Témata
Reklama

Poslední článek z října roku 2011 pojednával o něčem navíc, co nabízí Gates uživatelům svých produktů. Tím je školicí program Bezpečná hydraulika. V tomto článku je přiblížen obsah tohoto školení a původ všech těchto poznatků.

Vysokotlaké hydraulické hadice a jejich výměna či montáž v prvovýrobě je oblastí dosti podceňovanou. Možná je tomu tak i proto, že cena hydraulické hadice v součtu nákladů na stroj v rámci prvovýroby či oprav na již existujících strojích je položkou poměrně malou vzhledem k celkovým nákladům. Možná ne všichni počítají, kolik by vlastně stála odstávka při poruše nebo jaké újmy na zdraví může způsobit prasknutí hadice, když je v blízkosti člověk.

Reklama
Reklama
Hydraulický olej rozpouští lidský tuk.Firma Gates je nejen výrobcem hydraulických hadic a koncovek, ale hledá i cesty k zajištění bezpečného pracovního prostředí. Proto byl vytvořen školicí program „Bezpečná hydraulika“. Tento program ve své podstatě netvoří pouze poznatky techniků, ale převážně zkušenosti uživatelů analyzované techniky nebo legislativní úpravy této problematiky.

Rizika spojená s tlakem a hydraulickým zařízením

Zkušenosti běžného uživatele hydraulických hadic jsou většinou spojeny s nepatrným únikem oleje, ať již v místě spoje hadice s koncovkou nebo mezi koncovkou a další součástí stroje či trubkou. Většina uživatelů tento jev považuje za naprosto normální. Z kohoutku přece taky občas teče voda a není to žádná tragédie, nebo snad ano? V případě úniku hydraulického oleje ve spoji hadice s koncovkou je to však jev, který by neměl nastat. Třeba už proto, že hydraulický olej způsobuje degradaci gumy pod objímkou a tím snižování životnosti spojení. Dalším neméně důležitým aspektem může být vznik ekologické zátěže. Málokdo totiž ví, že pouhý 1 litr oleje je schopen znečistit až 800 tisíc litrů vody (možná kontaminace spodních vod, potoků, řek či jezer). Vzpomeňme si na katastrofu BP v Mexickém zálivu.

Konec životnosti hadice může nastat i tak, že hadice prostě „vyklouzne“ z koncovky.
Existuje spousta zdokumentovaných případů ublížení na zdraví i na majetku.Dalším problémem může být únik oleje „špendlíkovou“ dírkou v hadici. Tato závada sice vzniká již při procesu vulkanizace hadice, ale může se projevit až po několika cyklech, kdy oslabená vrstva gumy povolí tlaku. Olej pod tlakem až několika set barů pronikne přes stěnu hadice a následky mohou být katastrofické. Ošemetnou věcí je, že hydraulický olej rozpouští lidský tuk. Díky této vlastnosti olej postupně narušuje tkáň a po zasažení je nutná okamžitá lékařská pomoc.

Životnost hadice

Konec životnosti hadice může nastat i tak, že hadice prostě „vyklouzne“ z koncovky. Toto nastává, pouze když je hadice pod tlakem. Zkuste si představit, jak se chová obyčejná zahradní hadice, když se uvolní ve spoji. Kmitá a lítá po trávníku a to je v ní pouze „pár barů“, na rozdíl od hydraulické hadice, kde se při zemědělských aplikacích pracuje kolem 200 bar a u těžké stavební techniky to je dokonce více než 400 bar. Toto vše je způsobeno nekvalitním spojem mezi hadicí a koncovkou, či právě tím drobným únikem oleje pod objímkou. Firma Gates proto vyvinula takové koncovky, které nevyžadují předchozí ořezání horní ani vnitřní vrstvy gumy na hadicích (až do světlosti DN51 při tlaku 350 bar). Koncovky, které svou dokonalostí spojí hadici s další částí stroje tak, aby přenos síly byl co nejspolehlivější, zajistí maximální životnost překračující požadavky všech norem. Technologie spojení Gates zaručuje, že během celé doby životnosti nedojde k jedinému úniku oleje a na konci životnosti praskne hadice a ne spoj (pokud není poškozen mechanicky).

Evropská unie se snaží vytvářet bezpečné pracovní prostředí.Existuje však spousta dalších zdokumentovaných případů ublížení na zdraví, ale to je již předmětem školicího programu.

Hydraulické hadice a normy s nimi spojené

Evropská unie se snaží vytvářet bezpečné pracovní prostředí, a proto i v oblasti hydraulických hadic definuje pravidla, jak by měly být vysokotlaké hadice vyráběny či správně lisovány nebo jaké komponenty mají být použity. Program bezpečné hydrauliky pojednává i o tomto tématu a vysvětluje dopodrobna, proč je to tak důležité.
Výkonnostní požadavky na hadice a mezinárodní či Evropské standardy.

Nejčastější příčinou konce životnosti hadice je prodřený povrch.Hadice jsou definovány jednotlivými standardy, jako jsou normy SAEJ517, EN853, EN854, EN856, EN857. Tato označení ne všichni znají. Bližší pro spoustu uživatelů jsou označení 1SN, 2SN, 4SP či 4SH. Tyto normy hovoří o světlosti hadic, pracovním či destrukčním tlaku, počtu cyklů, které musí hadice ohnutá na minimální poloměr ohybu vydržet atd. Je však možné hadici testovat na pracovní/destrukční tlak nebo cykly bez zalisované koncovky?
Existuje postup definovaný ISO 6945, jak hadice testovat, aby mohly být objektivně posuzovány na odolnost vůči otěru.

Existují však i další výkonnostní parametry, které ovlivňují životnost hadice a nejsou těmito normami definovány. Nejčastější příčinou konce životnosti hadice je prodřený povrch. Ví vždy uživatel, jakou hadici kupuje? Jak dlouho vydrží, než se povrch poškodí a odkryje se ocelový oplet? Existuje postup definovaný ISO 6945, jak hadice testovat, abychom dostali srovnání a tím i objektivní pohled na odolnost vůči otěru.
Analýza příčin poškození hadice

Školicí program „Bezpečná hydraulika“ zahrnuje také zjednodušený návod, jak analyzovat příčiny poškození hadice a tím se vyvarovat zbytečných nákladů na častou výměnu. Technici i distributoři produktů Gates jsou vyškoleni, na co se uživatelů ptát, aby při opravě hadic zvolili tu správnou hadici pro danou aplikaci.

Ing. Petr Satori

Gates

PetrS@gates.com
www.gates.com
//www.emb-eifel.de

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 120956
Datum: 04. 09. 2012
Rubrika: Odborná příloha / Hydraulika
Autor:
Firmy
Související články
Tradice s novým jménem

Historie společnosti Glentor se pod tímto obchodním jménem datuje od roku 1995, ale tradice výrobního programu v oboru hydraulických a pneumatických systémů, na kterou aktivity Glentoru přímo navazují, sahá až do padesátých let minulého století.

Experimentální zařízení pro měření dynamického chování radiálního vodního čerpadla

Součástí nabídkového řízení velkých vodních čerpadel je i přejímací test zmenšeného modelu čerpadla, na němž jsou zákazníkovi předvedeny jeho hydraulické charakteristiky a současně jsou testovány reakční síly v čerpadle. Tyto údaje jsou velmi důležité pro finální dimenzování stavby vodního díla.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Související články
Řízení pohybu

Díky ročnímu obratu přes 13 miliard dolarů je společnost Parker Hannifin velkým hráčem na poli technologií a systémů pro řízení pohybu, který poskytuje specializovaná řešení pro komerční, mobilní, průmyslové a letecké obory.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Atraktivní projekty: Sixtinská kaple září

Sixtinská kaple ve Vatikánu se po 500 letech rozzáří zcela unikátně, a to díky nejmodernější technice. Návštěvníkům tak nabídne ojedinělý zážitek. Společnost Osram, výrobce světelných zdrojů a svítidel, ji totiž vybavuje novým systémem LED osvětlení. Systém, jenž je k uměleckým dílům mimořádně šetrný, umožňuje značně vyšší hodnoty osvětlení. Navíc ve srovnání se stávajícím osvětlovacím systémem spotřebovává méně energie.

Normalizované součásti

Společnost Elesa+Ganter CZ nabízí výrobky dvou předních světových výrobců normalizovaných součástí a to Elesa a Otto Ganter. Všechny výrobky vedle vysokého standardu kvality také jsou v souladu evropskou direktivou RoHS conform, což znamená, že při výrobě dílů jsou vyloučeny některé nebezpečné látky.

Kompaktní filtrační jednotka pro nejtěžší aplikace

Pro odsávání olejových aerosolů a emulzní mlhoviny v kovoprůmyslu je dnes k dispozici dostatečné množství různých filtračních systémů.

Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.

Ochrana vodicí dráhy

Od června 2013 je firma TAT – pohonová technika, s. r. o., výhradním obchodním zastoupením italské firmy P.E.I., která je výrobcem ochranné vodicí dráhy. Tímto sortimentem se doplňují komponenty pro výrobce strojů – obráběcích, dřevoobráběcích, laserových –, které již firma dodává: ozubené tyče, kuličkové šrouby, přesné převodovky, lineární vedení.

Odsávání a filtrace ve slévárnách tlakového lití

Na problematice odsávání a filtrace vzduchu ve slévárnách tlakového lití si již vylámal zuby nejeden dodavatel filtrační techniky - jedná se totiž o velmi náročné provozy s komplikovanou strukturou odsávané vzdušniny, které obsahuje jak suchý kouř, tak i částice přilnavého oleje a mnoho dalších nečistot.

Koroze kovů ve výrobním procesu a při exportu

V procesu, který začíná příjmem kovových polotovarů a končí hotovým produktem dodaným zákazníkovi, je velké množství rizik, která mohou negativně ovlivnit konečnou kvalitu a vzhled výrobku. Z hlediska balení a protikorozní ochrany s využitím odpařovacích inhibitorů koroze (VCI - vapor/volatile corrosion inhibitor) je klíčový především stav povrchu baleného kovu neboť v případě přítomnosti vody, mastnoty, nečistot a reziduí procesních kapalin na povrchu výrobku, nemohou inhibitory proniknout až ke kovu (potažmo k primární oxidační vrstvě), povrch úspěšně pasivovat a chránit před korozí.

Filtrace vzduchu při obrábění

V redakci se objevila informace o zajímavém projektu, který vznikl na základě dlouhodobější spolupráce mezi firmami Toshulin (známý a významný výrobce svislých soustruhů a svislých obráběcích center) a Wemac (úspěšná, ryze česká firma, působící v oblasti průmyslové filtrace vzduchu v kovoobrábění) a protože obě společnosti souhlasily se zveřejněním většiny technických detailů, rádi se s vámi o ně podělíme.

Koroze a ochrana proti korozi zásobníku na kapalná paliva

Surová ropa je směsí různých uhlovodíků, které samy nevyvolávají korozi kovů a slitin. Surová ropa obsahuje ale také vodu, některé soli (chlorid sodný, chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý), sulfan (sirovodík) a mikroorganismy. Tyto kontaminanty jsou obsaženy v surové ropě ve velmi malých koncentracích (1-3 % hmotnostních) a působí korozí dna zásobníků, pontonů, střech a nikoliv jejich stěn.

Bezpečnost u strojů

Firmy Elesa a Ganter představují nepřetržitě nové produkty. Tentokrát jsou zaměřené na bezpečnost u strojů s vysokou provázaností elektronických okruhů a mechanických dílů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit