Témata
Reklama

Efektivní systém výuky CNC programování

Je zjevné, že strojírenství je a bude tradičně základnou pro výkon našeho hospodářství. Žádné jiné odvětví mu v tomto nemůže zatím konkurovat. Ale ani toto odvětví, ačkoliv nabízí poměrně stabilní pracovní možnosti i dobré platy, nemá právě přebytek odborníků a kvalifikovaných pracovníků. Proto by kvalitní strojírenské školství mělo být prioritou a mělo by být středem pozornosti nejen státu, ale i podniků. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s absolventy těchto škol je však zřejmé, že optimální stav ještě zdaleka nenastal.

Jedním ze silných požadavků našeho průmyslu je výchova pracovníků do kovoobráběcích provozů. Těch je v našem průmyslu povážlivý nedostatek. A tak, přestože naše firmy mají dostatek zajímavých zakázek od renomovaných firem i ze zahraničí a nemají ani problémy koupit si nejmodernější CNC stroje, kvalifikované a zodpovědné pracovníky aby hledaly „se svíčkou v ruce“. Pro školství i studenty je to dobrá zpráva, neboť to znamená jistotu uplatnění v zajímavých provozech a za dobrých podmínek. Škola však musí svou výuku přizpůsobit těmto požadavkům a svým personálním i technickým vybavením umožnit výchovu dobře připravených odborníků.

Reklama
Reklama

Předpoklady škol pro výuku CAD/CAM

Podle našich zkušeností je na mnoha našich školách požadavek na technické vybavení do jisté míry splněn. Školy již v minulosti kladly důraz na technické vybavení, na mnoha školách jsou k vidění učebny jak se školními CNC stroji, tak s produkčními obráběcími centry.

Technologické středisko společnosti SolidVision jako příklad plodné spolupráce se školou SPŠ a VOŠT Sokolská, Brno

Problémem mohou být odborní učitelé a samotná koncepce školy, podle toho, jaký důraz klade na tuto problematiku. Slabinou učitelů může být malý kontakt s průmyslovou sférou a malé zkušenosti z praxe. Ve výuce předmětů, jako je klasické obrábění, pracují sice dílenští praktici, ale toto často neplatí pro výuku předmětů jako CAD či CAM. Mylně se předpokládá, že programy běhající kdesi na počítači lze ovládnout od školního stolu a bez praxe či kontaktu s výrobou. Tento zásadní omyl je často jen obtížně chápán a o to méně napravován. Jedním z možných řešení je reálná spolupráce s podniky nebo možnost získání odborníků přímo z praxe. Tomu v cestě stojí jak požadavky na pedagogické vzdělání, tak platové podmínky na školách, které špičkové odborníky nepřilákají.

Propojení reálné výroby a výuky

Další možností je, aby škola získala strojní a dílenské vybavení umožňující reálnou výrobu a opravdu spolupracovala s některými podniky. Silným faktorem je opět personální otázka. Takovéto podnikání také musí sdružovat a současně držet odděleně výrobu a výuku, což není jednoduché. Jinak řečeno, ideálním stavem by byly dvojí dílny, jedny výrobní a jedny výukové. Výrobní, kam nelze žáky běžně vpustit, protože nelze tolerovat případný výpadek výroby při chybě žáka na stroji. A výukové, kde ostřílení praktici z výrobní dílny budou vyučovat tento předmět na nejlepší úrovni. Žáci mohou dále získávat praxi i ve školní výrobní dílně, především ve fázi postmaturitní, kdy jsou již dospělí a pokračují v nadstavbovém studiu. A samozřejmě, jestliže podniky mají problém najít kvalifikované lidi, školy budou mít stejný problém najít takovéto učitele a udržet si je.

Výběr CAD systému

Do vybavení softwarem již skoro všechny školy investovaly, někdy až nadmíru a bez správné koncepce. Často se vyskytujícím omylem je používání příliš mnoha různých systémů na škole. Školy by se neměly zaměřovat na co nejvyšší počet systémů ve výuce, ale spíše na jeden až dva CAD systémy a snad pouze jeden CAM systém. Kritéria výběru jsou pak například rozšířenost daného systému v našem průmyslu, cenová dostupnost pro školu, a vzhledem k omezenému počtu výukových hodin také snadnost výuky. V některých případech je faktorem i strategický partner školy.

Ukázky samostatných studentských prací v CAD

Většinou není možné probírat dnešní náročné systémy do velkých detailů. Tomu odporuje také nejistota, s jakým systémem se student setká v reálné praxi. Studenti by se tedy měli soustředit na obecné pochopení práce v moderním CAD systému, přičemž je poměrně jedno, ve kterém konkrétně. Principy a funkce moderních CADů se dosti kryjí a student po odchodu do praxe snadno přijímá systém používaný jeho zaměstnavatelem. CAD by tedy měl splňovat co nejvíce kritéria intuitivního ovládání a snadné výuky, aby se učitelé i studenti co nejméně zaměřovali na vlastní prostředí CADu a co nejvíce na konstrukční práci samotnou. V dnešní době by již nemělo být pochyb o tom, že se musí jednat o 3D modelář objemového typu. A tak nepřekvapuje, že mezi nejrozšířenější používané systémy na našich školách patří SolidWorks nebo Inventor. Pokud má škola silného partnera či partnery s daným typem CAD systému, je logické, že by se měla pokusit o přizpůsobení.

Výběr CAM systému

Podobná kritéria lze uplatnit i na CAM systém, který slouží k výuce CNC programování. Ideální bude takový CAM systém, který bude mít shodné ovládání s vyučovaným CAD systémem, bude bez problémů přebírat jeho data a umožní co nejlepší soustředění na podstatu předmětu – tedy samotné CNC programování. Ideálně tato kritéria splňují integrované CAM systémy, a ty existují pro všechny hlavní CADy u nás používané. Například CAM systém SolidCAM je integrován do SolidWorksu a jeho dvojče InventorCAM do Autodesk Inventoru. Přitom jde o tentýž systém, u nás již hodně rozšířený.

Výuka a její výsledky

Zkušenosti ukazují, že hodinové dotace ani zdaleka nepostačují na kvalitní výuku těchto předmětů. Většinou platí, že celkový počet hodin za rok neodpovídá ani rozsahu základního školení stejného produktu v komerční sféře. Pokud si tedy studenti znalosti v předmětu CAD či CAM nedoplní vlastní aktivitou, nelze očekávat, že ze škol budou vycházet právě mistři svého oboru. Je proto na škole i podnicích, jak motivovat studenty k samostatnému úsilí v tomto směru. Může jít o různé studentské soutěže, nabídku brigád, stipendií nebo nabídku budoucího zaměstnání. Každopádně podniky nemohou očekávat, že strojírenské školství bude pracovat k jejich plné spokojenosti, aniž by se o to nemusely samy zasadit. Jako ideální se mi jeví spolupráce s podniky v postmaturitním nebo v bakalářském cyklu, kdy lze již úspěšně kombinovat praxi a teoretickou výuku.

Klasické kovoobráběcí dílny a moderní CNC učebna na SPŠ a VOŠT Sokolská, Brno

Závěrem

Školy i podniky jsou na jedné lodi. Na výkonnosti průmyslu dnes ve velké míře závisí náš národní produkt, a tedy stav našeho hospodářství. A každý ředitel školy ví, jaký vliv to má na finance pro školy. Všechno jsou to běhy na dlouhé trati, obcházející takové maličkosti jako volební periody. Ale je na čase zaktivizovat spolupráci průmyslu a školství na těchto dlouhodobých strategiích přípravy pracovníků pro průmysl. A to počínaje podporou státu až po spoluúčast podniků.

Zbyněk Jeřábek

SolidVision, umístění na MSV: pavilon P, stánky 5, 105

iva.tomeckova@solidvision.cz

www.solidvision.cz

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 141042
Datum: 23. 09. 2014
Rubrika: Trendy / MSV 2014
Autor:
Firmy
Související články
Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Platforma pro kolaborativní návrh i výrobu

Každoroční uživatelské setkání společnosti Dessault Systèmes dostalo nové jméno 3DExperience World. Jde o pokračování pravidelné konference Solidworks World pro uživatele softwarových nástrojů Solidworks. Nové jméno odráží nový ekosystém tvořený celou řadou inovativních řešení od společnosti Dassault Systèmes. Akce 3DExperience World 2020 se konala začátkem února v americkém Nashvillu ve státě Tennessee a účastnilo se jí na 6 000 konstruktérů, inženýrů a prodejců z celého světa.

Související články
Sázejme olivovníky, ať mají naši potomci co sklízet

Profesor Stanislav Hosnedl se celý svůj odborný život věnuje oboru konstruování výrobních strojů a zařízení. Značným podílem přispěl k rozvoji konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science and Methodology, ve které se stal uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v zahraničí. K jeho pedagogické a vědecké činnosti jej přivedly kroky z výrobní praxe. Tak by tomu mělo být. Stanislav Hosnedl je Plzeňák tělem i duší s aktivními kontakty po celém světě. Bylo nám ctí, že jsme mu mohli na letošním MSV v Brně předat Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Výrobní stroje a komponenty na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní stroje a komponenty. Naši nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze a Ostravě.

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci vracíme.

Autodesk University 2014

Na konci loňského roku se ve městě Las Vegas uskutečnil již dvacátý druhý ročník konference Autodek University. Co říci na úvod? Snad jen, že během konference firma Autodesk představila řadu nových produktů a služeb a to i v oblastech, ve kterých softwarové firmy běžně nepůsobí. Zastavíme se pouze u dvou přednášek, které korelují s obsahem časopisu MM Průmyslové spektrum. Zbylých více než 600 hodin ponechme bez zájmu.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Léčivá mračna

Oftalmologie je lékařský obor, který se zabývá anatomií, fyziologií a nemocemi očí. V Indii je šedý zákal nejčastější příčinou slepoty, jíž by šlo zabránit, a jistá firma vyrábí potřebné zařízení, které oční lékaři potřebují a používají k léčbě postižených.

Stále aktuální odkazy Autodesk University

Počátkem letošního roku byly v MM Průmyslovém spektru zveřejněny články o největší CAD softwarové konferenci na světě - Autodesk University. Příští ročník je ještě několik týdnů před námi a ten loňský je již historií. Přesto i po desíti měsících od jejího skončení má stále co říci nejen uživatelům CAD programů.

Projekt Svazu strojírenské technologie zaměřený na podporu rozvoje tech školstvi

V březnu 2011 Svaz strojírenské technologie zahájil realizaci projektu s názvem "Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro studenty středních odborných škol a učilišť" financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož vyhlašovatelem byl Jihočeský kraj.

Od vzdělávání přes úspory až po virtuální realitu

Společnost Siemens se zúčastnila všech dosud konaných ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a tradice pokračuje i v letošním roce, kdy hlavním tématem expozice je časová a energetická efektivita v rámci celého životního cyklu stroje - od jeho návrhu až k výrobě. Že je ochrana životního prostředí pro Siemens téma číslo jedna, podpoří i divácky atraktivní část expozice, ve které se představí nový model elektromobilu BMW i3, který je od jara letošního roku součástí vozového parku společnosti Siemens.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit