Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Automatická detekce povrchových vad pásu

09. 05. 2001

Zvyšování jakosti výroby u výrobců kovového i nekovového pásu se neobejde bez nutnosti průběžného sledování viditelných vad na páse, ať už se jedná o dírkovatost pásu, trhliny, lesk, fleky, škrábance, otlaky od válců či jiné povrchové vady.

Certifikace pracovníků v oblasti koroze a protikorozní ochrany

09. 05. 2001

Technická a odborná úroveň osob vykonávajících činnosti v oboru koroze a protikorozní ochrany má přímý vliv na životnost a bezpečnost technologických zařízení. V současné době, po dlouhodobé přípravě, byl připraven nový systém personální certifikace v oblasti koroze a protikorozní ochrany.

Volba materiálů a konstrukční uspořádání z hlediska korozního inženýrs

09. 05. 2001

Základním požadavkem na provoz technologických zařízení a strojů je jejich spolehlivost, bezpečnost a maximální životnost. Jednou z příčin vzniku poruch a havárií je koroze zařízení nebo kombinace koroze a jiných vlivů.

Nová technologie pro nanášení práškových plastů

09. 05. 2001

Lakovací linky Ideal-Line jsou v posledních dvou letech standardně vybavovány buď aplikačním zařízením tribo z produkce firmy Ideal-Line, nebo elektrostatickými pistolemi švýcarské firmy ITW Gema. Z produkce firmy ITW Gema bychom vám rádi představili novou technologii pro nanášení práškových plastů - Easy.

Předúprava železa a oceli před práškovým lakováním

09. 05. 2001

Na začátku každého procesu povrchové úpravy stojí předúprava. Zde jsou k dispozici četné mechanické a chemické postupy. Všechny procesy mají společný cíl - povrchy vyčistit, opatřit protikorozní ochranou a dobrým přilnavým podkladem pro následný finální nástřik.

Monitorovací a dokumentační systém svařovacích procesů

09. 05. 2001

Většina firem se kromě svých hlavních aktivit věnuje i aktivitám doplňkovým, které sice z hlediska ekonomického přínosu jsou pro firmu minoritní, ale vhodným způsobem doplňují základní nabídku a zvyšují spokojenost zákazníků.