Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Festival Nový ruský film se věnoval i ochraně přírody

Festival Nový ruský film se věnoval i ochraně přírody


13.11.2018

Kromě akčních filmů, komedií a válečných dramat byly během filmového festivalu Nový ruský film promítány i filmy zaměřené na společenská témata a na ochranu přírody.

Jedním z nich byl snímek Nedotčený ráj: Rusko zachycující zvířata, kterým hrozí vyhynutí kvůli změnám klimatu. Jednalo se o první díl ze série, kterou v rámci projektu Wild Edens natočila televizní stanice National Geographic Channel.

Promítání proběhlo 9. listopadu v kině Cinema City v Praze a před jeho zahájením vystoupil Zdeněk Šíma, jednatel společnosti Rosatom Central Europe. Tato společnost je dceřinou firmou Rosatomu, který projet inicioval a na výrobě filmu spolupracoval s National Geographic Channel.

Dokumentární film popisuje unikátní ekosystémy, které jsou velmi citlivé na důsledky změny klimatu a které mohou vymizet v důsledku globálního oteplování, pokud lidstvo neuspěje ve zmenšování své uhlíkové stopy a rozvoji čisté energetiky. Pilotní snímek série celovečerních dokumentů je zaměřen na obyvatele pohoří Altaj, poloostrova Kamčatka a Arktidy, kteří žijí pouze v určitých oblastech a globální oteplování jim ztěžuje hledání potravy nebo vody. Změna klimatu může vést k vyhynutí celé řady živočišných druhů nejen ekosystémů popisovaných pilotním dílem, ale i dalších, které budou zachyceny v dalších dílech dokumentární série, ať už jde o medvědy, lišky, ptáky, stromy nebo květiny.

V názvu filmu je sice sousloví nedotčený ráj, ale kvůli rostoucí koncentraci skleníkových plynů v atmosféře již žádný kout světa, byť sebeodlehlejší, nezůstává nedotknutý civilizací. Tyto křehké ráje film uchovává na obrazovkách diváků před tím, než je nejspíše nevratně poškodí změna klimatu a lidstvo přijde o toto přírodní bohatství.

Rosatom tímto filmem chce přitáhnout pozornost veřejnosti ke krizi, kterou přinese globální oteplování, a předvést zhoubný dopad, který přináší emise CO2 vypouštěné fosilními zdroji energie provozovanými na naší planetě. Aby lidstvo uspělo ve zmenšování své uhlíkové stopy v energetice, musí přejít od fosilních zdrojů k čistým a nízkouhlíkovým. Rosatom k tomu přispívá jako dodavatel bezemisních jaderných elektráren a své portfolio rozšiřuje také o výstavbu větrných elektráren v Rusku.

-zs-Nomenklatura

Ekologie
Energetické strojírenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: