Témata
Reklama

Digitální technické mapy pro Správu železnic

Ness Czech, přední český systémový integrátor a dodavatel IT řešení, dodá Správě železnic informační systém Digitální technické mapy železnic (DTMŽ), aby tato státní organizace mohla lépe a efektivněji připravovat investice i opravné práce a měla okamžitý přístup k informacím o spravované dopravní a technické infrastruktuře. Základem projektu v celkové hodnotě 1,3 miliardy korun je řešení ISTEM (Informační Systém TEchnické Mapy), unikátní agendový a geoprostorový systém vyvinutý společnostmi Ness a Hexagon.

Správa železnic jako provozovatel železniční dráhy má a potřebuje mít dokonale popsanou železniční síť včetně navazujícího okolí. Vývoj v popisu železniční sítě se ubírá jeho digitalizací a přesným geodetickým měřením. Správa železnic pořizováním přesných a podrobných dat, která vznikají při geodetických měřeních pro stavební účely, uspokojí zároveň jak potřeby své, tak i státu.   

Projektem DTMŽ Správa železnic zdigitalizuje dosud nezpracovanou část železniční infrastruktury včetně sítí. Veškerá data týkající se technické i dopravní infrastruktury budou k dispozici pro účely územního plánování a stavebních řízení, budou dostupná krajům, obcím i každému stavebníkovi. (Zdroj: Ness Czech)

Součástí připravovaného „národního“ elektronického systému Portál stavebníka, který by měl začít fungovat od roku 2024, bude i digitální technická mapa ČR (DTM ČR). Ta se celorepublikově buduje propojením krajských digitálních technických map a digitálních technických map Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic. Propojení zajišťuje Český úřad zeměměřický a katastrální, který má bohaté zkušenosti z úspěšného vedení katastrální agendy.

Projekt DTMŽ je komplexním systémem zahrnujícím řadu komponent, od úložiště primárních dat přes správu všech geoprostorových dat až po portálové aplikace. Všechny tyto procesy pokrývá systém ISTEM, postavený na špičkových technologiích Hexagon. Správu železnic zaujal mimo jiné i proto, že se v něm veškeré změny zobrazují všem uživatelům v reálném čase.

Reklama
Reklama

Projekt DTMŽ probíhá ve státní organizaci Správa železnic pod vedením odborníků Ness Czech od září 2022. Plánované dokončení celého projektu je do konce roku 2025, do konce roku 2027 pak bude pokračovat podpora a rozvoj, přičemž proběhne v několika fázích již během dodávky díla a datových prací.

Rozsah implementace projektu je odhadován na 20 tisíc člověkodnů, což zahrnuje i další dodavatele, společnosti Hexagon, TKP Geo, ICZ, HSI, Altepro a Vars. Projekt sestává ze čtyř částí: kompletní infrastruktury, softwaru, datových prací a podpory spolu s rozvojem. Datové práce zahrnují digitalizaci, konsolidaci a harmonizaci veškerých dat, kterými doposud Správa železnic disponuje. Jedná se o pokrytí cca 9 200 km kolejí, 27 000 km technické infrastruktury a pro DTM krajů o plochu 21 000 ha, ve které Správa železnic spravuje základní prostorovou situaci. Součástí dodávky jsou také tři datová centra.

Mezi zákazníky Ness v oblasti digitálních technických map dále patří Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Středočeský kraj a Český úřad zeměměřický a katastrální.

Zpracováno redakcí dle tiskové zprávy společnosti Ness Czech.

Firmy
Ness Czech

Ness Czech, přední český systémový integrátor a součást mezinárodní skupiny Ness Digital Engineering, patří mezi největší poskytovatele IT služeb v České republice. Od roku 1993 se profiluje jako průkopník v zavádění nových technologií a softwarových produktů. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například O2 Czech Republic, Komerční Banka a ČÚZK. Ness Digital Engineering je globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií.

Číst dál
Hexagon


Společnost Hexagon je celosvětovým lídrem v oblasti řešení digitální reality, která kombinuje senzory, software a autonomní technologie. Využívá data ke zvýšení efektivity, produktivity, kvality a bezpečnosti v průmyslu, výrobě, infrastruktuře, veřejném sektoru a mobilitě.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon je předním světovým výrobcem a dodavatelem 3D měřicích zařízení a řešení pro zpracování naměřených dat. Poskytuje průmyslové měřicí systémy pro všechny oblasti a společnosti, ve kterých je zapotřebí měření rozměrů a tvarů výrobků a ve kterých se s naměřenými daty dále pracuje. Řešení nachází uplatnění v celé řadě oblastí: v automobilovém a leteckém průmyslu, dopravní a zemědělské technice, energetice, elektronice, medicínských  technologiích, těžkém průmyslu, obrábění a mnohých dalších.

Číst dál
Správa železnic

Správa železnic je státní organizací se 17 tisíci zaměstnanci a s rozpočtem přes 60 miliard Kč. Zajišťuje provozuschopnost železniční dráhy včetně jejích oprav, údržby, rozvoje a modernizace. Připravuje také podklady pro plnění závazků veřejné služby a správy. K 31. 12. 2022 měla ve správě 9 358 km železničních tratí, 2 612 stanic a zastávek a 8 070 budov a 6 740 mostů (stav k 31. 12. 2021).

Číst dál
Související články
Technologické trendy 2021 #3 Transformace dodavatelských řetězců

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na třetí trend, který práve nyní v době pandemie koronaviru hraje jednu z klíčovích rolí a to transformace dodavatelských řetězců.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit