Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Nové hvězdy mezi frézami pro nástrojárny a výrobce forem

21. 05. 2003

Firma Rolf Klenk GmbH z badensko-würtembergského Balzhaimu se již řadu let specializuje na vývoj a výrobu vysoce jakostních řezných nástrojů ze slinutého karbidu, a to především pro operace vrtání a frézování. V tomto oboru zaujímá v Evropě přední místo. V posledních dvou letech se zaměřila na vývoj nových stopkových fréz pro výrobu složitých prostorových tvarů a dílů, které se vyskytují při výrobě nástrojů, forem, zápustek, v leteckém a automobilovém průmyslu. Výsledkem tohoto vývoje jsou nové hvězdy mezi nástroji - Taurus, Sirius a Arcus

Mechanické zpracování pevných odpadů technologií briketováním

21. 05. 2003

Technologie briketování se používá při zpracování bioodpadů na hodnotné palivo, dále při zpracování kovových třísek vznikajících při obrábění a konečně při zpracování uhelného prachu.

Modernizace a opravy starších strojů

21. 05. 2003

Co se staršími stroji? Generálkovat, modernizovat, nebo vyřadit? V současné době se touto otázkou zabývají české firmy stále častěji. Následující článek by měl pomoci najít správnou odpovědět a přiblížit i vhodné řešení. Není totiž výhodné nechat všechny stroje modernizovat nebo na nich provést generální či střední opravu. Firma S. O. S. Difak se touto problematikou zabývala ve spolupráci s firmou VÚTS Liberec. Výsledkem jsou poznatky, které by měly ulehčit rozhodování firem o způsobu obnovy strojního parku.

Směry vývoje CNC řízení po roce 2000 v praxi

21. 05. 2003

Jedním z příkladů CNC řízení, která najdou uplatnění zejména při frézování forem a skříňových dílců, je výkonný řídicí systém pro obráběcí centra, frézky a vyvrtávačky iTNC 530 Heidenhain

High-tech soustružnická centra z Rakouska

21. 05. 2003

Rakouská firma Emco Maier je u nás známá především výrobou malých strojů, hobby techniky a výukových systémů včetně malých CNC strojů řízených standardními PC. Během devadesátých let však došlo k podstatné restrukturalizaci výrobního programu a změně zaměření na produkci high-tech obráběcích strojů a systémů.

Nové trendy v elektroerozivním obrábění

21. 05. 2003

Nová typová řada elektroerozivních hloubicích strojů Roboform 350/550, kterou v současné době uvádí na trh švýcarská firma Charmilles, představuje výrazný předěl mezi předchozími typy a novým systémem. Filozofie koncepce nového typu řízení představuje další výrazný krok v hledání cesty ke komplexní automatizaci strojírenské výroby