Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Transparentnost údržby předchází nákladným přerušením provozu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Renovace a údržba

Transparentnost údržby předchází nákladným přerušením provozu

Systémy sledování stavu (CMS) založené na měření vibrací představují osvědčenou a velmi efektivní prevenci neplánovaných odstávek strojů a s nimi souvisejících ztrát produkce. Společnost Schaeffler nabízí nový systém Optime pro sledování stavu na základě měření vibrací, určený pro nízkonákladové aplikace. Nabídka řešení CMS dále zahrnuje jednokanálový systém SmartCheck, který je na trhu již několik let, a nedávno představený vícekanálový systém ProLink.

Systém Optime je v nabídce CMS společnosti Schaeffler novinkou, která umožní automatizovaně a nákladově efektivně sledovat velké množství strojů a zařízení bez přímého zásadního dopadu na výrobní procesy, k němuž typicky dochází v dnešních výrobních závodech. Klíčová přednost zmíněných systémů Optime, SmartCheck a ProLink spočívá v tom, že je mohou instalovat i pracovníci údržby bez jakýchkoli znalostí z oblasti sledování stavu na bázi vibrací. Stejně snadná je také analýza výstupních dat, protože probíhá pomocí algoritmů společnosti Schaeffler. Tato trojice systémů společnosti Schaeffler nabízí řešení sledování stavu na bázi vibrací, které vyhovuje veškerým požadavkům.


Systémy sledování stavu (CMS) založené na měření vibrací představují osvědčenou a velmi efektivní prevenci neplánovaných odstávek strojů a s nimi souvisejících ztrát produkce. (Zdroj: Schaeffler)

Optime – pro sledování stavu celých závodů

Optime sestává z mnoha bezdrátových, bateriově napájených snímačů vibrací, které prostřednictvím dedikované sítě typu mesh přenášejí údaje typu KPI a nezpracovaná data o vibracích a teplotě všech strojů ve výrobním závodě na hub IoT společnosti Schaeffler. Tato data se automaticky analyzují pomocí speciálních algoritmů společnosti Schaeffler a výsledky se pak odesílají do aplikace, která je umožňuje srozumitelně zobrazit v řadě různých náhledů, specifických pro jednotlivé uživatelské skupiny. Systém umožňuje škálování, protože instalace a integrace nového měřicího bodu trvají jen několik minut. Ve srovnání s offline měřením dosahuje Optime přibližně 50% úspory nákladů a výrazně převyšuje jiné bezdrátové systémy CMS, pokud jde o kvalitu. Optime upozorňuje firemní údržbáře a pracovníky externího servisu v několikatýdenním předstihu na hrozící problémy a dává jim také konkrétní doporučení ohledně potřebných opatření k nápravě, což umožňuje jednoduché, včasné a nákladově efektivní plánování údržby, nasazení personálu a zajištění náhradních dílů.

SmartCheck – pro samostatné stroje se zásadním vlivem na výrobní procesy

Schaeffler SmartCheck je pevně zapojený (tzn. kabelový) systém online sledování s integrovaným webovým serverem a režimem učení, který je určen k trvalému monitorování strojů a procesů. Ideálně se hodí ke sledování strojů se zásadním vlivem na výrobní procesy v menších závodech, protože dokáže pracovat s variabilními otáčkami, procesními informacemi, a především s diferencovaným snímáním signálů. Data typu KPI a alarmové stavy lze vizualizovat ve standardním prohlížeči nebo je přenášet prostřednictvím ethernetu přímo do řídicího systému pomocí komunikačního protokolu, implementovaného v modulu. Chtějí-li zákazníci využívat online digitální služby společnosti Schaeffler, může modul SmartCheck odesílat data přes rozhraní OPC/UA na hub IoT firmy Schaeffler.

Optime, SmartCheck a ProLink od společnosti Schaeffler nabízí řešení sledování stavu na bázi vibrací, vyhovující veškerým požadavkům a scénářům. Klíčová přednost všech tří systémů spočívá v tom, že uživatelé nepotřebují žádné znalosti z oblasti sledování stavu na bázi vibrací. Výstupní data se analyzují pomocí speciálních algoritmů společnosti Schaeffler. (Zdroj: Schaeffler)

ProLink – pro větší zařízení a stroje se zásadním vlivem na výrobní procesy

ProLink je „větším bratrem“ modulu SmartCheck. Je určen pro stroje, které jsou opatřeny 4 až 16 měřicími body a které mají zásadní dopad na výrobní procesy. Jedná se o kabelový modulární vícekanálový systém sledování stavu, který může snímat a analyzovat data týkající se vibrací a několik dalších proměnných. Stejně jako v případě modulu SmartCheck využívá i firmware systému ProLink jak parametry definované společností Schaeffler, tak režim učení pro optimální přizpůsobení konkrétnímu stroji. Modul ProLink lze instalovat do spínací skříně a integrovat jej do infrastruktury zákazníka pomocí zásuvného modulu se sběrnicí fieldbus. Systém podporuje OPC/UA a později budou následovat i další protokoly, například Profinet a CC-Link.

ConditionAnalyzer – digitální služba pro automatické analýzy

ConditionAnalyzer je digitální služba, která je určena pro všechny systémy společnosti Schaeffler i jiné běžně dostupné systémy sledování stavu. Všechny systémy sledování stavu na bázi vibrací dokážou snímat a vizualizovat data týkající se vibrací, nicméně k vyhodnocování toho, co tato data znamenají, pokud jde o průběh poškození, jeho závažnost a především stav ložisek, je nezbytná důkladná znalost různých použitých komponent. Software ConditionAnalyzer firmy Schaeffler automaticky poskytuje informace o stavu na této úrovni, což uživatelům umožňuje rychle zjistit, zda a kdy je třeba vyměnit příslušné ložisko, a do značné míry tak předcházet neplánovaným odstávkám. Při použití softwaru ConditionAnalyzer už pracovníci údržby nemusejí ztrácet cenný čas manuálním analyzováním a interpretováním veškerých dat o vibracích, generovaných systémy CMS. ConditionAnalyzer lze snadno integrovat do systémů vzdálené údržby a stávajících platforem IoT prostřednictvím REST API.

Schaeffler

www.schaeffler.cz

Další články

Renovace a údržba

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: