Témata
Reklama

Oblíbená služba: renovace monolitních nástrojů

Jednou z nejrychleji rostoucích skupin výrobků společnosti Seco Tools jsou monolitní frézy a vrtáky. V roce 2022 však zaznamenala výrazný nárůst – o více než 30 % – také služba renovování těchto nástrojů.

Opotřebované nástroje, které projdou procesem renovace u výrobce, získávají oproti nástrojům, které jsou pouze přebroušeny nebo přeostřeny, výrazně lepší vlastnosti. Výkon renovovaného nástroje dosahuje 85 % až 95 % původní úrovně výkonu nástroje nového, a to při významné úspoře nákladů pro zákazníka. Takový výkon vyhovuje dnešním pokročilým strategiím obrábění bez nutnosti znovu nastavovat parametry nebo obětovat výkon. Lze toho využít například při dynamickém frézování, kdy je do řezu zapojena pouze malá část průměru nástroje. Další výhodou renovace nástrojů pro jejich opakované použití je snižování negativních vlivů výroby na životní prostředí.

Reklama
Reklama
Reklama

Přebrousit, nebo renovovat?

Zatímco proces přebroušení pouze znovu naostří břity nástroje, v rámci procesu renovování společnost Seco navrací monolitní nástroje do stavu, který se z hlediska vlastností a výkonu blíží jejich původnímu. Takovou úroveň kvality výrobce plně zaručuje – a výrobní podniky tuto záruku vyžadují, zejména tehdy, když potřebují zajistit stabilitu procesů v automatizovaných a bezobslužných provozech.

Služba renovace nástrojů probíhá v několika krocích podle jednoduchého schématu. (Zdroj: Seco Tools)

Při renovování nástrojů se ve firmě Seco používá úplně stejný postup, jako při výrobě nástroje nového. To zahrnuje nejen všechny příslušné kroky broušení (na stejném typu stroje a se stejnými programy i typy kotoučů), ale také opětovnou aplikaci povlaků, které byly naneseny při výrobě nového nástroje. Výrobce identifikuje každý nástroj a zvolí program jeho renovace tak, aby odpovídal všem originálním specifikacím a zajistil veškeré potřebné mikro- i makrogeometrické vlastnosti.

Renovaci lze opakovat

Renovaci jednoho nástroje lze obvykle provést dvakrát nebo třikrát – čímž se výrazně prodlouží jeho životní cyklus. Podle Ruuda Zanderse, globálního vedoucího pro renovace ve společnosti Seco Tools, představuje každý z těchto obnovovacích cyklů náklady na úrovni poloviny až jedné třetiny ceny nástroje nového. „Úspory,“ říká Ruud Zanders, „lze jednoduše vyjádřit rovnicí 1+3=2 (cena jednoho nového nástroje plus tří jeho renovací se rovná ceně dvou nových nástrojů).

Pro bezpečnou přepravu nástrojů určených k renovaci slouží přepravky Seco Tool Reconditioning Box. (Zdroj: Seco Tools)

Příspěvek k cirkulární ekonomice

Program renovace společnosti Seco Tools přispívá ke třem základním principům cirkulární ekonomiky (těmi jsou eliminace odpadů a znečištění, oběh produktů a materiálů a regenerace přírody) a pomáhá výrobním podnikům maximalizovat životní cyklus monolitních nástrojů, udržuje produkty déle v provozu a snižuje dopady na životní prostředí. Nástroje lze díky renovaci několikrát opětovně použít a teprve potom recyklovat.


Zpracováno redakcí podle tiskové zprávy společnosti Seco Tools.

Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Všestranné a výkonné frézy na houževnaté materiály

Společnost Seco Tools nově nabízí monolitní frézy řady Seco JS754 Stub. Tyto frézy mají kratší břity, které maximalizují využití nástrojů a prodlužují jejich životnost o 20–40 %.

3D tisk při vývoji a výrobě nástrojů pro obrábění

Aditivní výroba – 3D tisk – umožnuje společnosti Seco Tools vytvářet i produkty, jejichž výroba by jinak byla velmi obtížná či zcela nemožná. Mezi výhody nasazení této metody patří kratší výrobní časy, lepší životnost nástrojů a větší udržitelnost.

Závitník, jenž dokonale sedne

Nový a všestranný sortiment produktů přináší nástroje tří výkonnostních úrovní, což výrobcům umožňuje vybrat to nákladově nejefektivnější řešení pro konkrétní aplikaci. Díky kombinaci špičkových řezných materiálů, pokročilých povlaků a speciálně upravených ostří obrábějí nástroje Seco přesné závity při vynikajícím odvodu třísek, kratších seřizovacích časech i delší životnosti.

Hydraulická sklíčidla a redukční pouzdra pro upínání nástrojů

Aby bylo upínání nástrojů co nejsnazší a nejpraktičtější, nabízí společnost Seco ucelenou řadu hydraulických sklíčidel a příslušných redukčních pouzder ve třech provedeních. Každé ze sklíčidel pojme různé velikosti stopek nástrojů, takže si vystačíte s menším počtem nástrojových upínačů. Díky sevření po celém obvodě stopky a přesnému vystředění zajišťují hydraulická sklíčidla s redukčními pouzdry vysokou spolehlivost a výkonnost obráběcích operací, jakož i dlouhou životnost nástrojů.

Frézování obtížně obrobitelných materiálů

Při frézování obtížně obrobitelných materiálů, jako jsou houževnaté oceli, nerezové oceli, superslitiny a titan, vznikají často na břitech nástrojů nárůstky či vruby a lomy, jenž zvyšují náklady a způsobují prostoje. K úspěšnému obrábění náročných materiálů využívají frézovací systémy nové generace Seco High Feed SP specifické kombinace vhodných řezných geometrií a karbidových tříd i optimálních úhlů nastavení ostří, jež zaručují vysoké hodnoty úběru materiálu, účinný odvod třísek a delší životnost nástrojů.

Nový frézovací systém přináší výkonnost a nižší náklady na břit

Požadavky zákazníků na nižší ceny nyní pomůže výrobcům uspokojit nový frézovací systém Seco Helical SN8-13 se zuby ve šroubovici, osazený oboustrannými břitovými destičkami s osmi břity – tím pádem výrazně nižšími náklady – a zlepšující operace drážkování, bočního frézování i interpolačního hrubování.

Hybridní seminář o inovacích v leteckém průmyslu

Ve středu 28. září uspořádá společnost Seco Tools společně se svými partnery akci nazvanou Inspiration Through Innovation (ITI). Tento seminář je zaměřen na leteckou výrobu a bude se konat hybridní formou – akci bude možné navštívit jak osobně (koná se v anglickém Alcesteru), tak virtuálně, prostřednictvím sledování živého vysílání na internetu. Účastníci a diváci se mohou těšit na ukázky obrábění, na sérii seminářů a prezentací a také na diskuze s přednášejícími.

Efektivnější výroba díky monitoringu strojů

Aby mohl výrobce optimalizovat svoji výrobu, potřebuje měřit neproduktivní časy a analyzovat příčiny jejich vzniku. Společnost Seco Tools nabízí svým zákazníkům monitorovací systém, který potřebné údaje o činnosti strojů získá. Systém Seco Machine Monitoring uživateli na základě zaznamenávaných dat poskytne informace, které jsou důležité nejen pro řízení efektivity, ale také pro zvýšení objemu výroby a kvality výrobků.

Snadná optimalizace nástrojů a řezných dat

Nová verze on-line aplikace Suggest od společnosti Seco Tools nabízí možnost snadno a rychle vybrat řezný nástroj vhodný pro konkrétní operaci a získat doporučené řezné parametry. Tato bezplatná aplikace je nepřetržitě k dispozici na internetových stránkách výrobce a díky ní mohou uživatelé zkrátit dobu optimalizace výrobních procesů.

Účinnější monolitní frézy s delší životností

Účinnost nástrojových řešení je třeba neustále zlepšovat. Týká se to i monolitních stopkových fréz, na jejichž optimalizaci neustále pracuje společnost Seco Tools. Ta nyní uvedla na trh novou řadu těchto fréz, nazvanou Jabro JSE510. Frézy jsou určeny k obrábění oceli, korozivzdorné oceli, litiny, titanu a některých typů hliníku.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit