Témata

Konference „Měřicí technika pro kontrolu jakosti“

16. 04. 2024 – 17. 04. 2024

Plzeň, Primavera Hotel & Congress centre
www.spolky-csvts.cz/cms

31. ročníku mezinárodní konference „Měřící technika pro kontrolu jakosti“ spojená s výstavkou měřicí, kontrolní a zkušební techniky.

31.ročník konference je zaměřen na aktuality z oblasti legální metrologie a nejnovější poznatky a informace z průřezových oblastí metrologie. Konference se účastní přednášející z předních metrologických institucí a odborných/průmyslových organizací.

Konference je spojena s výstavou měřicí a zkušební techniky, která je zaměřena zejména na novinky a trendy v různých oblastech měření. Součástí výstavy bude také ukázka vhodných informačních systémů pro vyhodnocení měření, konfirmaci měřidel a správu všech požadavků pro zajištění kvality výrobků a procesů. Výstava bude otevřena po celou dobu trvání konference

Konference je určena pracovníkům průmyslových a odborných organizací, metrologických středisek a kalibračních nebo zkušebních laboratoří. Přednášky budou přínosem i pro pracovníky, kteří řídí metrologické činnosti nebo provádějí měření v praxi, a rovněž pro všechny zájemce o metrologii.


MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem konference


Pořadatel

Česká metrologická společnost

Česká metrologická společnost, z.s. je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, jehož cílem je přispívat k rozvoji metrologie, měření a zkoušení. Hlavním posláním ČMS je zejména:
– šíření odborných znalostí v oblasti měření a zkoušení formou seminářů, odborných konferncí a dalšími veřejnými akcemi, odbornými a populárními publikacemi
– poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb
– certifikace způsobilosti pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost

Číst dál