Témata
Reklama

Zkoušky průmyslových armatur

Průmyslové armatury jsou podstatnými prvky různých průmyslových a potrubních zařízení. Na jejich jakosti, provedení, funkci a provozní spolehlivosti závisí ve značné míře bezpečnost, spolehlivost a bezporuchovost celého zařízení nebo jeho jednotlivých částí.

Všem armaturám je proto třeba věnovat náležitou péči při konstrukci, výrobě, skladování a v neposlední řadě i zkoušení. Akreditovaná zkušební laboratoř armatur Strojírenského zkušebního ústavu v Brně disponuje zkušebním zařízením na odpovídající technické úrovni a má vyškolený odborný kontrolní a zkušební personál pro provádění zkoušek a ověření.
Reklama
Reklama

Možnosti zkoušek armatur

Této zkušebny mohou využívat zájemci o posouzení shody výrobků podle norem: ČSN, EN, ISO, DIN a GOST v následujícím rozsahu:
 • tlakové zkoušky za studena vodou s rozsahem zkušebních přetlaků do 21 MPa.
 • tlakové zkoušky za studena vzduchem s rozsahem zkušebních přetlaků do 1,6 MPa
 • Armatury, pro něž jsou tlakové zkoušky nepostačující - např. armatury pro plynná paliva, se podrobují dalším zkouškám, které jsou vyžadovány normami a které mohou způsobilost armatury pro požadovaný účel použití lépe prokázat. Jde například o odolnost proti krutu a ohybu, dlouhodobou provozní způsobilost, odolnost proti nízké a vysoké teplotě s rozsahem -50 °C až +90 °C, ovládací moment, jmenovitý průtok, odolnost pryžových materiálů proti působení plynného paliva, otevírací přetlak atd.
  U armatur, které nelze prověřit při zkouškách ve zkušebně, je možné vykonání potřebných zkoušek u výrobce či u smluvních zkušeben, a to za účasti pracovníka laboratoře. Tím je zaručeno, že naměřené hodnoty a výsledky odpovídají specifikovaným požadavkům a normám. Postup zkoušek je velmi pečlivě kontrolován včetně nastavení a kalibrace měřicích přístrojů.
  Laboratoř je zcela nezávislá a nemá žádné obchodní spojení s jakýmkoliv výrobcem. Tato skutečnost garantuje objektivitu a nestrannost. Všechny informace, které laboratoř získá od svých zákazníků, jsou důvěrné a nejsou nikdy poskytovány třetí straně.

  Strojírenský zkušební ústav

  Strojírenský zkušební ústav je autorizovanou osobou 202 v českém systému prokazování shody podle zákona č. 22/1997 Sb.,o technických požadavcích na výrobky, a působí v oblasti nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky podle zákonů:
 • 168/1997 Sb. na elektrická zařízení nízkého napětí;
 • 169/1997 Sb. na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility;
 • 170/1997 Sb. ve znění 15/1999 Sb. na strojní zařízení;
 • 171/1997 Sb. na hračky;
 • 172/1997 Sb. ve znění 174/1998 Sb. a 78/1999 Sb. na vybrané výrobky k posuzování shody;
 • 175/1997 Sb. ve znění 80/1999 Sb. na jednoduché tlakové nádoby.
 • V současné době je SZÚ dále akreditován jako:
 • certifikovaný orgán pro certifikaci výrobků č. 3040;
 • akreditovaná zkušební laboratoř č. 1045.1, 1045.2;
 • akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibrace měřidel tlaků v rozmezí od 0,2 kPa do 70 MPa a teplot v rozmezí od 6 °C do 250 °C, resp. 1100°C; délkových měřidel v rozsahu 0,001 - 1000 mm;
 • certifikační orgán pro certifikaci systému jakosti č. 3007;
 • inspekční orgán č. 4008;
 • pověřená zkušebna Ministerstva dopravy ČR.
 • Zahraniční aktivity

  SZÚ je akreditován francouzskou organizací AFNOR/Gas de France pro zkoušky plynových spotřebičů pro domácnost, ruskou Goststandart pro zkoušky širokého sortimentu strojírenských výrobků v certifikovaném systému GOST-R. Dále ústav působí v mezinárodním systému C. I. P. pro zkoušky ručních palných zbraní pro civilní účely a zkušební místo mezinárodní organizace EPAL. Na základě akreditací podle evropských norem jsou poskytovány služby v rámci těchto směrnic Evropské unie:
 • 73/23/EEC elektrická zařízení nízkého napětí
 • 87/404/EEC jednoduché tlakové nádoby
 • 88/378/EEC hračky
 • 89/106/EEC stavební výrobky
 • 89/336/EEC elektromagnetická kompatibilita
 • 98/37/EEC strojní zařízení
 • 90/396/EEC plynová zařízení
 • 89/686/EEC osobní ochranné prostředky
 • 90/385/EEC aktivní implantáty
 • 93/42/EEC zdravotnické výrobky
 • 94/25/EEC sportovní lodě
 • 95/16/EEC výtahy
 • 97/23/EEC tlaková zařízení
 • SZÚ poskytuje i poradenské a konzultační služby a zkoušky výrobků k podpoře vývozu, jako poradenství pro výrobce připravující soubor technické dokumentace včetně analýzy a ocenění rizik, ověření úplnosti souboru technické dokumentace, sestavení technických požadavků, posouzení a přípravu certifikace, vystavení certifikátu podle typu výrobku zkoušky výrobku.
  Reklama
  Vydání #6
  Kód článku: 10644
  Datum: 06. 06. 2001
  Rubrika: Trendy / Čerpadla a armatury
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Optimalizace hydraulického výkonu a účinnosti

  Řada pístových čerpadel Parker P1/PD má optimalizovanou konstrukci pro použití v otevřených okruzích mobilních a průmyslových aplikací. Ve spojení s technologií elektronického řízení Parker přinášejí tyto systémy podstatně vyšší účinnost a lepší poměr ceny a výkonu než standardní řízení typu load sensing.

  Regulační pohony hydraulických čerpadel

  V posledních letech se hledají možnosti úspor energie i u hydraulických systémů. Tyto pohony jsou pomalu vytlačovány v oblasti menších sil a momentů elektromechanickými pohony. V oblasti vyšších výkonů - desítky a více kW - však hydraulické pohony stále představují hlavní možnost řešení, a to zpravidla ve spolupráci se stále se rozvíjející elektronikou. I tady však už existují čistě elektrická řešení. U vyšších výkonů i několik procent úspor dělá výrazné snížení spotřeby energie.

  Pohony a hydraulika

  Společnost Gates Corporation je celosvětová diverzifikovaná průmyslová společnost, která poskytuje vyspělá řešení přenosu síly a hydrauliky. Přináší totiž produkty a služby, které snižují celkové náklady na vlastnictví pro širokou řadu aplikací.

  Související články
  Měření čistoty hydraulických kapalin

  Jedním z nepostradatelných mechanických prvků, používaných při konstrukci a stavbě strojů, jsou v současné době hydraulické systémy. Pro své fyzikální vlastnosti byla zpočátku jako fluidní médium využívána voda. Tu postupem času nahradily výkonnější a dokonalejší kapaliny s vlastnostmi nezbytnými pro dlouhodobě spolehlivý provoz stávajících výkonných hydraulických systémů.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Materiálová řešení vodovodních fitinků

  V posledních letech legislativa zpřísňuje předpisy o povoleném obsahu olova v materiálech přicházejících do styku s pitnou vodou. Týká se to především mosazi, tradičního materiálu na výrobu spojovacích součástí vodovodních systémů (fitinků).

  Inovátor, ktorý cestuje okolo sveta

  Stretol som pred pár rokmi chalana, na ktorom sa mi páčila jeho priamosť a úprimnosť. Nemá ešte ani 40 rokov a už má za sebou pracovné skúsenosti ako starý muž. Dnes šéfuje celosvetovému vývoju vo významnej nadnárodnej korporácii. Je výborný technik, ale nie technokrat. Je veľmi vnímavý k zákazníkom aj svojim spolupracovníkom. Vždy keď s nim diskutujem o inováciách, obdivujem jeho schopnosť vidieť veci v súvislostiach a pohľad do budúcnosti. Je to manažér s dušou podnikateľa, rebel s vystupovaním diplomata, cieľavedomý a pracovitý chlap s citlivou dušou a ochotou pomáhať druhým. Vzdelaný a skúsený profesionál s čistotou malého dieťaťa. Norbert Brath, šéf celosvetového výskumu a vývoja spoločnosti Embraco.

  Řízení pohybu

  Díky ročnímu obratu přes 13 miliard dolarů je společnost Parker Hannifin velkým hráčem na poli technologií a systémů pro řízení pohybu, který poskytuje specializovaná řešení pro komerční, mobilní, průmyslové a letecké obory.

  Ovládání průtoku vody

  WXU jednotky pro ovládání průtoku chladicí vody jsou kompaktní zařízení podobná ventilovým terminálům, které mají malé zástavbové rozměry a nízkou hmotnost. Sdružují standardní samostatná zařízení (ventily a průtokoměry) do jednoho bloku pro jejich snadnou obsluhu. V případě údržbářského zásahu se vyměňují pouze standardní díly.

  Odborný veletrh průmyslových armatur

  Díky všeobecnému ekonomickému zotavení po doznívající finanční a hospodářské krizi se rámcové podmínky opět zřetelně zlepšily i v oboru průmyslových armatur. Všechny dílčí oblasti tohoto oboru vykazují známky růstového trendu.

  Veletrh se zaměřením na průmyslové armatury

  V termínu od 27. do 29. listopadu se bude v Düsseldorfu již podruhé konat 8. mezinárodní odborný veletrh s kongresem se zaměřením na průmyslové armatury Valve World Expo.

  Materiálová řešení vodovodních fitinků

  První část článku, která byla uveřejněna v minulém čísle, pojednávala o problémech s náhradou kovových součástí plastem a krípu, jako základního nedostatku termoplastů. V tomto čísle budou probrány možná řešení náhrady jinými materiály.

  Jednoduché regulátory průtoku REG

  Součástí téměř každého provozu jsou potrubní systémy zajišťující dodávku vody nebo jiného kapalného média ke koncovým strojům, spotřebičům či spotřebitelům.

  Spojky pro jednoduchou instalaci tlakového potrubí

  Jak rychle a jednoduše spojit tlakové polyetylenové potrubí i v náročných podmínkách a bez přístupu k energiím? S řešením přichází švýcarská firma Straub. Tradiční výrobce potrubních spojek, kterého v České republice zastupuje firma Hennlich, představil novou řadu řešení spojování trubek – Straub-Plast-Pro.

  Teleskopické kryty s rodným listem

  Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit