Témata
Reklama

Dodavatelé do nástrojáren se představí na virtuální výstavě Výroba forem 2020

Výroba a servis forem jsou specifickým strojírenským oborem a trhem, na kterém platí jiná než mainstreamová pravidla. Prodávat do nástrojáren – opakovaně a úspěšně – je náročné, současně ale obchodně velmi zajímavé. Být úspěšným dodavatelem do nástrojáren automaticky znamená nabízet kvalitu a zákaznická řešení. Ideálním způsobem, jak nabídnout své produkty do náročného výrobního prostředí, jsou oborově zaměřená B2B setkání. První z nich, z důvodu současné epidemické situace přenesené do virtuálního prostředí, se bude konat ve dnech 24. – 26. 11. 2020.

Výroba forem je extrémně náročná. Formy bývají obecně velmi tvarově složité, a proto je pochopitelně velmi složitá i jejich konstrukce. Navíc se k jejich výrobě často využívají těžkoobrobitelné nebo tzv. nekonvenční materiály. Od jiných strojírenských výrob se tedy liší nejen samotným charakterem výroby, ale především vysokými nároky na přesnost práce, řemeslnou dovednost a technickou úroveň pracovníků. A s tím pochopitelně souvisejí i vysoké požadavky na technické a technologické vybavení nástrojáren. Dalším specifikem je i to, že výroba forem již z podstaty nikdy nemůže být sériovou výrobou, a takto je potřeba k ní přistupovat. Každá forma je svým způsobem unikát.

Reklama
Reklama
Reklama
Ilustrační fotografie. (Zdroj Staform)

V České a Slovenské republice je v současné době více než 3 500 nástrojáren. Každá forma, která z těchto provozů odejde, musí být top produktem. Proto musí být nástrojárna schopna spolupracovat se svými zákazníky v rámci celého PLM – od vývoje a konstrukce přes samotnou výrobu dílů a jejich finální úpravu až po předání zákazníkovi a následný servis. Všechny tyto komplexní služby může zajišťovat sama anebo ve spolupráci s partnery třetích stran.

I když se specifické zaměření nástrojárny může lišit, jedno mají všechny společné – otevřenost k novým technickým řešením a ochotu investovat do moderního strojního, nástrojového i softwarového vybavení. Nástrojárna je proto ideálním zákazníkem pro hi-tech zboží a náročná řešení stavěná na míru.

Dodavatelé produktů a řešení pro výrobce a opravny forem přijaly pozvání společnosti Industry Education ke společnému setkání s nástrojaři na virtuální platformě, která umožňuje nejen realizaci stánků ve 3D, ale také uskutečnění bohatého doprovodného přednáškového programu na virtuálním pódiu.

Pokud je nám známo, je to vůbec poprvé, co se odborné B2B setkání přenáší do virtuálního světa. Pojďte se spolu s námi stát součástí tohoto vzrušujícího projektu. Přestaňme se bát digitálního formátu a pojďme se pokusit vytěžit z něj to nejlepší, co nám může nabídnout.

Registrujte se na www.vyrobaforem2020.cz.

Zdroj: Tisková zpráva Industry Education. Zpracováno redakcí.

Reklama
Firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit