Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Prevence selhání ložisek začíná již při montáži

Prevence selhání ložisek začíná již při montáži


15.08.2018

Montáž ložisek je postup, který vyžaduje správné znalosti a zkušenosti. Servisní pracovníci při tomto úkonu vždy dělali chyby, které následně snižovaly trvanlivost ložisek. Další faktory zkracující trvanlivost i životnost ložisek jsou chyby při udržování ložisek v čistotě, nedodržení doporučených vůlí mezi kroužkem ložiska a hřídelí a nepoužívání profesionálního nářadí. Ovšem těmto chybám je možné podle globálního výrobce ložisek, firmy NSK, snadno zabránit.

 
Instalace za použití správných nástrojů – zde indukčního ohřívače – výrazně přispívá k plné funkčnosti ložisek po dlouhou dobu

Příčinou až 20 % všech problémů s ložisky je chybná montáž, a tento typ problémů přitom může vést k zastavení celého zařízení nebo výrobní linky.  To je dostatečný důvod, proč montáži ložisek věnovat zvláštní pozornost.

Firma NSK poskytuje podporu uživatelům ložisek, kteří se potýkají s podobnými problémy nebo prostě jen chtějí o montáži ložisek vědět více. NSK například nabízí školení zaměřené na správnou montáž a demontáž ložisek. Školení navíc může být uspořádáno přímo u uživatele nebo ve spolupráci s distribučními partnery.

Kromě nabídky školení nabízí NSK v rámci svého servisního balíčku AIP+ (Added Value Programme) nástroje pro montáž ložisek profesionálním způsobem. Tyto speciální nástroje jsou třeba pro vyvinutí správné síly nutné pro zalisování ložiskového kroužku na jeho místo. V případě montáže za studena je důležité zajistit, aby se montážní síly nikdy nepřenášely přes valivá tělesa ložiska, jinak může dojít k poškození nejen valivých těles, ale i oběžných drah.

Ovšem i při montáži za tepla s použitím hydraulického nástroje a indukčního ohřívače může dojít k poškození, jestliže je pro danou úlohu vybrán nesprávný nástroj nebo je použit nesprávným způsobem. Tak mohou vzniknout otlaky v oběžné dráze, deformace těsnění, poškození přilehlých komponent nebo dokonce trhliny v ložiskovém kroužku.

Další službou nabízenou společností NSK je analýza selhání na místě, jejímž cílem je určit příčinu poškození ložiska. Tato analýza vede k doporučení, zda použít jiný typ ložisek nebo jak optimalizovat pracovní podmínky.

Typickým příkladem byl velký výrobce automobilů, který zjistil nárůst teploty ložisek dvou odsávacích ventilátorů. Protože ložiska přibližně každých šest měsíců selhávala, byla společnost NSK pozvána, aby pomohla najít řešení. Kompletní přezkoumání celé aplikace odborníky z firmy NSK vedlo k závěru, že zvýšení teploty bylo způsobeno přílišným předpětím ložisek, ale také vysokými letními teplotami. Další možnou příčinou byl nedostatek místa, který velmi ztěžoval správnou montáž ložisek na hřídel ventilátoru.

Odborníci NSK zaprvé doporučili přechod na jejich soudečková ložiska, která nejen snášejí nejvyšší zatížení z ložisek tohoto typu, ale také jsou stabilní při teplotách až 200 °C. Ložiska také dokážou kompenzovat nevyrovnanost os a tolerují ne zcela přesnou montáž. 


Soudečková ložiska NSK vykazují teplotní stabilitu do 200 °C.

Současně se změnou ložisek uspořádala firma NSK u zákazníka pro zúčastněné pracovníky údržby školení o profesionální montáži a demontáži ložisek.

Poté, co byla nová ložiska správně instalována a ustavena pod dozorem týmu techniků NSK, růst teploty byl omezen. Protože za více než 12 měsíců nebyla hlášena žádná závada ložisek, je možné roční úspory v omezení odstávek a nákladů na montáž a demontáž ložisek vyčíslit na 15 000 EUR.

Tento příklad ilustruje dopad správné montáže na trvanlivost ložisek a také to, jak snadno mohou pracovníci údržby trvanlivost ovlivnit. 


Změna za správně namontovaná soudečková ložiska NSK u dvou odsávacích ventilátorů uspořila výrobci automobilů 15 000 € ročně.

Zdroj: Tisková zpráva Mepax

Zpracováno redakcí.Nomenklatura

Renovace a údržba
Převody/pohony/ložiska/spojky

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: