Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Výkonné vrtací nástroje – vysoká produktivita obrábění

13. 03. 2002

Předností keramických nástrojů a nástrojů z cermetů je možnost využít vyšší řezné rychlosti a tím podstatně zvýšit produktivitu vrtání. Nasazení těchto nástrojů je potřeba volit s ohledem na jejich vlastnosti. Technické a ekonomické přednosti keramiky jako řezného materiálu jsou formou vyměnitelných břitových destiček dlouhodobě využívány při soustružení a frézování.

Videokonferenční systémy

13. 03. 2002

Internet již dávno není jen médiem umožňujícím sdílení textových či obrazovaných informací, případně prostředkem rychlé elektronické komunikace na bázi textu. Stává se nástrojem, který nahrazuje tradiční metody v nepřeberném množství denních činností člověka. Jednou z nich je například využití sítě Internet k realizaci interaktivních videokonferencí.

Rok 2002 očima SST

06. 02. 2002

Již čtyři roky trvá spolupráce mezi magazínem MM Průmyslové spektrum a Svazem výrobců a dodavatelů strojírenské techniky. V pravidelných rubrikách byl představen kompletní sortiment obráběcích a tvářecích strojů, včetně jejich doplňků vyráběných ve svazových podnicích.

Kleštinové upínače pro CNC soustruhy

06. 02. 2002

Dokonalé upnutí obrobku u numerických soustruhů znamená možnost využívání všech optimálních řezných podmínek daného obráběcího stroje.Dokonalé upnutí obrobku má i podstatný vliv na konečnou přesnost obrobeného dílce. Pro upínání tyčových materiálů a přírubových součástí se využívá kleštinových upínačů se dvěma způsoby upínání.