Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Numericky řízená nástrojařská bruska

05. 02. 2003

Technici firmy Gebr. Saacke GmbH z Pforzheimu, která se zabývá výrobou nástrojů a nástrojařských brusek, přišli v loňském roce s novinkou - pětiosou CNC nástrojařskou bruskou UWIE. Stroj se vyznačuje vysokou přesností, vysokým stupněm automatizace a příznivou pořizovací cenou

Precizní obrábění tvarových forem

05. 02. 2003

Nový typ kulových fréz s vyměnitelnými břitovými destičkami (dále jen VBD) představila japonská firma Kyocera. Na první pohled se konstrukce tělesa a břitové destičky nijak zvlášť neliší od nástrojů, které jsou na trhu známé. Frézy Magic Ball (kouzelná koule) byly zkonstruovány pro splnění požadavků na přesnost, produktivitu a vysokou životnost při opracování těžkoobrobitelných materiálů, jsou určeny zejména pro výrobu forem. Magic Ball se zařadily do řady Magic nástrojů firmy Kyocera, po bok vrtáků Magic Drill.

Modernizace nástrojů pro vnitřní obrábění

11. 12. 2002

Inovační aktivity firmy Iscar jsou orientovány na ucelené soubory nástrojů pro příslušné oblasti obrábění. Příkladem je modernizace a rozšíření soustružnických nástrojů pro vyvrtávání a vnitřní zapichování a modernizace nástrojů pro vrtání

Novinky mezi měřicími systémy pro obrábění

11. 12. 2002

Nová miniaturní sonda pro obráběcí centra, bezkontaktní systém pro kontrolu a ustavení nástrojů a inovované systémy pro kalibraci obráběcích strojů, nové hlavice a sondy pro souřadnicové měřicí stroje a také výsledky vývoje v laserovém odměřování patří k novinkám Renishaw.

Důležité aspekty vysokorychlostního obrábění

11. 12. 2002

Frézování dutin, výroba zápustek, forem pro odlévání i tlakové lití, jejich prototypů nebo třeba frézování grafitových a měděných elektrod patří k oblastem, v nichž se velmi dobře uplatňuje vysokorychlostní obrábění. V následujících řádcích se pokusíme přiblížit některé jeho klady, zápory a problematiku použití řezných kapalin při tomto druhu obrábění.

Modulární koncepce CNC soustruhů

11. 12. 2002

Firmu Mori Seiki, předního japonského výrobce obráběcích strojů s celosvětovou působností, kterou pro Českou republiku zastupuje firma Newtech, není odborné veřejnosti třeba široce představovat. Jedná se o typického představitele japonské průmyslové organizace s vysokou úrovní vývoje a výroby, disponujícího moderními výrobními prostředky, velkým vývojovým a výzkumným potenciálem a v neposlední řadě kapitálovou stabilitou