Témata

Jaderné dny

12. 09. 2024 – 17. 10. 2024

Západočeská univerzita, Plzeň
www.jadernedny.cz

Zajímá vás jaderná energie? Znáte energetické problémy současnosti? Chcete vědět, jak funguje jaderný reaktor? Je jaderná energie bezpečná? Ekologická? Užitečná? Zjistěte to sami! Navštivte originální výstavu v prostorách ZČU v Plzni.

V rámci výstavy Jaderné dny proběhne ve dnech 12. - 13. září 2024 mezinárodní konference "Jaderná energetika - bezuhlíková budoucnost Evropy".


Posterová sekce pro studenty

Chtěli byste prezentovat svoji bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci z oblasti jaderné energetiky? Nebo máte jen zajímavé téma z této oblasti a jste studentem? Pak využijte jedinečné příležitosti prezentovat se na Jaderných dnech 2024, připravte zajímavý poster a vyhrajte finanční odměnu.

Zaslané postery rozdělíme do tří kategorií dle prezentované závěrečné práce či Vašeho aktuálního studia následovně:

A) Bakalářské práce nebo studenti bakalářských studijních programů

B) Diplomové práce nebo studenti magisterských studijních programů

C) Disertační práce nebo studenti doktorských studijních programů

Akceptovány jsou postery ohledně závěrečných prací, které budou obhajovány v roce 2024, příp. byly obhájeny v roce 2023. Účastnit se mohou studenti českých i zahraničních vysokých škol.

Postery v každé kategorii posoudí odborná komise, která bude složena z akademických i neakademických odborníků z oblasti jaderné energetiky a v každé sekci vybere tři nejlepší příspěvky.


MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem akce


Pořadatel

Ing. Jan Zdebor, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) poskytuje vzdělání na devíti fakultách v Plzni, z nichž dvě působí rovněž v Chebu. Její součástí jsou také dva vysokoškolské ústavy. ZČU vyrostla na tradici technických oborů, které postupně doplnily obory humanitní, ekonomické, umělecké a zdravotnické. Pestré zaměření fakult a zároveň jejich blízkost tak univerzitě poskytuje podmínky pro rozvoj interdisciplinárních studijních programů.
V akademickém roce 2021/22 studovalo na ZČU v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech celkem 11 800 studentů.
Úspěchy na poli vědy a výzkumu univerzitě přinášejí její výzkumná centra – Nové technologie – výzkumné centrum (NTC), Nové technologie pro informační společnost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd, Regionální technologický institut (RTI) Fakulty strojní a výzkumné centrum RICE Fakulty elektrotechnické.
V roce 2019 udělil Národní akreditační úřad pro vysoké školství Západočeské univerzitě institucionální akreditaci, která jí umožňuje autonomně schvalovat studijní programy. Osm součástí ZČU je nositelem známky HR Award, kterou uděluje Evropská komise za péči o lidské zdroje v oblasti vědy a výzkumu. V akademickém roce 2021/22 oslavila ZČU 30. výročí existence.

Číst dál