Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Hydraulika a pneumatika 2013
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Hydraulika a pneumatika 2013

Ke konci října se konala 22. Mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika 2013 v budově České strojnické společnosti na Novotného lávce. Jedná se o konferenci pořádanou Českou asociací pro hydrauliku a pneumatiku.

Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s odborným garantem této konference profesorem Petrem Noskievičem a doplňující otázky byly položeny Dr. Ing. Radimu Olšovskému, který celou tuto akci organizoval.

MM: Jaké novinky byly představeny na 22. mezinárodní konferenci hydrauliky a pneumatiky 2013, co zajímavého se účastníci dozvěděli?

Prof. Noskievič: Program konference byl strukturován do čtyř tematických sekcí – hydraulické systémy, modelování a simulace, hydraulické prvky a hydraulika mobilních strojů. Nejvíce příspěvků bylo do programu konference zařazeno v sekci hydraulických systémů, která měla dva jednací bloky. Všechny příspěvky prošly recenzí členů mezinárodního vědeckého výboru konference a výsledný program byl určitě zajímavým obrazem současného stavu v oblasti výzkumu, vývoje a aplikací hydraulických prvků a systémů. Bohužel, letos nebyl přihlášen žádný příspěvek věnovaný problematice pneumatických prvků a systémů. Tyto příspěvky byly i na dřívějších ročnících zastoupeny výrazně menším počtem.

MM: Jaké jsou nové trendy v konstrukci pneumatických a hydraulických systémů?

Prof. Noskievič: Z přednesených příspěvků je zřejmý trend ve vývoji hydraulických systémů, a to snižování energetické náročnosti hydraulických pohonů, resp. zvyšování jejich energetické účinnosti. Byly předneseny příspěvky zaměřené na nové koncepty hybridních hydraulických pohonů mobilních strojů s možností rekuperace energie při brzdění pomocí hydraulického obvodu. Tyto pohony najdou uplatnění zejména u těžkých stavebních a silničních strojů, dále byly příspěvky zaměřeny na objemové řízení hydromotorů pomocí regulačních hydrogenerátorů a na koncepty minimalizující ztráty i při odporovém řízení pohybových veličin hydromotoru, zejména s využitím oddělených řídicích ventilů.


Příspěvek autorů z Keio University v Jokohamě v Japonsku přibližoval vývoj prstů robotu se třemi klouby využívající ECF kapaliny.

V oblasti modelování a simulace byly předneseny zajímavé aplikace modelování proudění v hydraulických prvcích a systémech, tzv. CFD simulace. Zde přibývá příspěvků, které se věnují i modelování jevu kavitace a následně i návrhu technických řešení vedoucích k odstranění vzduchových bublin z oleje v nádržích.

Zajímavý byl příspěvek autorů z Keio University v Jokohamě v Japonsku, který přibližoval vývoj prstů robotu se třemi klouby využívající ECF kapaliny (Electro-Conjugate Fluid), což umožnuje realizovat miniaturizované hydraulické aktuátory.

MM: Jaké jsou dopady ekonomické krize na tyto segmenty? Jakým směrem se tento obor vyvíjí?

Prof. Noskievič: Vliv současné ekonomické situace na obor je nejvíce patrný v již zmíněné energetické bilanci hydraulických pohonů a systémů. Jako pohony musí obstát v ostré konkurenci především elektrických pohonů. To se daří díky novým promyšleným strukturám hydraulických obvodů a maximálnímu využití modelování a simulace ve fázi vývoje, což jednak vede ke snížení vývojových nákladů, ale především k lepším dosahovaným parametrům a optimalizaci vyvíjených systémů. Nezastupitelnou roli mají také elektronika a mikroprocesorové řídicí systémy a jejich aplikace při vývoji hydraulických prvků a celých systémů. Bez jejich aplikace by nebylo možné realizovat hydraulické obvody se sofistikovanou variabilní strukturou. Hydraulické systémy tak častěji představují mechatronické systémy.

MM: A jaký je výhled na příští konferenci – kdy, kde a zejména o čem bude?

Prof. Noskievič: Všechny účastníky konference jsme na závěr pozvali na 23. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika 2016, která se podle naší tradice bude konat za dva a půl roku, na jaře 2016. Věřím, že přiláká nejen letošní účastníky, mezi nimiž byli vedle našich kolegů z České republiky i přednášející ze Slovenska, Finska, USA a Japonska, ale i z dalších zemí Evropy a celého světa. Určitě to bude zajímavé setkání přibližující vývoj v oboru v následujících letech.

MM: Jaká byla letošní účast na konferenci? Základní údaje o akci.

Dr. Olšovský: Na konferenci bylo přihlášeno 60 účastníků, ve finále v sále bylo 56 posluchačů. Bylo předneseno 25 příspěvků, které byly rozděleny do 4 odborných sekcí, jak již bylo výše uvedeno. Mezi účastníky byli jak zástupci firem, které se zabývají výrobou fluidní techniky, tak i zástupci akademické půdy, ve vzájemnm poměru cca 60:40. Letos byla konference opravdu mezinárodní, v sále byli kolegové z Japonska, USA, Německa, Slovenska, Polska, a samozřejmě z Česka.

MM: Cílem konference byla výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Snahou organizátorů konference bylo vytvoření příležitosti pro setkání odborníků z praxe s pracovníky z univerzit, výzkumu, vývoje, pro prezentaci novinek z výzkumu a vývoje a představení zajímavých průmyslových aplikací. Byl tento cíl opravdu splněn?

Dr. Olšovský: Jednoduše řečeno, byl. Hlavní však bylo, že lidi z obou táborů (akademické a podnikatelské sféry) mohli vidět a slyšet to, co dělají ti druzí. A jak to již bývá, akademici většinou modelovali a simulovali, a praktici ukazovali praktické aplikace a novinky. Myslím si, že na základě konference došlo mezi některými účastníky k výměně prvních kontaktů a následně dojde i ke vzájemné spolupráci.

Dana Benešová

dana.benesova@mmspektrum.com

Další články

Pneumatické prvky/ kompresory
Hydraulika/ hydraulické prvky

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: