Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Počítačová podpora jakosti CAQ

16. 06. 2004

Počítačová podpora jakosti CAQ musí být navržena jako integrovaný systém určený pro podporu managementu jakosti. Jedná se tedy o informačně-řídicí systém, který je nutno rozdělit do jednotlivých oblastí, programů a modulů, jež pokrývají celou šíři požadavků mezinárodních norem pro management jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 i doplňující požadavky managementu jakosti, jako je to dáno např. v automobilovém průmyslu normou ISO/TS 16 949:2002.

Spolupráce s automobilovým průmyslem

16. 06. 2004

Spolupráce s velkými automobilkami a zapojení do jejich dodavatelsko-odběratelského logistického řetězce není jednoduchou záležitostí. Zavádění výroby a plnění často velmi náročných požadavků citelně ovlivní chod celé firmy a je závislé jak na výrobním zařízení, tak i na lidské síle.

Zkušenosti se stanovením způsobilosti měřidel ve Škoda Auto

16. 06. 2004

Způsobilost procesu (výroby, měření) nebo způsobilost (vhodnost) měřidla je stanovení vhodnosti (schopnosti) daného procesu (postupu, metody, výrobního zařízení) nebo měřidla k danému účelu - tedy výrobě a kontrole (změření) konkrétního výrobku.

Cesta od TQM k Modelu excelence EFQM

16. 06. 2004

Model excelence EFQM" - slovní spojení, které je v poslední době stále častěji citováno, stejně jako spojení typu "cesta k excelenci" nebo "excelence v podnikání", zejména v souvislosti s národní nebo evropskou cenou za jakost.

Nová kvalita na zpracování plechů

17. 05. 2004

Více než padesát let patří k vybavení dílen a provozů pro tváření plechů produkty belgické firmy LVD.

Rozvoj tlakového lití

17. 05. 2004

V současné době je u nás i v zahraničí (Japonsko, USA, SRN atd.) věnována velká pozornost dalšímu rozvoji tlakového lití, které má stále nezastupitelnou úlohu při výrobě tenkostěnných odlitků, zejména ze slitin hliníku, hořčíku a zinku.