Témata
Reklama

Dělení trubek na tažné stolici

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí akciová společnost Žďas svoji technickou inovaci – pilu určenou k dělení trubek přímo na tažné stolici. Tato technická novinka bude také soutěžit o Zlatou medaili MSV 2017. Inovované technické řešení spočívá v novém způsobu dělení a k jeho přínosům patří především odstranění těžké manuální práce operátora, snížení pracovišť při dělení trubek a malé zástavbové rozměry.

Pila na dělení trubek na tažné stolici 400 kN je určena k dělení až tří trubek současně v automatickém režimu. Umístění pily přímo na tažné stolici umožňuje okamžité dělení trubek na výrobní délky s oddělením hrotů a konců. Uspořádání pily dovoluje i dělení trubek na obchodní délky. Pila je navržena pro dělení trubek o průměru od 16 do 45 milimetrů o mezi kluzu do 900 MPa. Vstupní délky trubek se pohybují v rozmezí od 5,5 do 16 metrů, vstupní křivost může být až 150 milimetrů. Tyto parametry lze samozřejmě modifikovat podle požadavků uživatele. Před vlastní realizací dělení trubek přímo na tažné stolici musí být provedena rekonstrukce tažného vozíku a tažné stolice, která musí být doplněna o brzdu a sklopný stůl pro zajištění zarovnání trubek podle předních konců.

K hlavním výhodám nového řešení patří odstranění namáhavé práce operátora při rozdružení a zarovnání trubek při dělení a snížení stávajícího počtu pracovišť, což vede ke snížení mzdových nákladů. Výhodou je také umístění pily přímo na tažné stolici, díky čemuž odpadá manipulace s trubkami, ukládání trubek je gravitační. V neposlední řadě toto řešení vyžaduje pouze malé zástavbové rozměry.

Reklama
Reklama
Pohled na pilu určenou k dělení trubek na tažné stolici

Konstrukce a komponenty pily

Pro dělení trubek mohou být použity čtyři samostatné dělicí jednotky, dělení trubek provádí pilový kotouč, který je posouván do řezu z horní polohy. Během dělení jsou trubky upnuty na dorazu předávacího zařízení hydraulickým upínačem. Každá dělicí jednotka má svůj pohon pojezdu pro její polohování v závislosti na programu dělení.

Pilu tvoří nosný rám, který je uchycen na rámu tažné stolice. Na rámu jsou uchyceny vodicí kolejnice pro podélný pojezd dělicích jednotek, které se skládají z vřeteníku s elektromotorem, vertikálního pohonu a pohonu pojezdu dělicích jednotek. Rychlost posuvu do řezu je regulována podle tloušťky stěny trubky. Dráha pilového kotouče v řezu je snímána lineárním snímačem. Řeznou rychlost pilového kotouče zajišťuje asynchronní elektromotor a řemenový převod, který pohání vstupní hřídel vřeteníku. Na výstupní hřídeli z vřeteníku je upnut pilový kotouč.

3D model pily

Součástí každé pily je vozík s dorazy a upínači. Dorazy na vozíku slouží k zachycení trubek a jejich uložení do zářezu. Trubky jsou po zachycení upnuty pomocí upínačů, po ukončení dělení jsou upínače odklopeny do základní polohy, čímž se trubky uvolní, dorazy se sklopí do spodní polohy a trubky se skulí do zásobníku.
Vozík s dorazy a upínači tvoří pojezdový rám, na němž je uchycen sklopný doraz, pevný skluz a upínač. Upínač a sklopný doraz jsou ovládány hydraulickými válci. V dorazu jsou umístěny svody na odvod třísek. Na rámu je uchycena bedna na hroty a třísky a pohon pojezdu zajišťuje elektro-převodovka s pastorkem přes ozubený hřeben.

Během dělení jsou trubky upnuty na dorazu předávacího zařízení hydraulickým upínačem.

Náročná kritéria na dělení

Pila je navržena tak, aby splňovala všechna náročná kritéria zajišťující přesné dělení. K těm patří masivní svařovaný nosný rám pily, robustní vřeteník pily zajišťující klidný a přesný řez, stabilní a přesný přísuv do řezu a pevné upnutí trubek s regulací upínací síly. Součástí je mazání pilového kotouče olejovou mlhou, jeho automatické čištění a automatické nastavení řezných podmínek a upínací síly na základě navoleného sortimentu řezaných trubek. Samozřejmostí je jednoduchý přístup ke všem servisním místům stroje.

Žďas, umístění na MSV: pavilon V, stánek 100

Ing. Josef Dvořák

eva.malkova@zdas.cz

www.zdas.cz/cs

Reklama
Související články
Nový stroj pro laserový 3D tisk kovů

Na specializovaném veletrhu Formnext ve Frankfurtu nad Mohanem, zaměřující se výhradně na systémy aditivní výroby, představila firma Trumpf nový stroj pro laserový 3D tisk kovů - TruPrint 2000. Univerzální stroj TruPrint 2000 vyniká několika technologickými novinkami a jeho koncepce je uzpůsobena zejména pro precizní a choulostivé produkty zdravotnického průmyslu a stomatologie. Nicméně firma již nyní deklaruje, že stroj má výhody i pro použití v automotive, leteckém a strojírenském průmyslu nebo pro výrobu nástrojů a forem, protože standardně zvládne zpracovávat všechny typy materiálů od ocelí a nerezu, přes hliníkové, titanové, niklové slitiny až po chrom kobalt a slitiny mědi.

Výrobní laserové technologie

Výrobní laserové technologie lze dělit mnoha způsoby-, podle použitého výkonu, délky pulzu nebo interakce s materiálem. Nejjednodušší způsob rozdělení laserových technologií je do tří skupin: dělení a odebírání materiálu, spojování materiálu a úprava povrchu materiálu. Vzhledem k rozmanitosti využití laseru není toto dělení zcela jednoznačné a existuje několik dalších technologií, které se nacházejí mezi těmito kategoriemi.

Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Související články
Solární článek Amorton na Amperu

Kromě nových technologií v oblasti automatizační techniky, elektromechanických i polovodičových relé bude společnost Panasonic na Amperu 2019 představovat amorfní křemíkový solární článek - Amorton. Tento unikátní zdroj energie s dostatečným výkonem pro napájení elektroniky nezatěžuje životní prostředí žádnými CO2 či jinými skleníkovými plyny a je tak ideální ekologickou alternativou standardních baterií.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Laserová technologie Platino pro každého

Nová verze fiber laseru Platino od italského výrobce Prima Power je jeden z nejúspěšnějších produktů z celého portfolia společnosti. 2D laser postavený na více než konsolidované platformě ze syntetického granitu má na kontě více než 2 000 instalací po celém světě. Stroj byl vybaven a aktualizován důležitými technologickými inovacemi, které přispívají k tomu, že je ještě rychlejší, spolehlivější a produktivnější.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Laserové svařování jako inovace napříč průmysly

Všeobecný tlak na automatizování výrobních procesů a udržení jejich stability řadí postupný přechod na laserové svařování mezi nezbytné kroky k inovaci. Dnes už svařování laserem používá celá řada výrobních závodů ze širokého spektra průmyslů včetně automobilového, leteckého, lékařského a dalších. Laserové svařování se stává stále více preferovanou technologií napříč veškerými odvětvími v průmyslu hlavně kvůli tomu, že svar vzniká intenzivním lokálním zahřátím materiálu ve velmi krátkém čase – v řádu milisekund.

Automatizace lidem práci nebere

Automatizaci se ve firmě Kovosvit MAS věnují od roku 2013. Z původního projektu vznikla samostatná divize MAS Automation a na letošní rok má plánované téměř dvojnásobné tržby oproti roku 2017. V porovnání s plánovaným obratem celého Kovosvitu jsou tržby divize zatím nevýznamné, ale průměrný růst divize o dvě třetiny ročně dokládá, že automatizace má v podniku ze Sezimova Ústí zelenou.

Autogen, plazma či laser?

Ať ve strojírenském, elektrotechnickém, potravinářském, chemickém či důlním průmyslu, nebo ve stavebnictví, zemědělství a mimo jiné také při výrobě dekoračních předmětů, tam všude nacházejí uplatnění CNC stroje pro termické dělení materiálů.

Současný vývoj v oblasti svařování

Svařování, resp. spojování materiálů je v podstatě průřezová skupina technologií, která ovlivňuje prakticky všechny průmyslové obory. Některé obory by bez svařování a dalších způsobů spojování materiálů dnes již nemohly vůbec existovat, např. výroba automobilů, výroba konstrukcí ve stavebnictví a řady strojírenských složitých výrobků, včetně energetických zařízení.

Revoluce ve svařování laserem

Nejnovější technologie firmy Trumpf BrightLine Weld pro pevnolátkové lasery umožňuje svařování s nízkým rozstřikováním při rychlostech pohybu, které lze v dnešní době dosáhnout pouze pomocí CO2 laserů. BrightLine Weld umožňuje svary s částečným průvarem pro svařence s přenosem síly nebo svary s úplným průvarem pro svařování trubek a profilů. Tato technologie umožňuje výrazné zvýšení produktivity a energetické účinnosti. Vysoce kvalitní svarové švy se projevují vysokou mechanickou pevností vyrobených dílů. Minimalizované rozstřikování snižuje znečištění obrobku, upínacích zařízení a rovněž optiky. Výsledkem je zkrácení prostojů stroje, méně oprav dílů, vysoká životnost pracovní optiky a následkem toho podstatné snížení nákladů.

Řezání vysokým tlakem

Pro řezání drobných a kompletních tvarů kombinovaných (složených) materiálů nebo oceli používá řada podniků řezání vysokoenergetickým kapalinovým paprskem s abrazivem. Na trhu jsou nyní nabízeny tři rozdílné stroje, od základního modelu až po vysoce rychlostní variantu.

Metody spojování využívající principy plastické deformace

Součástí automobilů je množství nejrůznějších dílů, k jejichž výrobě se používají různé technologické procesy a široké spektrum materiálů. Technologie jako svařování, lepení a mechanické spojování jsou obvykle používány ke spojování jednotlivých dílů během montáže automobilu. Ačkoliv je technologie svařování velmi rozšířená, může svou podstatou ovlivňovat celkovou kvalitu spojovaných částí, jejich přesnost a spolehlivost. Vynaložená energie a síla potřebná pro spojování je při použití lepení nebo mechanických spojů vždy nižší než při svařování. Přitom stále rostou požadavky na vyšší stupeň deformace, produktivitu práce a na nižší náklady spojovacích operací.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit