Témata

Biologicky rozložitelný filament NonOilen®

Po dlouhodobé spolupráci s výzkumným týmem prof. Ing. Pavla Alexyho, PhD., ze Slovenské technické univerzity může společnost Fillamentum Manufacturing Czech hrdě představit zcela nový revoluční materiál, jaký je snem plastikářského světa – plně biologicky rozložitelný filament pro 3D tisk s názvem NonOilen®.

Komerční prezentace

NonOilen® perfektně zapadá do principu cirkulární ekonomiky. Je několikanásobně recyklovatelný s minimálními ztrátami na funkčnosti, což znamená, že jej můžeme použít několikrát a tím zredukovat množství vstupního materiálu. Jakmile životnost tohoto stoprocentně biologicky rozložitelného materiálu skončí, lze jej recyklovat v průmyslovém kompostu nebo v elektrickém kompostéru a vrátit jej zpět přírodě, aniž by došlo k jeho rozkladu na mikroplasty. Tento proces se nazývá 3R (reduce – reuse – recycle, tj. zredukuj – znovu použij – zrecykluj).

Společnost Fillamentum Manufacturing Czech představuje plně biologicky rozložitelný a recyklovatelný filament pro 3D tisk, nazvaný NonOilen.

Vlastnosti a aplikace materiálu NonOilen®

Možnosti využití jsou nekonečné. Vlastnosti NonOilenu® mohou firmy využít zejména pro ekologické prototypování (green prototyping), kde tento filament plně nahrazuje běžné materiály, jako jsou PLA, PETG nebo CPE.

NonOilen® je tvrdý, pevný a houževnatý. Vytištěné předměty lze využít pro aplikace, kde dochází ke styku s potravinami. V porovnání s PLA je NonOilen® pevnější a vydrží vyšší teploty (až do 110 °C). Tisk je stejně snadný jako s PLA. Aby 3D tisk byl úspěšný, doporučuje se tisknout v rozmezí teplot 175–195 °C, při teplotě podložky 0–50 °C. Jelikož má NonOilen® velmi dobrou přilnavost k podložce, doporučuje se použití 3Dlacu nebo tyčinkového lepidla PVA jako separátoru výtisku. Zabrání se tím problémům při snímání vytištěného předmětu, při kterém by mohlo dojít k jeho poškození.

Nový materiál byl uveden na trh v březnu tohoto roku. Podrobné technické informace najdete na webových stránkách.

NonOilen je tvrdý, pevný a houževnatý a snáší teploty do 110 °C. Vytištěné předměty lze využít pro aplikace, kde dochází ke styku s potravinami.

Green prototyping a použití NonOilenu® ve společnosti Fremach

Firma Fremach, která je dodavatelem komplexních plastových součástek pro automobilový průmysl, už nový revoluční filament NonOilen® otestovala a stala se tak první společností, která začala uplatňovat tzv. green prototyping v oblasti 3D tisku. Prvními díly tištěnými z NonOilenu se staly šablony a ozubená kolečka.

Šablony firma používá pro kontrolu pozic symbolů na dekorovaných dílech. Mnohé šablony se po otestování správné funkce následně vyrábějí z kovu a vytištěná šablona poté zůstane nevyužita. Proto je dobře, že může být recyklována.

Ozubená kolečka jsou součástí otočného systému pro lakování válcovitých dílů, které musejí být nalakovány rovnoměrně po celém obvodu. Tato kolečka jsou upevněna v části zařízení, kde se na ně nedostane nerecyklovatelný lak a jsou používána ve velkém množství pro předsériovou výrobu. Výhodou materiálu NonOilen je jednak dobrá odolnost materiálu vůči vyšším teplotám, jimž jsou ozubená kolečka v peci lakovny vystavena, jednak díky možnosti úplné recyklace, která je v případě velkého množství ozubených koleček velmi vítána. Ozubená kočka z materiálu NonOilen se přitom v peci nedeformují a jejich životnost se tak prodlužuje.

Samotný tisk z materiálu NonOilen probíhal dobře a zástupci firmy Fremach si pochvalují, že materiál nenavlhá a na tištěných předmětech se nevytvářejí „plastové vlasy“, které jsou v případě šablon nežádoucí. Díly vyrobené z materiálu NonOilen, pro které již nebude další využití, se společnost chystá pravidelně svážet a recyklovat ve firmě Fillamentum.

  Pro podporu cirkulární ekonomiky:

  • řídíme se heslem „think before you print“ – minimalizujeme nepotřebné produkty, designujeme funkční předměty a tím omezujeme odpadovost;
  • znovu používáme tištěné předměty – NonOilen má skvělé vlastnosti, je omyvatelný v myčce nádobí a je odolný vůči vodě;
  • recyklujeme – nepodařené nebo nevyužité výtisky můžete vrátit zpět do firmy Fillamentum, my polymer znovu zpracujeme nebo zlikvidujeme materiál do biologického odpadu;
  • v případě, že recyklace není efektivní, zařaďte NonOilen do bioodpadu – NonOilen netřídíme do plastu, neboť materiál by nebyl roztříděn správně a byl by spálen;
  • recyklovatelná je i cívka a obaly, ve kterých je materiál dodáván.
Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit