Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Digitální dvojče lisu na MSV

Digitální dvojče lisu na MSV


02.10.2019

Společnost Žďas letos představí na MSV v Brně hned několik zajímavostí. Jednou z nich je inovativní koncept digitálního dvojčete lisu pro prohýbání disku železničního kola, na němž pracovala ve spolupráci se společností Siemens. Nejen tento exponát si budou moci návštěvníci stánku číslo 92 v pavilonu V prohlédnout. Společnost svou expozicí podtrhne letošní ústřední téma veletrhu, kterým je železniční průmysl a energetika.

Ústředním exponátem stánku společnosti Žďas bude železniční kolo vyválcované na válcovací stolici určené pro přesné válcování železničních kol za tepla. „Tato válcovací stolice je jedním z řady zařízení, která Žďas speciálně vyvinul pro výrobce železničních kol,“ uvedl generální ředitel Pavel Cesnek. Stěna a ráfek kola jsou na ní válcovány na požadovaný průměr a výšku ráfku. Kolo se válcuje v horizontální poloze sadou sedmi válců.


Další zajímavostí bude digitální dvojče dalšího ze strojů určených pro železniční výrobu. Jak upřesnil Pavel Cesnek, „dvojče čtyřsloupového hornotlakého dvojčinného lisu pro prohýbání disku železničního kola vzniklo z iniciativy našich odborníků a na základě jejich úzké spolupráce s naším dlouholetým zákazníkem. Díky kvalitnímu partnerství se společností Siemens se podařilo splnit požadavek našich projektantů na minimalizaci časů na oživení stroje u zákazníka.“

Možnosti softwarové simulace přináší vyšší efektivitu a snížení rizik při návrhu a oživování. Rostoucí tlak zákazníků na zvyšování užitné hodnoty a zkracování času dodávky nutí výrobce hledat nové cesty, jak dosáhnout vyšší efektivity. Při běžném postupu bylo dříve možné PLC program doladit de facto až během oživování stroje, což často způsobovalo zdržení v dodávkách i riziko poškození stroje. Ani funkce hydraulické části nemohla být ověřena předem. Proto se společnost Žďas rozhodla využít jeden ze základních konceptů Průmyslu 4.0, kterým je tzv. digitální dvojče. Digitální dvojče lisu je modelem skutečného lisu ve virtuálním prostředí počítače – na virtuálním panelu obsluhy je možné dávat příkazy virtuálnímu řídicímu systému, který pak spouští virtuální čerpadla a otevírá či zavírá virtuální ventily. Na obrazovce pak můžeme sledovat změny vyvolané v hydraulické a mechanické soustavě lisu přesně tak, jak bychom je pozorovali nebo naměřili ve skutečnosti. Díky tomu dokáží vývojáři již v rané fázi vývoje dokonale rozumět, jak se budoucí lis bude chovat, a mohou tak bezpečně a rychle ověřit velké množství variant řešení a včas eliminovat případné chyby.

Zprovoznit koncept digitálního dvojčete se podařilo díky spolupráci se společností Siemens, na jejíchž řešeních Simcenter Amesim, Mechatronics Concept Designer a Simatic S7 - PLCSIM Advanced je postavený. Virtuální dvojče a simulaci je možné využít jak pro vlastní definici zadání, ladění konceptu, detailování, tak i pro školení a údržbu. S využitím tohoto konceptu se zkracuje doba návrhu stroje až o 30 procent.

Kromě železničního průmyslu je hlavním tématem letošního veletrhu také oblast energetiky, v níž se společnosti Žďas v poslední době velmi daří. Letos na jaře získala nejvyšší možné hodnocení v kompletním auditu společnosti CKBM, která je součástí energetického gigantu Rosatom a stala se tak možná prvním přímým dodavatelem českého průmyslu pro projekt Akkuyu Nuclear, a jedním z mála českých výrobců, kteří zvládli splnit náročná obchodní i auditová kritéria skupiny Rosatom. „Prvním konkrétním výsledkem je získání strategického kontraktu na dodávku asi 400 výkovků o celkové hmotnosti 200 tun pro výrobu hlavních cirkulačních čerpadel pro jaderné elektrárny Kurská, Leningradská a Akkuyu,“ objasnil Pavel Cesnek a doplňuje: „Nyní naše firma jedná o spolupráci při výstavbě dalších elektráren v Rusku a dalších zemích. Kromě toho jsme nedávno vyhráli výběrové řízení na výstavbu energetického zdroje s návaznou výrobou stlačeného vzduchu pro Magnitogorskij metalurgičeskij kombinat (MMK) v Rusku o celkovém objemu 4,3 miliardy korun.“

„Společnost MMK se stává klíčovým zákazníkem, se kterým bychom výhledově rádi spolupracovali nejen na ruském trhu, ale i v dalších zemích, kde tato firma působí. Ve společnosti Žďas jsme za poslední dva roky do modernizace investovali více než 450 milionů korun a tyto investice, v nichž budeme podle strategie mateřské společnosti CITIC dále pokračovat, nám umožňují ucházet se o takto jedinečné zakázky,“ poznamenal Roman Náhončík, výkonný viceprezident společnosti CITIC Europe Holdings, do jejíhož portfolia Žďas spadá.

Obecně pro energetický sektor firma dodává velmi široké spektrum výrobků, ať už se jedná o různé výkovky a odlitky pro parní a plynové turbíny a příslušenství, vodní stroje, kompresory a potrubní systémy, hydraulické válce nebo dodávky dílů pro vodní elektrárny, včetně příslušenství. V expozici bude k vidění například odlitek rozváděcí lopatky pro soustrojí Kaplanovy turbíny určené pro vodní dílo Kamýk. Produkci určenou pro jadernou energetiku představí Žďas mimo jiné během MSV v Brně na putovní výstavě 65 let: Minulost a budoucnost české jaderné energetiky.

-EM-Nomenklatura

Novinky z veletrhů a výstav
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: