Témata

Poslední článek z října roku 2011 pojednával o něčem navíc, co nabízí Gates uživatelům svých produktů. Tím je školicí program Bezpečná hydraulika. V tomto článku je přiblížen obsah tohoto školení a původ všech těchto poznatků.

Vysokotlaké hydraulické hadice a jejich výměna či montáž v prvovýrobě je oblastí dosti podceňovanou. Možná je tomu tak i proto, že cena hydraulické hadice v součtu nákladů na stroj v rámci prvovýroby či oprav na již existujících strojích je položkou poměrně malou vzhledem k celkovým nákladům. Možná ne všichni počítají, kolik by vlastně stála odstávka při poruše nebo jaké újmy na zdraví může způsobit prasknutí hadice, když je v blízkosti člověk.

Hydraulický olej rozpouští lidský tuk.Firma Gates je nejen výrobcem hydraulických hadic a koncovek, ale hledá i cesty k zajištění bezpečného pracovního prostředí. Proto byl vytvořen školicí program „Bezpečná hydraulika“. Tento program ve své podstatě netvoří pouze poznatky techniků, ale převážně zkušenosti uživatelů analyzované techniky nebo legislativní úpravy této problematiky.

Rizika spojená s tlakem a hydraulickým zařízením

Zkušenosti běžného uživatele hydraulických hadic jsou většinou spojeny s nepatrným únikem oleje, ať již v místě spoje hadice s koncovkou nebo mezi koncovkou a další součástí stroje či trubkou. Většina uživatelů tento jev považuje za naprosto normální. Z kohoutku přece taky občas teče voda a není to žádná tragédie, nebo snad ano? V případě úniku hydraulického oleje ve spoji hadice s koncovkou je to však jev, který by neměl nastat. Třeba už proto, že hydraulický olej způsobuje degradaci gumy pod objímkou a tím snižování životnosti spojení. Dalším neméně důležitým aspektem může být vznik ekologické zátěže. Málokdo totiž ví, že pouhý 1 litr oleje je schopen znečistit až 800 tisíc litrů vody (možná kontaminace spodních vod, potoků, řek či jezer). Vzpomeňme si na katastrofu BP v Mexickém zálivu.

Konec životnosti hadice může nastat i tak, že hadice prostě „vyklouzne“ z koncovky.
Existuje spousta zdokumentovaných případů ublížení na zdraví i na majetku.Dalším problémem může být únik oleje „špendlíkovou“ dírkou v hadici. Tato závada sice vzniká již při procesu vulkanizace hadice, ale může se projevit až po několika cyklech, kdy oslabená vrstva gumy povolí tlaku. Olej pod tlakem až několika set barů pronikne přes stěnu hadice a následky mohou být katastrofické. Ošemetnou věcí je, že hydraulický olej rozpouští lidský tuk. Díky této vlastnosti olej postupně narušuje tkáň a po zasažení je nutná okamžitá lékařská pomoc.

Životnost hadice

Konec životnosti hadice může nastat i tak, že hadice prostě „vyklouzne“ z koncovky. Toto nastává, pouze když je hadice pod tlakem. Zkuste si představit, jak se chová obyčejná zahradní hadice, když se uvolní ve spoji. Kmitá a lítá po trávníku a to je v ní pouze „pár barů“, na rozdíl od hydraulické hadice, kde se při zemědělských aplikacích pracuje kolem 200 bar a u těžké stavební techniky to je dokonce více než 400 bar. Toto vše je způsobeno nekvalitním spojem mezi hadicí a koncovkou, či právě tím drobným únikem oleje pod objímkou. Firma Gates proto vyvinula takové koncovky, které nevyžadují předchozí ořezání horní ani vnitřní vrstvy gumy na hadicích (až do světlosti DN51 při tlaku 350 bar). Koncovky, které svou dokonalostí spojí hadici s další částí stroje tak, aby přenos síly byl co nejspolehlivější, zajistí maximální životnost překračující požadavky všech norem. Technologie spojení Gates zaručuje, že během celé doby životnosti nedojde k jedinému úniku oleje a na konci životnosti praskne hadice a ne spoj (pokud není poškozen mechanicky).

Evropská unie se snaží vytvářet bezpečné pracovní prostředí.Existuje však spousta dalších zdokumentovaných případů ublížení na zdraví, ale to je již předmětem školicího programu.

Hydraulické hadice a normy s nimi spojené

Evropská unie se snaží vytvářet bezpečné pracovní prostředí, a proto i v oblasti hydraulických hadic definuje pravidla, jak by měly být vysokotlaké hadice vyráběny či správně lisovány nebo jaké komponenty mají být použity. Program bezpečné hydrauliky pojednává i o tomto tématu a vysvětluje dopodrobna, proč je to tak důležité.
Výkonnostní požadavky na hadice a mezinárodní či Evropské standardy.

Nejčastější příčinou konce životnosti hadice je prodřený povrch.Hadice jsou definovány jednotlivými standardy, jako jsou normy SAEJ517, EN853, EN854, EN856, EN857. Tato označení ne všichni znají. Bližší pro spoustu uživatelů jsou označení 1SN, 2SN, 4SP či 4SH. Tyto normy hovoří o světlosti hadic, pracovním či destrukčním tlaku, počtu cyklů, které musí hadice ohnutá na minimální poloměr ohybu vydržet atd. Je však možné hadici testovat na pracovní/destrukční tlak nebo cykly bez zalisované koncovky?
Existuje postup definovaný ISO 6945, jak hadice testovat, aby mohly být objektivně posuzovány na odolnost vůči otěru.

Existují však i další výkonnostní parametry, které ovlivňují životnost hadice a nejsou těmito normami definovány. Nejčastější příčinou konce životnosti hadice je prodřený povrch. Ví vždy uživatel, jakou hadici kupuje? Jak dlouho vydrží, než se povrch poškodí a odkryje se ocelový oplet? Existuje postup definovaný ISO 6945, jak hadice testovat, abychom dostali srovnání a tím i objektivní pohled na odolnost vůči otěru.
Analýza příčin poškození hadice

Školicí program „Bezpečná hydraulika“ zahrnuje také zjednodušený návod, jak analyzovat příčiny poškození hadice a tím se vyvarovat zbytečných nákladů na častou výměnu. Technici i distributoři produktů Gates jsou vyškoleni, na co se uživatelů ptát, aby při opravě hadic zvolili tu správnou hadici pro danou aplikaci.

Ing. Petr Satori

Gates

PetrS@gates.com
www.gates.com
//www.emb-eifel.de

Vydání #9
Kód článku: 120956
Datum: 04. 09. 2012
Rubrika: Odborná příloha / Hydraulika
Autor:
Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit