Témata
Zdroj: Siemens

Digitalizace: právě tady a právě teď

Siemens. Jméno, které ať zazní kdekoli na světě, každý ví, že si je má spojit se špičkovými technologiemi – pro soukromé osoby i pro firmy. Abychom se dozvěděli více právě o těch, jež jsou určeny pro výrobní firmy, vypravili jsme se do českého sídla společnosti Siemens v pražských Stodůlkách za Tomášem Dubou, ředitelem obchodního úseku Motion Control.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Pane Dubo, které jsou podle vás hlavní zásady, jichž by se firmy měly držet, aby si v současné těžké době zajistily nejen stávající existenci, ale i budoucí prosperitu?

T. Duba: Prioritou je nepochybně investice do inovací, jak vlastního produktu, tak aby poskytoval zákazníkovi vysokou míru přidané hodnoty, aby se firma dokázala odlišit od ostatních výrobců. A potom je to investice do inovací samotné výroby a přípravy výroby. To vše se dnes dá velmi dobře zvládnout. Ovšem největší prostor pro zlepšení vidím v investici do lidských zdrojů – do kvalitních lidí, do těch, kteří už ve firmě jsou, abychom udrželi maximální možnou míru jejich motivace. A co mi v poslední době připadá zejména důležité a dobře to funguje, je investice do obchodníků. Řada výrobních firem v České republice totiž dokáže vyvinout a vyrobit skutečně perfektní výrobky, bohužel ne vždy je však dokáže prodat s vysokou mírou zisku.

„Digitalizace nepochybně představuje největší míru přidané hodnoty,
jednak pro samotného výrobce, ale i uživatele stroje,“
říká Tomáš Duba.
(Foto: Jan Hrdý)

MM: Podívejme se však nyní na další oblast: Můžete mi přiblížit, jakou roli hrají výrobní data a jak s nimi zacházet, aby byla ve firmě správně využita?

T. Duba: Obecně vzato jsou výrobní data zatím ještě pořád podceňována. Přitom právě v nich je obrovská studnice bohatství každé výrobní společnosti. Výrobní data jsou důležitá hlavně pro provozovatele samotného zařízení nebo strojní technologie, protože nad velkou množinou výrobních dat po tom, kdy provede analýzu, dokáže v podstatě predikovat chování konkrétního stroje, nebo dokonce celé výrobní technologie. To je úhel pohledu koncového uživatele. Nicméně výrobní data jsou velice důležitá i pro výrobce stroje. Ten na základě analýzy chování stroje v minulosti jej dokáže v podstatě permanentně inovovat, a zajistit tak, že stroj se v budoucnosti bude chovat stále lépe.

Reklama
Reklama

MM: Co je vlastně podstatou digitalizace výroby? A na čem je konkrétně založena?

T. Duba: Podstatou digitální výroby je na straně jedné sběr výrobních dat, ale pak samozřejmě jejich vyhodnocení, včetně srovnání s nějakým ideálním stavem. V podstatě etalonem toho, jak by se samotná výroba, stroj nebo výrobek měly chovat, je, abychom dokázali reálná data poměřit s tím, jak vypadá okolní reálný svět. A k tomu je ideálním pomocníkem digitální dvojče. To však nemusí být jen jedno. V konkrétním případě, o kterém hovořím, jsou digitální dvojčata hned tři. Jednak digitální dvojče stroje nebo výrobní technologie, pak digitální dvojče výrobku, nebo případně obrobku, a v neposlední řadě digitální dvojče výrobního procesu. A pouze na základě vyhodnocení reálných dat z výroby oproti ideálnímu stavu, který je definován digitálním dvojčetem, dokážeme říci, do jaké míry se skutečná výroba odlišuje od toho ideálního stavu, a přijmout rozhodnutí, která pomohou k tomu, aby se výroba dala příslušně korigovat.

MM: A v čem podle vás spočívá největší přínos digitalizace výroby pro současné výrobní firmy?

T. Duba: Největší přínos spatřuji v otevírání nových světů. Pokud výrobce zná všechna výrobní data, dokáže je porovnat s ideálním stavem. Pak například může nabídnout koncovému uživateli nadstandardní záruční servis. Anebo může přistoupit k úplně novému business modelu, kdy samotný stroj, místo toho, aby ho zákazníkovi prodal, mu jej v podstatě pronajímá určitou formou leasingu. Při tomto business modelu koncový uživatel/zákazník platí výrobci za disponibilitu stroje, za počet a kvalitu produktů vyrobených v konkrétním čase a v podstatě nemusí investovat do pořízení stroje.

Reklama

MM: Je podle vašeho názoru nějaký rozdíl v ideální míře digitalizace mezi firmami podle jejich velikosti? Má být rozdílná ve velkých, středních a malých firmách?

T. Duba: V podstatě ne. Dá se říci, že digitalizace výroby je pořád stejná. Podle velikosti firmy se bude lišit pouze škálou nasazených řešení. Ale principy zůstávají pořád ty samé.

MM: Existuje podle vás některé výrobní odvětví, které by se v dnešní době dokázalo bez digitalizace úplně obejít?

T. Duba: Určitě ne. Digitalizace se postupně projevuje úplně všude. V tuto chvíli rozhodnutí o jejím nasazení a rychlost nasazení jsou dány spíše rychlostí návratnosti investice. Samozřejmě, že ta rychlost je největší u velkosériové hromadné výroby. Můžeme si představit třeba automobilový průmysl. Ale na druhé straně digitalizace se vyplácí i u komplikovaných zákaznických řešení na klíč. U prototypových řešení, která není možné úspěšně realizovat jiným způsobem, než je vyzkoušet na digitálním dvojčeti. Tady bych si dovolil uvést například mohutné obráběcí stroje.

Sinumerik Cup – soutěž v CNC programování pro střední školy a učiliště trvající již osm let. (Zdroj: Siemens)

MM: Jako jeden z nejvýznamnějších producentů digitálních technologií jste po nich v poslední době jistě zaznamenali zvýšenou poptávku. Můžete nám konkrétně přiblížit, po kterých a co je důvodem?

T. Duba: Mimořádná covidová doba ukázala, že firmy, které do krize vstupovaly připravené a měly digitalizovanou výrobu, dokázaly těžkou situaci mnohem lépe zvládnout. Bohužel jsme viděli to, že řada firem v dobách, kdy ekonomika rostla úplně bez problémů, nedokázala investovat do digitalizace. Na druhou stranu bych chtěl všechny motivovat, že teď je pro to ideální doba, protože trh opět začíná růst, a tohle je jedna z možností, jak posílit svou konkurenceschopnost.

MM: A je podle vás skutečně digitalizace tou nejpřímější cestou k vyšší konkurenceschopnosti?

T. Duba: Digitalizace nepochybně představuje největší míru přidané hodnoty, jednak pro samotného výrobce, ale i uživatele stroje. A těžká doba, kterou jsme překonali, ukazuje, že ten, kdo digitalizoval, dokázal mnohem lépe reagovat na potřeby svých zákazníků. A pokud český průmysl má umět obstát v světové konkurenci a nemá se stavět do role někoho, kdo má nízkou cenu bez přidané hodnoty, musí se vydat právě touto cestou. Bohužel k tomu musím ještě dodat to, že ten, kdo na digitalizační cestu nenastoupí, je odsouzen k zániku. To se prostě stane, ať už dříve, nebo později.

MM: Které konkrétní novinky z oblasti digitální podpory výroby nabízí vaše společnost?

T. Duba: V oblasti výrobních strojů je to nepochybně naše vlajková loď Sinumerik One. Jde o řídicí systém pro obráběcí stroje, který má přímo v NC jádru digitální dvojče a je to, jak říkáme, první digitálně nativní CNC systém.

Výukový software SinuTrain – počítačová verze CNC řídicího systému Sinumerik. (Zdroj: Siemens)

MM: Mohl byste pohovořit o nějakém konkrétním řešení u konkrétního klienta?

T. Duba: Velmi rád, protože těch dobrých příkladů je opravdu hodně a je dobré se s nimi pochlubit. Rád bych uvedl příklad z našich výrobních závodů Siemens ve Frenštátě a Mohelnici, které vypsaly výběrové řízení na dodavatele obráběcích strojů. Podmínkou závodů bylo, aby byl použit řídicí systém Sinumerik One. Bylo to z toho důvodu, že továrny potřebovaly napojit digitální dvojče toho stroje se systémy řízení výroby. A možná se budete divit, ale těch výrobců, kteří byli schopni nabídnout Sinumerik One, bylo málo a jako vítězné řešení bylo vybráno řešení od české společnosti CZ. Tech z Čelákovic, konkrétně soustruh řady SPV40CNC.

MM: Společnost Siemens je známá tím, že se velmi angažuje v oblasti osvěty v rámci digitalizace. Můžete nám přiblížit, jak konkrétně?

T. Duba: Je pro nás velkým potěšením pracovat se školami. Vidíme v tom možnost vytvářet budoucí generaci inženýrů a vštěpovat jim digitalizaci už od mládí. V této souvislosti bych moc rád zmínil naši tradiční soutěž Sinumerik Cup, která je kláním programátorů obrábění na obráběcích strojích Sinumerik. Velkou roli přitom hraje školní stroj, který jsme vyvinuli společně s výrobcem Solid Machine. Je to stroj, který na sobě má Sinumerik One a slouží právě k výchově budoucích talentů.

MM: Jakou mají tuzemští výrobci šanci v rámci evropské konkurence a co jim může pomoci v tom, aby byli na vyšší úrovni, než tomu bylo doposud?

T. Duba: Doba, kdy úspěch českých firem byl založen na levné pracovní síle, je dávno pryč. Prostě skončila a české firmy se musejí vrhnout do tvorby přidané hodnoty, unikátního řešení na klíč, individualizace vlastního produktu a samozřejmě zkrácení uvedení výrobku na trh. K tomu všemu slouží digitalizace a řešení, která jsou k dispozici. Bohužel je zde ještě pořád nevyužitý velký prostor pro jejich nasazení.

MM: Společnost Siemens se opakovaně účastnila Mezinárodního strojírenského veletrhu. Jaký je váš názor na tento veletrh a jak by i jemu mohla digitalizace pomoci?

T. Duba: Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je stále středobodem setkávání strojírenské komunity. Je důležitý i pro naši společnost a my se budeme snažit i v této nelehké době svoje řešení k návštěvníkům a vystavovatelům dostat. Budeme se těšit, že právě tento veletrh otevře novou cestu spolupráce v digitální době.

Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit