Témata

ČVUT v Praze, FS, Ústav materiálového inženýrství

Ústav materiálového inženýrství Fakulty strojní ČVUT v Praze má rozsáhlou spolupráci s vysokými školami, výzkumnými organizacemi i průmyslem na národní úrovni i v zahraničí. V rámci expertní činnosti, grantů a projektů řeší řadu aktuálních problémů. V souvislosti s projektem Výzkumné a inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů ( ICDAM) došlo k výrazné modernizaci a rozšíření experimentálního vybavení ústavu o moderní přístrojovou techniku. Centrum zastřešuje laboratoře ústavu a technicky tak zajišťuje vědecké a výzkumné práce v rámci projektů a spolupráci s průmyslem.

Špičkové  laboratorní vybavení umožňuje nejen přímý kontakt ústavu s praxí, ale také zapojení do vědeckých projektů, rozvoj zahraniční spolupráce a participaci v nových oblastech materiálového výzkumu. Příkladem mohou být funkční povlaky připravené duplexním povlakovacím zařízením a moderní kompozitní materiály. Studenti se v průběhu studia mohou aktivně zapojit do řešení  výzkumně-vývojových projektů ústavu. Mají tak možnost získat cennou zkušenost týmové práce v laboratořích.


Články ČVUT v Praze, FS, Ústav materiálového inženýrství

160 let strojařského vzdělávání v Praze: Lidé a výrobní systémy pro 21. století

Nejcennějším zdrojem, kterým Fakulta strojní ČVUT v Praze disponuje, jsou lidé, ochotní nejen na sobě pracovat, ale nabyté zkušenosti přenášet na další generace studentů. Následující příběhy popisují, jak se moji kolegové z Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie Fakulty strojní ČVUT v Praze snaží připravovat studenty na výzvy 21. století.

Inkousty na bázi grafenu pro funkční textilie

Růst populace, zvyšující se životní úroveň a měnící se potřeby uživatelů vyžadují vývoj textilií splňující nové funkce. Velice zajímavým materiálem pro tyto požadavky je grafen. Ten lze vzhledem k jeho vlastnostem a rozměrům začlenit do různých materiálů ke zlepšení jejich mechanických, elektrických a tepelných vlastností. Tkaniny potažené grafenem lze uplatnit v řadách aplikací jako jsou tzv. chytré textilie, nositelná elektronika a senzory, textilie pro hasiče, vysoce výkonné chladicí/topné pláště nebo textilie pro elektromagnetické stínění.

Přidejte vaši firmu

Máte-li zájem o vytvoření katalogového zápisu i pro vaší společnost, kontaktujte obchodní ředitelku Gabrielu Jedličkovou, gabriela.jedlickova@mmspektrum.com, 606 826 295.

Nabídka inzerce