Témata
Reklama

Známé a neznámé v laserových technologiích

Využití laserů v průmyslu je přesný a naprosto výstižný název konference, kterou v dubnu pořádala plzeňská společnost Raptech. První konferenci na toto téma pořádal docent Stanislav Němeček, jednatel společnosti Raptech, již před deseti lety, a přestože je dnes v průmyslových podnicích laserů konajících nejrůznější činnosti o poznání více, stále se v souvislosti s jejich využíváním v průmyslu ukazuje spousta neznámých (faktorů, parametrů, vlastností, …), které je potřeba důkladně prověřit. A právě takovéto konference slouží k výměně a sdílení poznatků získaných z různých projektů a výzkumů.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Již mnoho let slouží lasery v průmyslu k řezání, svařování či označování, využívají se v měření i k orientaci bezobslužných vozíků. Aplikací, kde lze tuto světelnou technologii výhodně využít, stále přibývá, avšak nebylo by možné je postupně do průmyslu začleňovat bez mnoha výzkumů a ověřování jejich funkčnosti a bezpečnosti. Ideální situace pak nastane, když své zkušenosti sdílejí a podporují nadnárodní společnosti, které mají za zády výzkum a zázemí ze svých zahraničních mateřských společností, a lokální výzkumná a vzdělávací zařízení. Hlavními partnery konference byly společnosti Messer, IPG Photonics a Trumpf. Mezi účastníky se zařadily i výzkumné pracoviště HiLase, Ústav přístrojové techniky AV ČR, SVÚM, NETME Centre a mnoho dalších.

Reklama
Reklama

Vývoj a současný stav laserových technologií

První přednáškový blok konference byl věnován vývoji a současnému stavu paprskových technologií, kde jednotliví řečníci prezentovali širokou nabídku těchto technologií zejména pro komerční účely – například v podobě zařízení pro výrobu 3D dílů pomocí spékání kovových prášků, která vyrábějí společnosti DMG Mori nebo Trumpf, či v podobě laserových zdrojů a dnes i strojů, které vyrábí společnost IPG Photonics. Lasery vyvíjené výzkumným centrem HiLase sice nejsou zatím zcela využitelné pro komerční účely, ale i hledání aplikačního potenciálu pulzních pevnolátkových diodově čerpaných laserů s vysokou energií v pulzu a s vysokou opakovací frekvencí je jednou z náplní centra. U zavedených průmyslových aplikací se aplikační skupina HiLase zabývá především vývojem a optimalizací technologií mikroobrábění, přesného řezání, odstraňování povlaků, ablace a laserového vyklepávání (opracování povrchu materiálu rázovou vlnou pomocí laseru).

Zahajovací slova se ujal organizátor a jednatel společnosti Raptech docent Stanislav Němeček.

Svařování vysokotlakých nádob

Druhý přednáškový blok již pojednával o laserovém a elektronovém svařování, kde mimo jiné byly prezentovány výsledky čtyřletého projektu laserového či elektronového svařování tlakových nádob, na němž se podílí společnost Raptech s výzkumným centrem SVÚM, s ČVUT v Praze a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě. Pro laserový svařovací proces je charakteristická vysoká svařovací rychlost. Na druhé straně malý objem vytvořené svarové lázně vzhledem k objemu okolního materiálu vede k vysoké rychlosti ochlazování (což má vliv zejména při svařování větších tlouštěk materiálu), která je řádově vyšší v porovnání s obloukovými svařovacími procesy. Navíc vzhledem k vysoké dodané energii jsou v oblastech poblíž svaru, stejně jako ve svaru, generována vysoká zbytková napětí, která ovlivňují únavovou životnost, popř. podporují křehký lom. Snahou je tedy nalézt stabilní, opakovatelný a bezpečný postup při výrobě svarů pomocí laseru „komplikovaných“ ocelí, jakými jsou žárupevné martenzitické oceli, vysokopevné oceli atd.

Ukázka vyrobeného dílu adiktivní technologií pomocí laseruZajímavý příspěvek přednesl pan Hanzlík ze společnosti Messer, výrobce průmyslových plynů, ve kterém například upozornil na celoevropský nedostatek argonu a dusíku a odůvodnil v současné době vysokou cenu helia. Nedostatek těchto vzácných plynů se zřejmě tolik nedotkne uživatelů elektronových paprsků pro průmyslové aplikace. Vysokoenergetický paprsek elektronů se totiž využívá v prostředí vakua, což umožňuje svařovat i těžko svařitelné materiály. Tato technologie se stává oblíbenou pro kalení, předehřev i svařování a mnoha dalších aplikací, zejména z důvodu snadného řízení elektronového paprsku. Využívání elektronového paprsku a laseru za podtlaku v plně automatických zařízeních prezentoval pan Vráblík ze společnosti Ecosond. Jako příklad uvedl úspěšné řešení společnosti Probeam – svařování převodových kol a synchronních kroužků, které by měl v blízké době začít využívat také výrobce vozů Škoda Auto. Dalším vývojem jsou v současné době aplikace pro svařování komponent elektromotorů, kde bude elektronový paprsek s výhodou uplatněn pro svařování měděných dílů v plně automatickém procesu.

Konference se v letošním roce přesunula z hotelových sálů do nezvyklých prostor Moving station v Plzni. Tato historická a unikátní budova byla zrekonstruována, aby mohla sloužit tvorbě, umění a vzdělávání. Sami provozovatelé uvádějí, že cílem je podpora a rozvoj tvořivosti. A právě proto si tyto prostory docent Němeček vybral ke konání konference zaměřené na hledání nových cest pro technologie laserů, elektronových paprsků a aditivní výroby.

Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 190633
Datum: 05. 06. 2019
Rubrika: Servis / Reportáž
Firmy
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Kde síla monozukuri inovací nikdy nekončí

Pravidelně vás v MM Průmyslovém spektru informujeme o společných konferenčních a seminárních aktivitách výrobců a dodavatelů řady výrobních technologií. Firma Misan patří mezi nejaktivnější a v častých intervalech pořádá ve svých prostorách v Lysé nad Labem konference, kde edukativní formou přítomným představuje inovační pokrok v oblasti strojírenství. Od loňského listopadu, kdy zde se společností Tungaloy spolurealizovala třídenní seminář, neuplynulo v místním Labi mnoho vody a opět s tímto partnerem, s nímž jej vedle kladného vztahu k japonské kultuře spojuje i celá řada jiných aspektů, uspořádala další seminář, tentokráte s podtitulem Síla zrychlení.

Kovový 3D tisk v průmyslové praxi

Výroba složitějších dílů technologií slévání či tváření a následným obráběním lze zvlášť ve fázi prototypování úspěšně nahradit technologií kovového 3D tisku. Šetří se čas, finance a v neposlední řadě lze získat konstrukčně složité díly, které by konvenčním způsobem nebylo prakticky možné vyrobit.

Rychle zpracovaný materiál

Pokud stejně jako kanadská firma Hyphen rozjíždíte provoz na výrobu prototypových komponentů, jednoduše nemůžete přehlížet požadavek nebo poptávku po kvalitně frézovaných a soustružených materiálech.

Ultrakrátké pulzy na Laser - World of Photonics

Květen letošního roku byl po dvou letech opět dějištěm tradičního mnichovského veletrhu Laser - World of Photonics a ukázkou toho, kam vývoj v této oblasti pokročil. Podle statistik švýcarské Optech Consulting dosáhl obrat na trhu průmyslových laserů v roce 2012 sice objemu 7,9 miliard euro, tedy o 9 % více než v předchozím roce, ale tento ukazatel je třeba do jisté míry korigovat kurzovními změnami, ke kterým došlo v tomto roce při poklesu hodnoty eura jak vůči US dolaru, tak i hlavním asijským měnám. Co je ale podstatné pro uživatele laserových technologií, je další vývoj těchto technologií ve smyslu zdokonalování technických parametrů a efektivnosti systémů.

Laserové technologie ústavů FG

Pod zkratkou FG se skrývá označení pro německou Fraunhofer Gesellschaft s 66 oborově zaměřenými ústavy aplikovaného výzkumu. Na veletrhu laserové techniky Laser - World of Photonics 2013 v Mnichově patří tradičně mezi přední vystavovatele a i když značná část expozice je věnována laserům v komunikační a sdělovací technice, projekci, medicíně a zčásti i bezpečnosti, najde se vždy v podání alespoň tří ústavů, Institutu für Lasertechnik ILT, Institutu für Werkstoff- und Strahltechnik IWS a Institutu für Pruduktiontechnologie IPT dost zajímavých průmyslových laserových technologií, které mohou inspirovat i naše uživatele.

Výroba strojů v čínském pojetí

V minulém vydání MM Průmyslové spektra jsme vám přinesli rozsáhlý pohled na čínský průmysl a reflexe pekingského veletrhu obráběcích strojů CIMT 2013. Dnes pohledem na tento veletrh pokračujeme a zaměřujeme se především na oblast automatizace čínskými firmami zde prezentovanou.

Stroje v pohybu: Raketa, která změní svět

Americký podnikatel Elon Musk se od založení své firmy SpaceX v březnu 2002 netají tím, že jeho dlouhodobým cílem je kolonizace Marsu člověkem. Již letos přitom plánuje uskutečnit premiérový start orbitální rakety Starship, která mu má tento cíl pomoci splnit.

Stroje v pohybu:
Fotoprůzkumné družice

Za druhé světové války přinášely informace z fronty filmové týdeníky, při první válce v Perském zálivu vysílala živě CNN z bombardovaného Bagdádu – a nyní na Ukrajině má veřejnost poprvé v historii k dispozici prakticky v reálném čase družicové snímky. Navíc neskutečné kvality. Každopádně jde o materiál, který umožňuje potvrdit, nebo naopak vyvrátit mnohá tvrzení válčících stran.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit