Témata

Konstrukce

Vědci zkoumají to, co již existuje. Konstruktéři vytvářejí to, co tu ještě nikdy nebylo.“ řekl Albert Einstein. Konstrukční přístup, jako jedinečný tvůrčí proces odpradávna představuje kreativní využití vědy v zájmu vývoje strojů a systémů. Ruku v ruce s konstrukcí jde designové provedení, které již dávno primárně nehraje pouze úlohu estetickou, ale i funkční a ergonomickou. 

Od roviny k prostoru

16. 07. 2003

AutoCAD - produkt, který nás provází již mnoho let - učinil za tuto dobu obrovský pokrok a stal se standardem v oblasti konstruování. Stále více uživatelů chápe, že oblast konstruování se i nadále rozvíjí a AutoCAD je postupně, ale přitom dynamicky nahrazován řešením postaveným na produktu Autodesk Inventor Series

CAM pro víceosé obrábění

18. 06. 2003

Možnosti, které dnes nabízí víceosé obrábění, mohou dramaticky zvýšit konkurenční schopnost a produktivitu každé firmy. Pro dokonalé obrábění je nejdůležitější důsledná kontrola tří známých kritických momentů, tedy typu dráhy nástroje, pohybu nástroje a osy nástroje. Program Mastercam Mill Level 3 s modulem Multiaxis Machining v tomto směru poskytuje plnou kontrolu a přitom daleko přesahuje možnosti běžné víceosé obráběcí strategie

Vhodný CAD/CAM systém je základem úspěchu strojírenské firmy

18. 06. 2003

Zkrácení času nutného pro NC programování, efektivnější výrobní čas na stroji, stálý chod stroje bez odstávek, odladění programu na PC a zamezení výroby zmetků, přesné podklady pro kalkulace - to je několik důvodů pro nasazení CAD/CAM systému

Modelování úloh ve vědě a technice

18. 06. 2003

Při řešení složitých systémů nebo jejich částí je velmi často využívána metoda konečných prvků. Každý z oborů přitom využívá programové balíky, které jsou pro něj svým způsobem specifické

Využití CAD systému při konstrukci ostřihovacích nástrojů

18. 06. 2003

Firma Gervah od roku 2000 využívá při konstrukci ostřihovacích nástrojů na hliníkové odlitky CAD systém Solid Edge

CAD a CAM systémy na českém trhu

18. 06. 2003

CAD/CAM systémy významným způsobem zefektivňují a urychlují předvýrobní etapy a v řadě případů je jejich nasazení přímo limitující pro zvládnutí daného výrobního procesu