Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Seřizování nástrojů pro CNC v praxi

17. 04. 2002

Jedním ze základních rozhodovacích kritérií při nákupu seřizovacího přístroje a volbě jeho konfigurace je umět ze stávajícího stavu organizace výroby a toku dat správně analyzovat kam vhodně přístroj začlenit nebo jak případně vhodně pozměnit organizaci výroby.

Proč CAx technologie s plnou integrací?

17. 04. 2002

Co je vlastně míněno plnou integrací? Je to především jednotný datový model pro všechny integrované aplikace, unifikované mechanismy přístupu k datům a jejich používání, uživatelský interface jednotného stylu a konečně principy, pravidla a mechanismy pro používání systému pracovnímy týmy.

Strojní pily DoALL dělají všechno

17. 04. 2002

Se slovní hříčkou ve jméně amerického výrobce strojních pil DoALL v českém překladu, se představuje řada strojních pil určených k dělení hutního materiálu-tyčí různých průřezů, profilů, sochorů, ploštin aj. pro zpracování obráběním nebo objemovým tvářením a nosníků pro strojní a stavební konstrukce.

Multifunkční oleje

17. 04. 2002

Při použití termínu multifunkční olej se často zaměňuje rozsah použití termínu „multifunkční“. Tento termín není doposud přesně definován žádnou normou. Zaměřme se na zkušenosti s aplikacemi multifunkčních olejů typu Hycut v České republice.

Řezné nástroje současnosti

17. 04. 2002

Vývoj řezných nástrojů je základní součástí racionalizace procesů obrábění, spojenou se zpracováním nových konstrukčních materiálů a použitím progresivních řezných materiálů. Řezné nástroje významně přispívají ke splnění hlavního požadavku na metody obrábění, tj. zajištění vysoké produktivity výroby a dosažení požadované jakosti obrobeného povrchu

Monitorování hladiny laserem

13. 03. 2002

Řada bezkontaktních přístrojů pro indikaci hladin Accu Pulse TN – KSI pracuje na principu měření laserovým paprskem. Přístroje jsou používány pro přesné, kontinuální a bezkontaktní monitorování hladin sypkých látek i kapalin nebo zjišťování vzdálenosti v technologicky náročných procesech. Nacházejí uplatnění v širokém rozsahu provozních podmínek, od jednoduchých nádob až k nejnáročnějším aplikacím. Svými parametry předčí tyto přístroje jednotky pracující na principu měření pomocí ultrazvuku nebo radaru.