Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Regulace vstřikování pro každou dutinu formy v reálném čase

06. 02. 2002

Nový způsob regulace procesu vstřikování plastů Dynamic Feed přináší možnost vylepšení koncepce vstřikovacích forem, větší pružnost při zavádění nových výrobků na trh a finanční úspory při výrobě náročných plastových dílů. Systém zajišťuje vysokou přesnost vstřikovaných dílů a umožňuje jejich rychlé zavedení do sériové výroby. Jeho výrobce, společnost Synventive Molding Solutions ho představila poprvé ve sdružené formě na veletrhu K 2001 v Düsseldorfu. V jednom cyklu byly vstřikovány různé části výrobku s možností pozdější okamžité montáže a zabalení konečného produktu.

Návrh vstřikovací formy očima konstruktéra

06. 02. 2002

Představujeme komentovanou sérii snímků, které vidí na monitoru konstruktér vstřikovací formy v jednotlivých etapách tvořivé práce.

Rozdělovat a spojovat

06. 02. 2002

Adheze, přilnavost, je významnou vlastností rozhraní dvou látek a je výslednicí celé řady faktorů (smáčivost, drsnost, molekulární stavba aj.). Pro úspěšné spojování materiálů lepením je adheze naprosto nutnou podmínkou. Při výrobě součástí z plastů a elastomerů za použití formy je naopak žádoucí adhezi formovaného materiálu k povrchu formy zamezit

Doplňky k vstřikovacím formám na plasty

06. 02. 2002

Doplňky k vstřikovacím formám na plasty patří mezi výrobky, které usnadňují a urychlují výrobu chladícího systému. U všech doplňků je patrná snaha vyhnout se řezání závitů a tím zjednodušit výrobní proces.

Konstrukce forem pro plastové díly

06. 02. 2002

Jedním z 3D CAD systémů, který je v nástrojárnách používán, je Pro/ENGINEER. Konfigurace systému Pro/ENGINEER Tool Design obsahuje nástroje pro efektivní tvorbu forem a tvarových nástrojů, umožňujících automatizaci konstrukce tvarových částí formy, a lze ji rozšířit o moduly pro podporu unifikace a pro simulaci plnění plastových výlisků. K dispozici jsou i moduly pro návaznou tvorbu NC programů a simulaci NC obrábění.

Stroje pro vstřikování plastů

06. 02. 2002

Firma Engel představila na veletrhu K 2001 nové řady bezsloupkových vstřikovacích lisů v hydraulickém i plně elektrickém provedení. Hydraulické lisy Victory jsou dodávány ve třech základních verzích, doplněných verzemi pro vícekomponentní vstřik a pro vstřikování gumy. Předností plně elektrických strojů řady E-motion je vysoká rychlost a přesnost. Mezi technologickými novinkami bylo představeno vstřikování mikrostrukturní pěny, kdy se do taveniny vhání plyn, který v ní vytváří pravidelnou strukturu dutin, a zhotovování dutých výlisků pomocí injekce vody, která umožňuje rychlejší chlazení výlisků a dosažení silnější stěny s hladkým vnitřním povrchem.