Témata
Reklama

Dobrá správa nástrojů podporuje výrobu

S prodejními automaty se v historii poprvé setkáváme už v 1. století. Tehdy řecký technik Hérón Alexandrijský sestrojil přístroj, do kterého se házely mince a následně z něj vytékala svěcená voda. V chrámech, kde probíhaly obřady, si tak nikdo nemohl vzít víc vody, než činil jeho spravedlivý podíl. Od té doby se prodejní automaty samozřejmě výrazně vylepšily, ale princip je pořád stejný — jsou zárukou snadné a okamžité dostupnosti požadované komodity. Andreas Nyberg, specialista na systém CoroPlusTool Supply společnosti Sandvik Coromant, vysvětluje, jak lze pomocí správného hardwaru i softwaru pro výdejní automaty s nástroji zvýšit ziskovost, produktivitu i udržitelnost dílny.

U mnoha výrobních operací se až 60 % skladových zásob nikdy nevyužije, zatímco kolem 15 % zakázek se zpozdí oproti plánu vinou chybějících nástrojů. Hledáním ztracených nástrojů mohou pracovníci navíc strávit až 20 % času. Tyto skutečnosti, zjištěné během výzkumu společnosti Sandvik Coromant, dokazují jedno: nesprávná analýza nástrojové logistiky zvyšuje náklady na činnost.

Ztracené nástroje znamenají ztracený čas. (Zdroj: Sandvik Coromant)

I v technicky skvěle vybavených a konkurenceschopných zařízeních se v zásobě nástrojů často dělají chyby a skutečné náklady na ztracené nástroje nikdo neeviduje. Dokázalo by správu nástrojů zlepšit něco tak jednoduchého jako výdejní automat, tedy věc vymyšlená před mnoha staletími?

Reklama
Reklama

Řízení skladových zásob přechází na digitální podobu

Pro některé výrobce, kterým chybí vhodný fyzický prostor pro skladování nástrojů, může být významným krokem vhodný hardware – například výdejní automaty. Pro optimalizovanou a digitalizovanou správu nástrojů jde ovšem jen o jeden z mnoha kroků správným směrem. Pokud se ale automaty mají skutečně dostat na výrazně vyšší úroveň v porovnání s oním prototypem na svěcenou vodu, je nutno v dílnách nahradit zastaralý systém správy skladových zásob.

Systém Sandvik Coromant CoroPlus Tool Supply integruje hardware i software pro uskladnění nástrojů a umožňuje tak automatizaci mnohých procesů, které ve správě nástrojů představují problém. Software monitoruje každý registrovaný nástroj ze skladových zásob, zobrazí se v něm aktuální dostupnost nástrojů i informace o tom, jaké nástroje se použily pro práci s konkrétními stroji a kdo je použil.

Software pracovníkům umožňuje správně vybírat a vracet nástroje, ale kromě toho může také řídit doplňování a údržbu stavu zásob. Po využití nástrojů na dílně se totiž data přenášejí do řídicího a administrativního systému, který umožňuje monitoring nákladů, plánování zakázek a řízení nákupu.

V praxi to znamená, že software pro správu a logistiku nástrojů rovněž ovládá hardware pro správu a logistiku nástrojů, tedy výdejní automaty s otevřenými přihrádkami, zásuvkami se zásobníky s víčkem nebo spirálami. Přihrádky nebo zásuvky mohou obsahovat větší množství nástrojů, ze kterých si může uživatel vybrat, naproti tomu spirála umožňuje v daném okamžiku přístup pouze k jednomu nástroji.

Úspornější a ekologičtější

Díky softwaru pro automatizaci není nutno vše vykonávat manuálně a lze i předejít vzniku časových ztrát, když času není nazbyt. Pracovníci mohou sledovat množství nástrojů ve skladu prostřednictvím tabletu nebo jiného chytrého zařízení. Spolehlivý software pak potřebné nástroje automaticky objedná a doplní do skladu, takže odpadá zbytečné papírování nutné při opakovaných ručních objednávkách.

Dobrá správa nástrojů ve skladových zásobách znamená ziskovější a udržitelnější výrobu. (Zdroj: Sandvik Coromant)

Při automatizované správě zásob se objednávky zadávají z jediného místa, nikoli paralelně podle požadavků jednotlivých pracovníků. Nestane se tedy, že by se během jediného týdne zadávalo více objednávek. Objednávky a počet dodávek lze optimalizovat tak, že nová sada nástrojů přijde jen jednou týdně, nikoli v menším množství každý den.

Díky automatizované dodávce nástrojů lze také použité nástroje snáze opravovat a recyklovat. Pokud ve svém oboru budeme i nadále vyčerpávat omezené zdroje neudržitelným způsobem, časem nám globálně dojdou suroviny, které k výrobě nástrojů ze slinutého karbidu potřebujeme. Například odhadované zásoby wolframu činí zhruba 7 milionů tun, což odpovídá přibližně 100 letům spotřeby. Díky pracovním postupům, které automaticky posílají použité nástroje k recyklaci, lze kroky k lepší udržitelnosti koncovým uživatelům výrazně usnadnit.

Kromě jednodušší recyklace dokáže software pro správu skladových zásob také zajistit, že zákazníci dostanou nabídku opravených nástrojů namísto nových. Opravené nástroje často stojí jen cca poloviční částku v porovnání s novými a často je lze opravit až třikrát, teprve poté musí do recyklace. Pracovníci tak mohou zařadit opravu do standardního procesu správy nástrojů – ve vhodnou dobu je poslat do opravy a pak si je zase vyzvednout pro další použití.

Současné výdejní automaty tak podobně jako Hérónův dávný vynález zjednodušují správu skladových zásob a umožňují jejich efektivnější využití. Dnes toho ovšem dokážou i mnohem víc. Podle zjištění společnosti Sandvik Coromant lze pomocí softwaru CoroPlus Tool Supply zvýšit míru využití přístroje až na 95 %, přičemž bez tohoto softwaru dosahuje tato míra 50 %. Správný hardware a software zkrátka nepomáhá jen k většímu pořádku v dílně. Díky instalaci softwaru pro správu skladových zásob je výrobní prostředí úspornější, ekologičtější a hospodárnější.


Zpracováno redakcí dle tiskové zprávy Sandvik Coromant.

Reklama
Související články
Přesné soustružení malých průměrů

Sandvik Coromant uvádí na trh koncepci řadu břitových destiček pro vnitřní a čelní zapichování určených pro obrábění součástí o malém průměru. Koncepce CoroCut QI, umožňující lehčí průběh záběru a snížení velikosti řezných sil, se vyznačuje vysokou bezpečností obráběcího procesu, spolehlivým průběhem zapichovacích operací a správným odváděním třísek, z čehož se odvíjí vysoká kvalita povrchu obrobené drážky.

Související články
Kompozity v letectví

S ohledem na extrémní ceny leteckých součástí představuje výroba otvorů riskantní pracovní úlohu, což lze říci především o vrtání kompozitních materiálů, které na obrábění kladou nové požadavky. Zde mají výrobci v podstatě tři šance dosáhnout požadovaných parametrů, poté již nelze díru opravit tak, aby splňovala konstrukční specifikace. Pokud se, i když jen u jediné díry, tyto tři šance z důvodu nevyhovujícího průměru, jakosti obrobeného povrchu nebo delaminace nevyužijí, bude tím znehodnocena celá součást. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: říjen 2021

Poslední data PMI ukázala, že zpomalení českého zpracovatelského sektoru na začátku čtvrtého čtvrtletí pokračovalo a růstu bránil nový pokles objemů výroby i nových zakázek. Hlavní brzdou výroby byly podle členů průzkumového panelu problémy na straně nabídky. Zpožděné dodávky vstupů a nedostatek zásadních materiálů u dodavatelů mařily výrobní plány i zákaznickou poptávku. V říjnu rovněž přetrvávaly inflační tlaky a ceny vstupů i výstupů vzrostly rychlejším tempem.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: září 2021

Zářijová data signalizovala silné zlepšení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. Celkový růst podpořilo výrazné zvýšení objemů výroby i nových zakázek, ačkoli tempo jejich růstu zpomalilo. Obchodní důvěra následně klesla na minimum za deset měsíců kvůli obavám z budoucího poklesu poptávky vzhledem k materiálovým nedostatkům v dodavatelském řetězci. Setrvalý růst nových zakázek a větší požadavky výroby opět vedly k potřebě zvýšit zaměstnanost. Nábor nových do jisté míry uvolnil tlak na kapacity a rozpracovanost vzrostla nejpomalejším tempem za šest měsíců.

Frézování o mistra ČR

Kdysi dávno jsem poprvé viděla nástup národních týmů do velké soutěže WorldSkills a absolutně mi to vyrazilo dech. Nechápala jsem a v úžasu hleděla, že ty ovace a gejzír nekontrolovaných emocí patří skutečně mladým lidem, kteří reprezentují svoji zemi a ukazují zručnost, a přitom tohle není žádné profesionální sportovní utkání, ale přehlídka odborných dovedností a řemesel! 

Bourání bariér automatizace pětiosého obrábění

Pětiosý stroj je z hlediska programování a vedení nástroje komplexnější než jednoduché tříosé obráběcí centrum. Proto také řešení automatizace u pětiosých strojů je nelehký oříšek. Společnost Mazak díky nové generaci strojů s inovativním automatizačním řešením a modernizaci softwaru dokázala pokořit i tuto metu.

Stolní hra pro nevidomé a moderní technologie

Originální desková stolní hra Labyront je určena pro nevidomé hráče, ale hrát ji může každý. Hra má poměrně jednoduchá pravidla, při její výrobě jsou však použity moderní technologie. Formu pro výrobu haptické hrací desky tvůrci navrhovali pomocí CAD/CAM softwaru, figurky a hrací kostky se tisknou na 3D tiskárnách.

Ideální svěrák pro pětistranné obrábění

Společnost Schunk na trh uvádí nový přesný svěrák Kontec KSC mini, který je vybaven systémem rychlovýměnných čelistí. Díky tomu jej lze rychle a bez nástrojů přestavit. Označení mini napovídá, že jde o svěrák menších rozměrů, nicméně s velkou upínací silou.

Lineární polohovací systémy se zlepšenou flexibilitou

Sledovací systém iTRAK od společnosti Rockwell Automation aktuálně představuje v rámci smart řešení jedno z nejinovativnějších řešení pohybu na současném trhu. Jedná se o modulární odstupňovaný systém s lineárním motorem, který umožňuje nezávislé řízení několika iniciátorů na lineárních nebo nelineárních drahách. iTRAK nahrazuje mechanická zařízení jednoduchými a efektivními softwarovými profily, které nastavují nové parametry rychlosti a flexibility v oblasti automatizace.

Mezinárodní konference ICTIMT 2021

Dne 20. dubna 2021 proběhla online Mezinárodní konference ICTIMT 2021 | 2nd International Conference on Thermal Issues in Machine Tools. Tuto unikátní konferenci zaměřenou na oblast teplotního chování strojů organizoval Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze spolu s Katedrou vývoje obráběcích strojů a adaptivního řízení Technické univerzity v Drážďanech. Partnerem konference byl MM Science Journal, patronaci převzala prestižní akademie výrobního inženýrství International Academy of Production Engineering | CIRP.

Oceněný design nového ovládacího panelu

Divize obráběcích strojů Brother, jež na českém a slovenském trhu zastupuje společnost Misan, získala významné mezinárodní ocenění „iF Design Award“ za novou generaci řídicího systému - uživatelského rozhraní (tj. prostředí řídicího systému + ergonomie ovládacího panelu). Tato nová generace řídicího systému má označení D00.

Technologické trendy 2021 #5 Revoluce strojových dat

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na pátý trend, který se týká problematiky správa strojových dat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit