Témata
Reklama

Hydraulika a pneumatika 2013

19. 11. 2013

Ke konci října se konala 22. Mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika 2013 v budově České strojnické společnosti na Novotného lávce. Jedná se o konferenci pořádanou Českou asociací pro hydrauliku a pneumatiku.

Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s odborným garantem této konference profesorem Petrem Noskievičem a doplňující otázky byly položeny Dr. Ing. Radimu Olšovskému, který celou tuto akci organizoval.

MM: Jaké novinky byly představeny na 22. mezinárodní konferenci hydrauliky a pneumatiky 2013, co zajímavého se účastníci dozvěděli?

Prof. Noskievič: Program konference byl strukturován do čtyř tematických sekcí – hydraulické systémy, modelování a simulace, hydraulické prvky a hydraulika mobilních strojů. Nejvíce příspěvků bylo do programu konference zařazeno v sekci hydraulických systémů, která měla dva jednací bloky. Všechny příspěvky prošly recenzí členů mezinárodního vědeckého výboru konference a výsledný program byl určitě zajímavým obrazem současného stavu v oblasti výzkumu, vývoje a aplikací hydraulických prvků a systémů. Bohužel, letos nebyl přihlášen žádný příspěvek věnovaný problematice pneumatických prvků a systémů. Tyto příspěvky byly i na dřívějších ročnících zastoupeny výrazně menším počtem.

MM: Jaké jsou nové trendy v konstrukci pneumatických a hydraulických systémů?

Prof. Noskievič: Z přednesených příspěvků je zřejmý trend ve vývoji hydraulických systémů, a to snižování energetické náročnosti hydraulických pohonů, resp. zvyšování jejich energetické účinnosti. Byly předneseny příspěvky zaměřené na nové koncepty hybridních hydraulických pohonů mobilních strojů s možností rekuperace energie při brzdění pomocí hydraulického obvodu. Tyto pohony najdou uplatnění zejména u těžkých stavebních a silničních strojů, dále byly příspěvky zaměřeny na objemové řízení hydromotorů pomocí regulačních hydrogenerátorů a na koncepty minimalizující ztráty i při odporovém řízení pohybových veličin hydromotoru, zejména s využitím oddělených řídicích ventilů.

Reklama
Reklama
Příspěvek autorů z Keio University v Jokohamě v Japonsku přibližoval vývoj prstů robotu se třemi klouby využívající ECF kapaliny.V oblasti modelování a simulace byly předneseny zajímavé aplikace modelování proudění v hydraulických prvcích a systémech, tzv. CFD simulace. Zde přibývá příspěvků, které se věnují i modelování jevu kavitace a následně i návrhu technických řešení vedoucích k odstranění vzduchových bublin z oleje v nádržích.

Zajímavý byl příspěvek autorů z Keio University v Jokohamě v Japonsku, který přibližoval vývoj prstů robotu se třemi klouby využívající ECF kapaliny (Electro-Conjugate Fluid), což umožnuje realizovat miniaturizované hydraulické aktuátory.

MM: Jaké jsou dopady ekonomické krize na tyto segmenty? Jakým směrem se tento obor vyvíjí?

Prof. Noskievič: Vliv současné ekonomické situace na obor je nejvíce patrný v již zmíněné energetické bilanci hydraulických pohonů a systémů. Jako pohony musí obstát v ostré konkurenci především elektrických pohonů. To se daří díky novým promyšleným strukturám hydraulických obvodů a maximálnímu využití modelování a simulace ve fázi vývoje, což jednak vede ke snížení vývojových nákladů, ale především k lepším dosahovaným parametrům a optimalizaci vyvíjených systémů. Nezastupitelnou roli mají také elektronika a mikroprocesorové řídicí systémy a jejich aplikace při vývoji hydraulických prvků a celých systémů. Bez jejich aplikace by nebylo možné realizovat hydraulické obvody se sofistikovanou variabilní strukturou. Hydraulické systémy tak častěji představují mechatronické systémy.

MM: A jaký je výhled na příští konferenci – kdy, kde a zejména o čem bude?

Prof. Noskievič: Všechny účastníky konference jsme na závěr pozvali na 23. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika 2016, která se podle naší tradice bude konat za dva a půl roku, na jaře 2016. Věřím, že přiláká nejen letošní účastníky, mezi nimiž byli vedle našich kolegů z České republiky i přednášející ze Slovenska, Finska, USA a Japonska, ale i z dalších zemí Evropy a celého světa. Určitě to bude zajímavé setkání přibližující vývoj v oboru v následujících letech.

MM: Jaká byla letošní účast na konferenci? Základní údaje o akci.

Dr. Olšovský: Na konferenci bylo přihlášeno 60 účastníků, ve finále v sále bylo 56 posluchačů. Bylo předneseno 25 příspěvků, které byly rozděleny do 4 odborných sekcí, jak již bylo výše uvedeno. Mezi účastníky byli jak zástupci firem, které se zabývají výrobou fluidní techniky, tak i zástupci akademické půdy, ve vzájemnm poměru cca 60:40. Letos byla konference opravdu mezinárodní, v sále byli kolegové z Japonska, USA, Německa, Slovenska, Polska, a samozřejmě z Česka.

MM: Cílem konference byla výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Snahou organizátorů konference bylo vytvoření příležitosti pro setkání odborníků z praxe s pracovníky z univerzit, výzkumu, vývoje, pro prezentaci novinek z výzkumu a vývoje a představení zajímavých průmyslových aplikací. Byl tento cíl opravdu splněn?

Dr. Olšovský: Jednoduše řečeno, byl. Hlavní však bylo, že lidi z obou táborů (akademické a podnikatelské sféry) mohli vidět a slyšet to, co dělají ti druzí. A jak to již bývá, akademici většinou modelovali a simulovali, a praktici ukazovali praktické aplikace a novinky. Myslím si, že na základě konference došlo mezi některými účastníky k výměně prvních kontaktů a následně dojde i ke vzájemné spolupráci.

Dana Benešová

dana.benesova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Související články
Valné shromáždění evropské komise fluidní techniky

Ve dnech 13. a 14. června 2019 se v Českém Krumlově konalo Valné shromáždění Evropské komise pro fluidní techniku CETOP, jehož hostitelem byla Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP), člen organizace CETOP. Účastníky setkání uvítal prezident CAHP Bohdan Gajdušek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Umělé svaly, část 2. Pneumatické svaly

V předchozím díle našeho seriálu jsme definovali oblast umělých svalů, dnes se věnujeme svalům pneumatickým. Některé konstrukce již patří do minulosti, některé jsou stále komerčně dostupné na trhu.

Valve World Expo 2014 je vyprodaný

Výstavní místa na veletrhu Valve World Expo, který se bude konat letos již potřetí v německém Düsseldorfu od 2. do 4. prosince 2014 jsou již nyní vyprodány. Zájem vystavovatelů je tak veliký, že se organizátoři rozhodli oproti minulým ročníkům rozšířit výstavní prostory o další výstavní halu.

Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Hydraulika a pneumatika. Quo vadis?

Vážení čtenáři, opět po roce se vám dostává do rukou letní vydání magazínu MM Průmyslové spektrum věnované hydraulice a pneumatice. Ve své úvaze se pokusím najít odpověď na úvodní otázku, tedy kam tyto tradiční obory směřují.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

Hromadná výroba? To nestačí!

Všichni jsme svědky nesporně se zrychlujícího vývoje vědy, techniky, ale i světového obchodu. Globalizace trhu vede k poptávce po rychle pracujících výrobních linkách a strojích vykazujících výjimečné výkony. Současně se stále častěji objevuje požadavek uspokojit poptávku na malé série výrobků, které se od těch masových odlišují.

Digitalizací k efektivitě

Pokud bychom hledali nejvíce skloňované téma současné doby ve vztahu k průmyslu, jednoznačně se shodneme, že je to oblast kyberneticko-fyzických systémů zosobněných v německé iniciativě Industrie 4.0. Její autoři s tímto konceptem na hannoverský průmyslový veletrh přišli a od té doby uplynulo pět let, které se na této strategii podepsaly – probíhající revoluce se vztyčenou zástavou s vyobrazením digitalizace průmyslové výroby a s pokročilou automatizací a robotizací.

Ochrana provozních měřidel tlaku před mechanickým namáháním

Při měření tlaku v potrubních systémech a v nádobách se setkáváme s nepříznivými mechanickými vlivy, které mají původ v měřeném procesu. Jedná se o tlakové rázy, pulzace, otřesy či vibrace, a někdy také o přetížení nad rámec měřicího rozsahu přístroje. Pulzace tlaku v potrubí zpravidla pochází od čerpadel, případně od rotujících míchadel v nádobách. Tlakové rázy jsou způsobovány setrvačností sloupce kapaliny pohybující se v potrubí; na jejich vzniku se podílí i činnost ventilů a škrticích orgánů. Destruktivní účinky mohou mít i bubliny par a plynů v tekutině proudící přes ventily. Otřesy a vibrace jsou způsobovány zpravidla rotujícími částmi strojů, prouděním tekutin, pulzacemi a tlakovými rázy v potrubí. Tento článek si klade za cíl shrnout způsoby, jak lze tlakoměry před uvedenými vlivy ochránit.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit