Témata
Reklama

Ve všech průmyslových odvětvích se stále více uplatňuje optika a v tomto oboru české firmy patří ke světové špičce. Jejich inovativní technologie jsou úspěšně využívány nejen v automobilovém a obranném průmyslu, ale také ve zdravotnictví, v energetice nebo ve vývoji nových materiálů. Možnostem využití optických technologií byla věnována konference uspořádaná na začátku prosince 2021 v Olomouci Českým optickým klastrem.

Účastníci dvoudenní konference na konkrétních příkladech z praxe ukazovali možnosti využití optiky v různých průmyslových oborech a diskutovali o příležitostech, jež se díky novým metodám a přístrojům nabízejí českému průmyslu.

Vývoj Ramanova spektrometru

V první části konference byli účastníci seznámeni s vývojem komerčního přístroje pracujícího na principu Ramanovy spektroskopie (to je nedestruktivní, velmi přesná spektroskopická metoda zkoumání chemického složení látek a směsí). Josef Kapitán z katedry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v úvodní prezentaci představil tento unikátní přístroj, na jehož vývoji se univerzita podílí s firmami Zebr a Meopta – optika. Nový spektrometr umožní využít velký potenciál, který technika Ramanovy optické aktivity skýtá, a to od základního výzkumu v oblasti interakce světla s molekulami až po průmyslové aplikace, například v oblasti charakterizace syntetizovaných chirálních molekul v oblasti vývoje nových léčiv.

Josef Kapitán z katedry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v úvodní prezentaci představil vývoj unikátního Ramanova spektrometru. (Zdroj: Český optický klastr)

Ředitel strojírny společnosti Zebr Radek Jánský pak přiblížil projekt, v jehož rámci firma zajišťuje motorizaci a přesné polohování jednotlivých optických členů spektrometru, včetně návrhu a výroby určitých optomechanických celků. Firma vyvinula speciální motor s dutou hřídelí pro velkou optiku a nyní pracuje na výrobě prototypu celého spektrometru, který bude společnost Zebr kompletně vyrábět.

Optika a numerické simulace

Další přednáška byla věnována numerickým simulacím, neboť i v tomto oboru optika zaznamenala výrazný posun. Jiří Vlk, ředitel výzkumu a vývoje ve společnosti Meopta – optika, informoval účastníky konference o numerických simulacích, jež jsou v posledních několika letech jedním z mocných a hojně používaných nástrojů při vývoji nového výrobku. Podle jeho slov dokáže firma pomocí numerických simulací predikovat chování výrobku, optimalizovat jeho konstrukci a zkrátit tak čas vývoje. Tyto nástroje jsou v současné době používány všemi vývojovými skupinami napříč různými obory.

Reklama
Reklama

Automatizovaná kontrola v automobilovém průmyslu

Technologickým inovacím při automatické dekorativní kontrole komponent pro osvětlovací techniku věnoval svou přednášku Pavel Tuček, produktový manažer firmy Hella Autotechnik Nova. Věnoval se zejména nejnovějším technologiím, jak v podobě komerčně dostupných řešení, tak jejich unikátnímu vývoji. Představil komplexní metody vizuální kontroly pro různé transparentní i reflexní díly. Automatizovaná kontrola v této firmě umožňuje minimalizovat ruční manipulaci s komponenty a včas identifikovat možné chyby, její zavedení však klade vyšší požadavky na kvalifikovaný personál.

Inovativní firmy zaslouží podporu

Nejdůležitější výsledky vědy a výzkumu jsou ty, které se podaří uplatnit v praxi a mají reálný dopad na společnost a její vývoj. To je motto inovačních agentur, které pomáhají inovativním firmám. O vytváření a kultivaci inovačního ekosystému v Olomouckém kraji na konferenci hovořil Tomáš Dostál, krajský RIS3 manažer Inovačního centra Olomouckého kraje. Představil služby centra a specializované programy, zaměřené na podporu inovativních firem a začínajících podnikatelů.

Úspěšné start-upy

Jan Neuman, ředitel úspěšného spin-off NenoVision z CEITEC VUT, představil příklad high-tech start-upu, kterému pomohla právě podpora inovační agentury. Jeho firma vyvinula doplněk elektronového mikroskopu umožňující trojrozměrné zobrazení, což je důležité například pro výzkum solárních článků nebo mikročipů. Podle Jana Neumanna je komercializace nových technologií a nápadů velmi rizikový a komplikovaný proces. Fungující lokální ekosystém, účinná podpora komunity a sdílení zkušeností výrazně zvyšují šanci úspěšného přenosu inovací do reálného světa.

Využití moderní mikroskopie v praxi. (Zdroj: NenoVision)

Český optický klastr propojuje firemní a výzkumnou sféru

Na závěr konference zazněla přednáška Kamila Krče, projektového manažera Českého optického klastru, o možných formách podpory spolupráce mezi firemní a výzkumnou sférou. Jedním z cílů klastru je zlepšování podmínek pro vznik výzkumně-vývojových spoluprací na inovativních projektech v různých oblastech optiky. Každý z více než třiceti členů disponuje unikátními znalostmi i pokročilými technologiemi. Jestliže však dva nebo více z nich spojí své síly, nápady a know-how do společných projektů, pak mají větší šanci uspět ve světovém měřítku,“ uvedl Kamil Krč.

Kromě propojování členů nebo pořádání odborných workshopů a dalších akcí klade klastr důraz i na internacionalizaci a na snazší uplatnění výzkumných výsledků a inovačních produktů členů klastru ve světě. Takový cíl si však žádá dostatek finančních prostředků a ty mohou firmy získat mj. formou dotací, ať už z očekávaného programu OP TAK, programů Technologické agentury ČR, nebo z dotačních programů EU. Důležitá pak bude i odborná pomoc s přípravou dotačních projektů, kterou bude firmám poskytovat nejen klastr, ale také například partnerská inovační centra.


Zpracováno redakcí podle tiskové zprávy Českého optického klastru.

Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Auto jako digitální platforma

Každý druhý vůz na evropských silnicích by v polovině příštího desetiletí mohl být autonomní. Studie společnosti Ericsson se zabývá tím, co všechno by takový systém zahrnoval, včetně infrastruktury podél silnic založené na konceptu IoT a neustálé vzájemné komunikace nejen mezi auty samotnými, ale s celým dopravním ekosystémem.

Roboty na farmě – chytrý monitoring rostlin

Robotizace a umělá inteligence proniká už i do českého zemědělství. Čeští agronomové, IT specialisté a vědci spolupracují na vývoji robotického monitorovacího systému, který je schopen automaticky odhalovat škůdce na rostlinách ve skleníku, předpovídat kvalitu sklizně a zjišťovat případné nedostatky v pracovních harmonogramech pěstitele.

Vědci a firmy z ČR společně zkoumají vesmír

Čeští vědci a technici se významnou měrou podílejí na vědecké misi Plato, kterou připravuje Evropská vesmírná agentura (ESA). Přípravy probíhají už od roku 2014, vesmírná sonda Plato má být vypuštěna v roce 2026. Jejím úkolem je objevovat a zkoumat planety podobné Zemi v prostoru mimo Sluneční soustavu, tzv. exoplanety.

Online univerzita digitálního řemesla

Komplexní vzdělávací platforma v oblasti digitálního řemesla FabLab University učí pedagogy a studenty, jak využívat a ovládat moderní výrobní technologie. Prezenční kurzy a workshopy jsou určeny pro učitelé středních a základních škol. Pro studenty je k dispozici web plný lekcí, tutoriálů a doplňkových materiálů. Webová stránka fablabuniversity.cz nyní nahrazuje dočasně zavřené laboratoře.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit