Témata

Efektivita a maximální dynamika

Jedinečný koncept, možnost frézovat a vrtat bez nového upínání, a především vysoká procesní jistota při maximální přesnosti. Tyto přednosti udělaly věrného zákazníka firmy Grob i ze společnosti Hetec sídlící v německém Breidenbachu.

Hans Rink, vedoucí zastoupení společnosti Grob pro Hesensko, přesvědčil na veletrhu AMB ve Stuttgartu v září 2010 jednatele firmy Hetec Friedhelma Herhause k návštěvě expozice Grob. V té době se Friedhelm Herhaus stavěl vůči společnosti Grob, vzhledem k její velikosti, spíše skepticky. Nevěřil, že by regionální dodavatel v oblasti obráběcích strojů, výroby forem a strojírenství mohl být brán velkou, celosvětovou firmou vážně. Brzy se přesvědčil o opaku. Dostal se tak roku 2010 ke světové premiéře prvního kompletně nehydraulického, plně CNC řízeného obráběcího centra Grob. Tehdejší diskuze o kladech a záporech obráběcích strojů bez hydrauliky ho nezajímaly. Nadchla ho horizontální poloha vřetene modelu G550, která umožňuje současně frézovat a vrtat bez nového upínání obrobku nebo přesouvání na vrtačku. To je důležité v obrábění a výrobě forem, ale i pro mnohé strojaře, kteří také musejí vyvrtávat hluboké otvory. Frézování a vrtání na jednom stroji zkušený Friedhelm Herhaus v této podobě ještě neviděl. To probudilo jeho zájem. Vrtná dráha, kinematika a celý koncept stroje ho velmi oslovily.

Vrtání hlubokých děr na G550 – použití extra dlouhých nástrojů bez omezení maximální velikosti obrobku

Důkladné rešerše a intenzivní technická analýza

Přesto byl krok k finálnímu rozhodnutí ve prospěch pětiosého univerzálního obráběcího centra Grob složitý. Nejprve bylo nutné vyjasnit, zda je pro Hetec změna systému os vůbec žádoucí. Systém s otočenou osou Y byl pro Hetec velkou neznámou. Friedhelm Herhaus vedl již cestou z veletrhu první telefonáty s Hansem Rinkem o symetrii os nového stroje a technice obrábění součástí dlouhými nástroji. Jeho přesvědčení sílilo, jak zjišťoval, že pomocí tohoto obráběcího centra je možné obrábět součásti dlouhými nástroji a díky horizontální poloze vřetene je zaručen optimální odvod třísek i při vrtání hlubokých otvorů. Bylo nutné vyřešit i otázku, do jaké míry se obráběcí centrum Grob hodí k dosavadním obráběcím strojům Hetec, zda bude možné centrum s jeho specifickým systémem os integrovat do světa firmy Hetec. Friedhelm Herhaus instinktivně rozpoznal jeho potenciál. Následovaly další rozhovory v Mindelheimu a Breidenbachu. Nakonec se zrodil nápad vyvinout „fantastickou součástku“, u které měl koncept Grob docílit rychlých výsledků bez vícenásobných upínání. Vyvstal požadavek, aby bylo možné na obráběcím centru obrábět různé kontury. Další stěžejní položkou byl odvod třísek při frézování hlubokých otvorů. „Bylo působivé, jak nás technici Grob dokázali podpořit. Již v první fázi spolupráce, ještě před koupí obráběcího centra, jsme zjistili, že se Grob velmi dobře stará o své nové zákazníky a hledá s nimi optimální uživatelská řešení,“ vzpomíná Friedhelm Herhaus.

Automatizované řešení od Grob – rotační paletový zásobník PSS-R

Technologie Grob přesvědčila tým firmy Hetec

Čím déle a intenzivněji se Friedhelm Herhaus a jeho technici zabývali technologií center Grob, tím jasněji rozpoznávali jejich silné stránky. V prvé řadě možnost v každé poloze osy využít plnou délku nástrojů i při maximální velikosti obrobku. Velkým pozitivem je také možnost využít celý pracovní prostor díky „tunelovému“ konceptu. Motorové vřeteno, včetně nástroje, se zcela zatáhne do šachty vřetene a bez kolizí umožní otáčení a posun stolu obráběcího centra, včetně obrobku a upínacích prvků. To byla pro techniky Hetec novinka. Operátoři obráběcího centra, kteří v počáteční a testovací fázi jezdili do Mindelheimu na školení, ihned ocenili další přednost: vřeteno téměř ve výši očí zaručuje velmi dobrý pohled na obráběcí nástroj.

Od prvního centra ke G550 s rotačním paletovým zásobníkem (PSS-R)

Úspěšné testy obrábění v Mindelheimu přesvědčily vedení firmy Hetec ke koupi obráběcího centra G550. Především z toho důvodu, že koncept os skutečně umožnil obrábění hlubokých dutin při dobrém odvodu třísek a bezproblémové hluboké vrtání (8 x 650 mm). První obráběcí centrum G550 bylo využito k obrábění modelových obrobků s komplexními konturami, vysokými nároky na kvalitu povrchu a paralelním vrtáním otvorů v jednom upnutí. V Hetec rychle rozpoznali skutečný potenciál center Grob v nástrojařství a výrobě forem. Vysokopevnostní a tvrzené oceli využívané právě v této oblasti byly na G550 obráběny úspěšně. Techniky firmy Hetec fascinovala především možnost kompletního provedení chladicích vrtů a vyhazovačů během jediného upnutí obrobku až do délky nástroje 650 mm. Další úzká spolupráce Hetec a Grob spojená s požadavkem automatizace v nástrojařství a výrobě forem, kde jsou zásadní dlouhé doby chodu, vedla v roce 2014 k pořízení centra G350 s upínacím systémem nulového bodu a systémem palet, který umožňoval přípravu obrobků mimo centrum. Výměna hotových a připravených palet probíhala nejprve manuálně. Bylo však jasné, že příprava obrobků paralelně s výrobním časem vede k vysoké flexibilitě a efektivnějšímu využití centra. Čas nazrál na dnech otevřených dveří Grob 2015. Vedení Hetec mělo možnost se přesvědčit o přednostech G550 s rotačním paletovým zásobníkem (PSS-R), které záhy zakoupilo i s řídicím počítačem. Mimořádné pozitivum spočívalo v tom, že navzdory automatizovanému řešení zůstal operátorům zachován optimální přístup do pracovního prostoru.

Vysoce přesné obrábění složitých kontur obrobku

Partnerství založené na důvěře

Již po prvních intenzivnějších kontaktech a vzájemném poznávání byly rozptýleny obavy Hetec, že by mohl vzniknout vztah Davida s Goliášem. Při hledání nejlepšího řešení se záhy objevilo oboustranné uznání. Společnost Grob přistoupila na téměř každé přání zákazníka a vyvinula nejedno speciální řešení. Koupě prvního obráběcího centra G550 nastartovala spolupráci stojící na vzájemné důvěře, s jakou se firma Hetec za 20 let své existence dosud nesetkala. Skvělý dojem dělá na tým Hetec také servisní hotline a kompetentní technická podpora. Není tedy vůbec překvapivé, že Friedhelm Herhaus je plně přesvědčen o kvalitách svého švábsko-bavorského partnera a objednal v Mindelheimu další stroje.

Friedhelm Herhaus, generální ředitel Hetec , Hans-Hermann Rink, zástupce Grob, a pan Tom Herhaus, operátor Hetec Grob G550

Hetec úspěšně poskytuje již více než 20 let frézařské služby svým zákazníkům z oblasti výroby modelů, forem a strojírenství.
Základním kamenem úspěchu firmy je tým 22 specialistů ve spojení s 12 špičkovými výrobními centry. Pečlivé plánování, vysoká přesnost, nepřetržitá kontrola kvality a včasné dodávky jsou dalšími body dlouhodobé spolupráce se zákazníky. Férovost a spolehlivost základy, na kterých stojí výše uvedená charakteristika. Ať už CNC frézy, erozní drátové řezání, nebo NC programování, firma Hetec se sídlem v Breidenbachu je připravena na nové projekty svých zákazníků.

Imtos

michal@churavy.cz

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu

Související články
Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Související články
Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit