Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Tvrdokovové frézy pro vysokorychlostní obrábění

13. 03. 2002

Jeden z největších výrobců monolitických nástrojů pro třískové obrábění na světě, firma YG-1 a její široký sortiment monolitických fréz a vrtáků.

Průmyslové snímání obrazu

13. 03. 2002

Karty pro převod obrazu do digitální podoby

Systémy CIM ve slévárnách

13. 03. 2002

V ne tak dávné minulosti byla oblast CAD/CAM systémů doménou velkých „unixových“ počítačů a softwarových systémů pro ně určených. Prudký růst výkonnosti a stejně výrazný pokles cen osobních počítačů v posledních letech však tyto dříve velice ostré hranice téměř smazaly a umožnily použití vyspělých technologií mnohem širšímu spektru uživatelů .

Vývoj v simulaci procesů tváření plechu metodou FEM

13. 03. 2002

Pro různá zadání jsou představována nová řešení simulace procesů tváření plechů na základě simulačních výpočtů, orientovaných na praxi. Možná přesnost výsledků simulací je zde přitom v přímé korelaci s popisem a respektováním veškerých vlivových veličin, participujících na příslušném postupu tváření, pokud možno co nejbližším skutečnosti. Zvláště popis a vzetí v úvahu veličin, ovlivňujících proces, jako např. chování materiálu, tření a systém nástroj-stroj v simulačním modelu mají pravděpodobně největší rozvojový potenciál využití FEM v technice tváření.

Regulace vstřikování pro každou dutinu formy v reálném čase

06. 02. 2002

Nový způsob regulace procesu vstřikování plastů Dynamic Feed přináší možnost vylepšení koncepce vstřikovacích forem, větší pružnost při zavádění nových výrobků na trh a finanční úspory při výrobě náročných plastových dílů. Systém zajišťuje vysokou přesnost vstřikovaných dílů a umožňuje jejich rychlé zavedení do sériové výroby. Jeho výrobce, společnost Synventive Molding Solutions ho představila poprvé ve sdružené formě na veletrhu K 2001 v Düsseldorfu. V jednom cyklu byly vstřikovány různé části výrobku s možností pozdější okamžité montáže a zabalení konečného produktu.