Témata
Reklama

Evropské trubky i kabely míří vzhůru

07. 02. 2018

Na rozdíl od globálních trendů evropské závody na výrobu ocelových trubek svou produkci zvyšují. Ani optické kabely nezůstávají pozadu. Díky vybudování sítí s optickými kabely bude výkonnost širokopásmových sítí narůstat.

Zaměřme se nejprve na výrobu trubek. Až na krizový rok 2009 vykazoval vývoj světové produkce ocelových trubek donedávna jediný směr – vzhůru. Vypadá to však, že tento trend se prozatím zastavil. Po růstu v roce 2015 poklesla celosvětová produkce podle údajů hospodářského svazu sdružujícího výrobce ocelových trubek v Düsseldorfu o tři procenta na 164 mil. tun. Důvodem byla, v porovnání s předchozím rokem, citelně nižší výroba v Severní Americe, Rusku a Číně.

Znatelně lépe ovšem dopadli evropští výrobci trubek. V celé EU se podařilo ocelářskému průmyslu zvýšit svou produkci o čtyři procenta, na 13 mil. tun. V Německu vzrostla výroba oproti předchozímu roku dokonce o pět procent, na 2,6 mil. tun.

Příčinu ztrát při výrobě bezešvých trubek vidí profesní svaz v trvalém poklesu investic do energetického průmyslu, který lze pozorovat ve všech regionech světa. Zvlášť silný – o 20 procent – byl pokles oproti předchozímu roku v USA. Naproti tomu výroba v EU byla pouze o pět procent pod hodnotami předchozího roku. Výrobci ve Velké Británii zaznamenali pokles výroby po celém světě o osm procent. Zvlášť postiženy byly v tomto segmentu závody v Severní Americe a ve všech státech Ruska. Naproti tomu evropští výrobci dokázali po velmi slabém předchozím roce svou výrobu o šest procent zvednout.

Reklama
Reklama
Reklama
Ilustrační foto

Čína dominuje

Setrvalý trend neustále se zvyšující dominance Číny na tomto trhu je nepřehlédnutelný. Podle svazu výrobců ocelových trubek byla celosvětová rekordní produkce 168,8 mil. tun v roce 2015 způsobena výlučně výrobou čínských producentů, která se zvýšila o 11 procent. Podíl Číny na celosvětové produkci ocelových trubek tak vzrostl na 58 procent. Nárůst byl způsoben především zdejším výrazným zvýšením výroby „malých“ svařovaných ocelových trubek do 406 mm vnějšího průměru.

Výrobci v EU dokázali svou produkci v tomto segmentu trhu zajisté také rozšířit. I výroba velkých potrubí v roce 2015 celosvětově vzrostla, na čemž mají kromě Číny podíl i Rusko a USA.

Ilustrační foto

Rok 2015 byl těžký zejména pro podniky provádějící hydraulické frakturace (fracking) v Severní Americe, které musely podle vyjádření svazu svou výrobu několikrát zastavit. Důvodem byl propad cen ropy. Posléze, v důsledku převisu nabídky na světových trzích, svou investiční činnost celosvětově zastavil energetický průmysl. I ceny zemního plynu nadále klesaly, což v této situaci dodavatelskému průmyslu také příliš neprospělo a jeho obraty mnohdy poklesly o více než 50 procent. Na globálním trhu s ocelovými trubkami byli tedy výrobci v prvních devíti měsících roku 2016 vystavení nejrůznějším výzvám, které rozhodně nebylo lehké překonat.

Lepší perspektivy

Ceny surovin na světových trzích, které se ustálily na nízké úrovni, byly z pohledu podnikatelů pozitivní. Cena 40 a 50 dolarů (US) za barel ropy měla vliv minimálně na stabilizaci explorativních aktivit. Citelnou protiváhu k masivnímu nástupu investic v sektoru energetiky však zatím nelze pozorovat. Nicméně klasické průmyslové obory zaznamenaly další mohutnou poptávku, především ze stavební a automobilové branže. I obchody s velkými potrubími šly z německého pohledu lépe než v předchozích letech.

Například objem objednávek na svařované trubky HFI se u společnosti Salzgitter v roce 2016 oproti srovnatelnému předchozímu období zlepšil. V prvních devíti měsících roku 2016 podnik zaznamenal dokonce zdvojnásobení došlých objednávek na spirálově vinuté svařované velké trubky oproti srovnatelnému období předchozího roku. Poptávka pocházela hlavně z Německa, Polska, Nizozemska a Itálie.

Trh s přesnými trubkami profitoval z dobrého objemu zakázek silného exportéra německého předního výrobce automobilů, zatímco situace v sektoru průmyslu a energetiky zůstávala i nadále velmi napjatá.

Podle odhadů hospodářského svazu výrobců ocelových trubek se perspektivy průmyslu v této oblasti mezitím opět zlepšily. Investiční činnost energetického průmyslu, která se po propadu cen ropy v roce 2015 prakticky zastavila, se podle expertů svazu začíná normalizovat. Obor by měl dokázat profitovat z cyklicky rostoucích cen surovin a oceli, jakož i stále mohutnější konjunktury v průmyslových zemích. Důležitou roli přitom hrají relativně příznivé ceny energií, expanzivní fiskální politika a příznivý poměr eura k dolaru. Kromě toho očekává svaz v dohledné době od expanzivní hospodářské politiky a energetické politiky Severní Ameriky, která se opět silněji zaměřuje na producenty energií z fosilních zdrojů, pozitivní efekty pro průmysl ocelových trubek.

Ilustrační foto

Datové dálnice nejsou levné

Dalším tématem jsou optické kabely a sítě. Výkonnost širokopásmových sítí bude bezesporu narůstat. Z vysokých investic do rozšiřování a modernizace kabelových sítí bude profitovat i oblast výroby a zpracování kabelů. Některé země – například Německo – bohužel při přestavbě svých sítí ještě zaostávají.

Oblast kabelů se při přenosu televizních impulzů ocitla mezitím na vzestupu. Podle čísel ze zprávy o digitalizaci z roku 2014 přijímá celkem 17,85 milionu domácností své televizní programy přes kabelové připojení. Podle Svazu německých provozovatelů kabelových sítí ANGA se v oblasti kabelů podařilo obrátit trend: poprvé po mnoha letech počet připojení kabelové televize neklesl, ale lehce vzrostl.

Vývoj a oceňování kabelových sítí však ještě dlouho nebudou ukončeny, naopak čeká je slibná budoucnost. Podniky a soukromé domácnosti se mohly již v minulých letech pohybovat na své datové dálnici mnohem rychleji než dřív. Aby to bylo možné ještě zrychlit, o to by se měly v příštích letech postarat výkonnější optické kabely na telefony, internet a televizi. Mohly by zcela nebo alespoň částečně nahradit koaxiální kabely.

Nejprve však budou existovat hybridní sítě z koaxiálu a optického vlákna, tedy tzv. HFC sítě (Hybrid Fiber Coax), u nichž se počítá s rozdělením úkolů: optické kabely budou přenášet signály a data na větší vzdálenosti a ty koaxiální pak převezmou rozvody do lokálních připojovacích sítí a uvnitř jednotlivých domů.

Podle ANGA jsou stupně výstavby FTTC, FTTB a FTTH. U FTTC (Fiber to the Curb) se optické vlákno povede až k zesilovači koaxiálu, u FTTB (Fiber to the Building) až k domu a u FTTH (Fiber to the Home) až do bytu, příp. prakticky až k počítači. Jak daleko tento vývoj pokročí, však závisí na poptávce koncových uživatelů.

Protože investiční náklady na dobře vybudované optické sítě jsou značně vysoké.

Ilustrační foto

Řešení pro domácnosti i firmy

Někteří výrobci kabelů zareagovali na vybudování sítí optických kabelů komplexním řešením. Nabízí se hybridní spojení, ve kterých jsou zkombinovány elektrické vodiče a optické komponenty. Patří sem oddělené optické a energetické kabely, jakož i řešení, při nichž se již nainstalované koaxiální kabely na zásobování proudem znovu využijí jako vedení, kterým procházejí optické datové kabely.

V mnoha zemích Evropy zbývá při budování sítě optických kabelů ještě hodně práce – především u přístupů FTTB a FTTH. Dokládá to srovnání FTTH-Councils Europe z roku 2014. Podle něj je Německo se svými asi 275 000 domácnostmi v EU hluboko dole a neumístilo se ani mezi třicítkou nejlepších.

Pokud nebudou státy jako Německo, ale i Itálie nebo Řecko dbát o intenzivnější budování sítě optických kabelů, mohou jím hrozit obtíže. Podle odborníků z ANGA země, které se budou rozjíždět jen váhavě, propasou mnoho příležitostí vytvářet svou ekonomickou budoucnost. Naproti tomu vedoucí státy si vytvářejí ekonomickou výhodu oproti svým hůře připojeným sousedům.

Protože příjmy jsou kvůli nevalnému zájmu nízké, ale náklady na modernizaci sítě naopak vysoké, mají podniky zodpovědné za budování sítí obavy z nutných investic. Proto požitek z vysokorychlostního internetu mohou mít především hustě osídlené, dynamicky se rozvíjející regiony. Venkov má spíš smůlu. Svaz elektroprůmyslu v Německu (ZVEI) proto požaduje od politiků programy na podporu budování připojení v hůře napojených mimoměstských lokalitách.

Budoucnost patří optickým kabelům

Podívejme se na příklad: Společnost Global Marine použila u jednoho ze svých projektů dva optické kabely v délce každého z nich 250 kilometrů. Cílem bylo propojit pozorovací stanici Ny Aalesund, ležící v arktickém souostroví Svalbard, s hlavním správním městem Longyearbyen. Protože satelitní stanice v Longyearbyen je již napojena na norskou pevninu, získal by Ny Aalesund díky tomuto rozšíření širokopásmové připojení na mezinárodní síť.

Není pochyb, že optickým kabelům s jejich enormními schopnostmi patří budoucnost v digitálním světě, jehož objem dat kontinuálně roste. Na výrobce optických kabelů a producenty zařízení k jejich výrobě ještě čeká obrovské množství úkolů. Oni je však určitě rádi zvládnou…

Novinky míří do Düsseldorfu

Nejnovější vývoj v oblasti optických kabelů se i v letošním roce bude prezentovat v Düsseldorfu na mezinárodním odborném veletrhu v oblasti drátů a kabelů wire. Ale ani ocelové trubky zde nezůstanou stranou zájmu. Stejně jako vloni zde budou ústředním tématem veletrhu Tube 2018, již tradičně ve stejném termínu a na stejném výstavišti jako wire.

Oba veletrhy – wire & Tube – proběhnou od 16. do 20. dubna 2018 na düsseldorfském výstavišti.

Hana Janišová

hana.janisova@mmspektrum.com

www.wire.de

www.tube.de

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 180113
Datum: 07. 02. 2018
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Jak ušetřit za energie: Využijte odpadní teplo

Řada průmyslových provozů využívá různé technologie, při nichž vzniká velké množství odpadního tepla. Tato draze získaná energie často uniká bez užitku, například ve formě odvodu horkých spalin komínem. Na druhé straně teplo potřebujeme na ohřívání vody nebo na vytápění. K tomu, abychom unikající teplo zadrželi a využili je tam, kde je ho potřeba, slouží technologie zpětného získávání neboli rekuperace tepelné energie.

Dráty, kabely a trubky opět v Düsseldorfu

V globální informační a komunikační platformu pro klíčové hráče z oboru drátů, kabelů a trubek se od 30. března do 3. dubna 2020 opět promění výstaviště v Düsseldorfu.

Veletrh průmyslových armatur počtvrté v Düsseldorfu

Používají se všude, a přece jsou co do velikosti a použití velice rozdílné. Armatury, které zajišťují bezpečnost v ropném a plynařském průmyslu, vedou kapaliny chemickými zařízeními, regulují přítok a odtok vody, plynů nebo vysoce korozivních médií nebo zabezpečují správný průtok ve výrobě nápojů.

Související články
Valve World Expo 2014 je vyprodaný

Výstavní místa na veletrhu Valve World Expo, který se bude konat letos již potřetí v německém Düsseldorfu od 2. do 4. prosince 2014 jsou již nyní vyprodány. Zájem vystavovatelů je tak veliký, že se organizátoři rozhodli oproti minulým ročníkům rozšířit výstavní prostory o další výstavní halu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dvoupotrubní dávkovače v systémech mazání

Dávkovače pro dvoupotrubní centrální mazací systémy (CMS) mohou být dvoukomorové nebo jednokomorové. V obou případech má schéma zapojení svá specifika a určité přednosti i nevýhody. V tomto článku se věnujeme novým způsobům zapojení, jež dokážou některé nevýhody eliminovat a za rozumnou cenu zajistit spolehlivé mazání strojů.

České dodávky pro jádro pokračují i letos

Když byl v únoru 2017 zahájen komerční provoz 1. bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktory VVER-1200 generace III+, šlo v malé míře i o zásluhu českých firem, které do této elektrárny dodaly zboží v hodnotě přesahující 1,4 miliardy korun. Dodávky pro tento typ reaktorů pokračují také v roce 2018.

Inovátor, ktorý cestuje okolo sveta

Stretol som pred pár rokmi chalana, na ktorom sa mi páčila jeho priamosť a úprimnosť. Nemá ešte ani 40 rokov a už má za sebou pracovné skúsenosti ako starý muž. Dnes šéfuje celosvetovému vývoju vo významnej nadnárodnej korporácii. Je výborný technik, ale nie technokrat. Je veľmi vnímavý k zákazníkom aj svojim spolupracovníkom. Vždy keď s nim diskutujem o inováciách, obdivujem jeho schopnosť vidieť veci v súvislostiach a pohľad do budúcnosti. Je to manažér s dušou podnikateľa, rebel s vystupovaním diplomata, cieľavedomý a pracovitý chlap s citlivou dušou a ochotou pomáhať druhým. Vzdelaný a skúsený profesionál s čistotou malého dieťaťa. Norbert Brath, šéf celosvetového výskumu a vývoja spoločnosti Embraco.

Tvoříme historii vodního paprsku

Každá investice do podniká je spojena s velkým očekáváním. Jistou dávku důvěryhodnosti ve správnou investice může dávat také historie firmy i samotné technologie. Technologie řezání vysokotlakým vodním paprskem Flow slaví v tomto roce již 50 let, resp. 40 let v případě abrazivního vodního paprsku.

Indukční průtokoměry MIM: další vývoj

S indukčním průtokoměrem model MIM jsme vás seznámili již v minulosti. Jedná se o jedinečný přístroj ve své kategorii. Jak se lidově říká, tento přístroj nabízí „za málo peněz hodně muziky“.

Průtokoměr s oválnými koly

Potřeba měřit viskózní látky v průmyslu je velká. Společnost Kobold Messring pro tyto aplikace vyvinula průtokoměr s oválnými koly, model DON.

Přesné měření nejmenších hmotnostních průtoků

Je dobře známou skutečností, že jestliže je vyžadována vysoká přesnost, Coriolisovy průtokoměry jsou bezkonkurenční. Ale je také fakt, že dosud nebyly na trhu žádné přístroje schopné nepřetržitě a spolehlivě měřit > 0 kg.

Jednoduché regulátory průtoku REG

Součástí téměř každého provozu jsou potrubní systémy zajišťující dodávku vody nebo jiného kapalného média ke koncovým strojům, spotřebičům či spotřebitelům.

Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Realizace energeticky úsporných hydro pohonů

Integrací čerpadel a pohonů s variabilním počtem otáček, známých též jako servočerpadla, usnadňuje společnost Siemens ve spolupráci s českou pobočkou firmy Hydac realizaci energeticky výhodnějších, úspornějších a tišších hydraulických systémů pro široké pole aplikací. Jádrem konceptu je měnič kmitočtu, který zajišťuje, aby hydraulická energie byla produkována jen tehdy, když je jí zapotřebí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit