Témata

Dny teplárenství a energetiky 2024

23. 04. 2024 – 24. 04. 2024

Olomouc, Clarion Congress Hotel
www.dny-teplarenstvi-a-energetiky.cz

Jubilejní 30. ročník konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky. Účastníci konference se opět mohou seznámit s novinkami, inovacemi a řadou atraktivních témat, o která nebude s přihlédnutím k turbulentnímu vývoji nejen v české, ale též evropské energetice nouze.

Proč se zúčastnit Dnů teplárenství a energetiky?

 • Nejvýznamnější setkání v oboru v České republice
 • Zaručená účast odborníků, VIP osobností z energetiky a teplárenství i z klíčových oblastí hospodářství
 • Účast zástupců státní správy a samosprávy
 • Představení novinek, inovací a zajímavých témat v kontextu aktuálních změn
 • Jedinečná kombinace firemní prezentace prostřednictvím výstavní expozice a účasti na odborných přednáškách
 • Unikátní, časově i nákladově velmi efektivní možnost přímého oslovení klientů stávajících či potenciálních v jednom čase na jednom místě s přesně definovanou potřebou a zájmem v oblasti
 • Možnost zviditelnění Vaší firmy, značky, prezentace produktů a služeb
 • Výjimečná příležitost na utužení stávajících a navázání nových vztahů
 • Se závěry z přednášek a diskuzí v rámci Dnů teplárenství a energetiky Teplárenské sdružení ČR dále pracuje a prosazuje je při jednáních s vládou a dalšími zájmovými organizacemi 

PŘIPRAVOVANÁ TÉMATA:

 • Strategický vývoj teplárenství v následujícím období
 • Transformace teplárenství
 • Technika a technologie v teplárenství
 • Akumulace energie a flexibilita v teplárenství
 • Odpady a jejich energetické využití
 • Ekonomika a legislativa v teplárenství

MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem konference


Pořadatel

Teplárenské sdružení ČR

Zájmové sdružení právnických osob podnikajících v teplárenství. Jeho základním cílem je podpora rozvoje podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií a kombinované výroby elektřiny a tepla, prosazování oprávněných zájmů teplárenských společností ve vztahu ke státním orgánům České republiky i orgánům Evropské unie.

Číst dál