Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Měření a kontrola nástrojů

12. 06. 2002

Zvýšení produktivity a kvality, minimalizace počtu vadných výrobků, snížení výdajů na nástroje a prodloužení jejich životnosti, to je jen několik výhod, jež přináší použití měřicího a seřizovacího přístroje.

Strojní zařízení, pracovní stroj nebo technologické zařízení?

12. 06. 2002

Ještě před zahájením vývoje, konstrukce a výroby nového stroje nebo strojního zařízení, musí výrobce sám zjistit, jaké technické předpisy (NV nebo Směrnice EU) se na dané zařízení vzta-hují. Jinak není schopen přesně stanovit všechny základní hygienické a bezpečnostní poža-davky, jejichž splnění může kontrolovat Česká obchodní inspekce.

Elektronová mikroskopie oživla barvami

12. 06. 2002

Zařízení Röntec MultiMax a Color SEM přináší barvu do šedivého světa REM mikroskopie a představuje rychlý přístroj s vysokým rozlišením obrazu Element Images. Ve srovnání s jinými umožňuje prostorové efekty a přináší informace s topografickými a chemickými detaily jako jsou fáze a hranice zrn, které mají větší vypovídací schopnost a dovolují vyslovení kvalifikovanějších závěrů.

Výroba oceli a kovový fond

16. 05. 2002

Prognóza výroby oceli naznačuje, že vybavenost kovem v období do roku 2010 ještě poroste. Do roku 2025 však s ohledem na ztráty a rostoucí počet obyvatelstva dojde k poklesu vybavenosti kovem z důvodu nedostatečné výroby nového kovu.

Základní principy tryskacích strojů

16. 05. 2002

Firma DISA Industries, s. r. o., zahájila své aktivity v České republice v r.1994. Její výrobní program zahrnuje bubnové, stolové, závěsné, průchozí a manipulátorové tryskací stroje.

Dáma v nejlepších letech

17. 04. 2002

Drátová řezačka Robofil 240/440 s obráběním ve vodní lázni je zařízením pro mnohostranné využití v nadstandardní kvalitě jak v nástrojárnách, tak i v přímé výrobě.