustíte virtuální obrábění dvojčete jeho obrobku. Díky tomu můžete zákazníka přesvědčit, že právě váš stroj vyhovuje jeho zadání. Dokonce díky digitální simulaci virtuální výroby máte možnost ověřit výrobní časy potřebné na konkrétní výrobní operaci.

To jsme ale až na samotném konci celého řetězce. Vše samozřejmě začíná u návrhu stroje, jeho optimalizace, příslušné simulace, zprovoznění stroje a spuštění výroby. To vše v digitálním světě díky digitálnímu dvojčeti stroje a dvojčeti výroby, které jsou naprosto věrnou kopií reálného chování. Virtuální zprovoznění digitálního dvojčete přináší jednak úsporu nákladů spojených s odstraněním chyb, které vznikají při návrhu stroje a jeho výrobě, a hlavně úsporu času potřebného k uvedení stroje na trh. Jednotlivé fáze výrobního procesu totiž mohou díky digitálnímu dvojčeti probíhat paralelně vedle sebe.

Vím o konkrétních českých výrobcích strojů a celých výrobních celků, kteří již v dnešní době takto fungují. A jen díky tomu mohli přestát složitou situaci posledních měsíců.

Reklama
Reklama
Create MyVirtual Machine. (Zdroj: Siemens)

MM: Jaké konkrétní řešení máte k dispozici, které byste mohl českým firmám doporučit?
Ing. Duba: Jednoznačně Sinumerik One. Jedná se o zcela první CNC řídicí systém svého druhu, který je digitálně nativní. To znamená, že NC jádro kromě fyzické podoby existuje již rovnou v digitální virtuální podobě. Bez nutnosti složité integrace s externím virtuálním prostředím, můžete začít tvořit virtuální obráběcí stroj prostřednictvím nástroje Create MyVirtual Machine. Po vytvoření virtuálního stroje budete nepochybně chtít vyzkoušet jeho funkcionalitu. K tomu slouží nástroj Run MyVirtual Machine, který simuluje virtuální obrábění na virtuálním stroji.

Vše je plynule integrováno přímo ve virtuálním NC jádře. To je oproti ostatním řešením na trhu obrovská výhoda a Siemens v tom drží světový unikát.

MM: To samozřejmě nebude jediná výhoda digitálního dvojčete stroje. Jaké jsou ty další?

Ing. Duba:
Zatím jsme mluvili o využití v prodejní fázi stroje a samotném návrhu, zprovoznění a ověření stroje, které mu předchází. Na to samozřejmě navazuje i poprodejní servis. V době omezeného cestování po světě přijde vhod možnost provést zaškolení obsluhy vzdáleně, kdy namísto fyzického stroje se opět použije digitální dvojče stroje a simulace výroby.

Výrobce stroje má navíc v případě vzdálené diagnostiky možnost simulovat odstranění případné chyby na digitálním dvojčeti, včetně odzkoušení opravné softwarové záplaty. Díky tomu se snižuje riziko fyzického poškození stroje a vzniku škod souvisejících s odstávkou výroby.

Jako velmi zajímavou funkcionalitu pro výrobce stroje vidím i možnost sběru strojových dat a na základě jejich analýzy využití k neustálé optimalizaci konstrukce a naladění stroje.

Sinumerik One PPU1740. (Zdroj: Siemens)

MM: Které trendy nás budou podle vás provázet v oblasti obrábění v příštích letech?

Ing. Duba:
Je to nepochybně rychlý nárůst cloudových řešení a Edge Computingu. Sběr výrobních dat, jejich ukládání do cloudu, kde nad jejich velkou množinou (Big Data) dojde za podpory umělé inteligence k vysledování souvislostí jevů, které přispějí ke zpětné vazbě sloužící k další optimalizaci efektivity výroby. Vedle toho Edge Computing, který se postará o analýzu velkého objemu rychle se měnících dat v reálném čase a jejich následnou agregaci do cloudu.

V oblasti obrábění se bude stále více prosazovat 3D tisk. To se nakonec ukázalo jako velmi schopné řešení v době nástupu koronavirové pandemie, kdy řada šikovných lidí v Česku začala tisknout nedostatkové ochranné pomůcky, které by konvenční cestou výroby trvalo uvést na trh mnohem delší dobu. V oblasti 3D tisku kovových materiálů dochází, a ještě dojde, k poklesu pořizovací ceny tiskáren. To umožní jejich masové průmyslové nasazení, kdy budou koexistovat vedle obráběcích strojů.

Sinumerik One NCU a PPU. (Zdroj: Siemens)


MM: Co byste chtěl vzkázat českému průmyslu?

Ing. Duba:
Přál bych si, aby naše schopnost adaptovat se, která se osvědčila při boji s koronavirem, pokračovala. Abychom zkusili soudobou složitou situaci využít k přehodnocení svých strategií a začali investovat do konkurenceschopnosti. Nástroje tu jsou a je jen na nás, jak je dokážeme ve svůj prospěch využít. Šanci přežít budou mít pouze ti s nejsilnější vůlí se adaptovat na stávající situaci, protože trh už nebude jako dříve. Ti, kdo nad tím opět jen mávnou rukou, jako už tolikrát v minulosti, to tentokrát nemusí ustát a do příštího roku z trhu zmizí.

Přestože se v tomto přání mnohokrát opakuji, věřím, že nyní to vyjde a že čeští výrobci svou šanci využijí, a že až budeme stávající situaci hodnotit s odstupem jednoho roku, uvidíme sebevědomé exportéry s vysokou mírou jedinečnosti v jejich oboru podnikání.

Hana Janišová

Hana El Bournová

Reklama
Související články
Nechci být daleko od praxe

S Milanem Vondráčkem jsme se jednoho listopadového rána sešli v naší redakci, abychom si spolu popovídali na téma řezných nástrojů.

O čem je toolmanagement?

Jednoho pošmourného listopadového dne jsem se vydal do Plzně, abych si popovídal s panem Oldříchem Bosmanem, jednatelem a zakladatelem společnosti BTS Technik.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Související články
900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Úspěch webových aplikací

Průmyslové organizace potřebují silnou digitální strategii, která bude splňovat online očekávání technicky erudovaných zákazníků.

Chytrá kontrola procesů s využitím cloudu

Systémový dodavatel Kelch GmbH vyvinul společně s inovativními partnery sledování procesu a stavu s využitím cloudu. Díky němu je od nynějška možné systematicky sledovat seřizovací přístroje Kelch a včas rozpoznat případné nesrovnalosti.

Hledání nástrojů? Neexistuje!

Když společnost Test-Fuchs GmbH, přední světový dodavatel testovacího vybavení pro letecký a kosmický průmysl, stavěla v roce 2012 novou výrobní halu, měla být také správa nástrojů zorganizována tak, aby vyhovovala i budoucím požadavkům. Po více než čtyřech letech zkušeností se správou nástrojových dat (Tool Data Management) od společnosti TDM Systems je jasné, že toto rozhodnutí bylo správné.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Shopfloor management vychází z reálného workflow

Uživatelská přívětivost, digitální propojení a optimalizace procesů: společnost TDM Systems nepřetržitě rozšiřuje shopfloor management v rámci svého systému správy nástrojů TDM Global Line.

Stroje a technologie pro závod s časem

VSC 600 M+C. Tak se jmenuje sofistikovaný vertikální soustruh, který vznikl ve výrobních halách brněnské rodinné firmy TDZ Turn. Letos na jaře jsme byli pozváni přímo do centra dění této firmy, abychom stroj mohli vidět na vlastní oči.

S daty nástrojů na cestě k úspěchu

Správa nástrojových dat prodělává mimořádně úspěšný vývoj: od papírových záznamů ke klíčovému bodu pro Smart Factory a Průmysl 4.0. Důvod: Informace o nástrojích potřebují nejrůznější systémy na výrobní, plánovací a obchodní úrovni.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Prostředky pro realizaci inteligentní továrny

Typická továrna budoucnosti je důsledně propojena, organizována a optimalizuje se do převážné míry samočinně. Předpokladem k tomuto postupu je, aby stroje, nástroje a systémy poskytovaly potřebná data. A „heslo dne“ zní: Internet of Things (IoT – internet věcí).

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit