Témata
Reklama

Inteligentní revoluce ve svařovací technice

Společnost Fronius se svou zcela novou modulární platformou TPS/i svařovacího zařízení MIG/MAG vede obor svařování do nové éry: uživatelé mohou využívat výhod práce s individuálně nastavitelnými zařízeními, která lze modernizovat a která vynikají svou vysokou inteligencí a rozsáhlými komunikačními funkcemi.

Tato zařízení jim umožňují provádět svařovací práce nejen snadnějším způsobem a rychleji, ale dokonce i s lepšími výsledky. Kromě těchto bezprostředních výhod je platforma TPS/i základem, na kterém bude postaveno mnoho budoucích inovačních zlepšení, což pro majitele bude znamenat vysoce bezpečnou dlouhodobou investici.

Reklama
Reklama

Vznik platformy TPS/i

Tento obrovský skok v technologii svařování je ovocem největšího inovačního projektu v celé historii společnosti Fronius. Aby projektový tým dokázal uspět v tomto běhu na dlouhou trať, zaměřil svou pozornost na dosažení co nejdokonalejšího oblouku. Z tohoto důvodu bylo pracovníkům řečeno, aby odhodili staré způsoby myšlení, aby pročesali obrovský fond zkušeností firmy a shromáždili to nejlepší pro dobro uživatelů a spojili to s průkopnickými novými technologiemi. Výsledkem je důsledně modulární platforma TPS/i svařovacího zařízení MIG/MAG. Ta již splňuje požadavky programu „Industry 4.0“ a pozvedává technologii svařování na zcela novou úroveň výkonnosti.

Integrovaná inteligence

Hned od první vývojové fáze této nové platformy její uživatelé mohou okamžitě těžit z řady technických zlepšení a nových funkcí, které řeší známé problémy a umožňují uživatelům svařovat se znatelně menším rozstřikem, se stabilnějším obloukem, lepším průvarem a vyšší účinností. Také značně zjednodušují manipulaci se stroji a činí práci pro svářeče mnohem snadnější.

Inovační platforma TPS/i přináší do oblasti svařování dosud nevídané možnosti.

Klíčovou úlohu zde hraje integrovaná inteligence, která s TPS/i přichází. Systém řízení procesu je přibližně 2 000x rychlejší než u předcházející generace, zachycuje daleko více informací o oblouku a umožňuje jeho regulování s ještě větší přesností než kdykoliv dříve. Vysokorychlostní sběrnice SpeedNet, která spojuje jednotlivé části systému od hořáku a podavače drátu až po svařovací zdroj, přenáší data mnohokrát rychleji než její předchůdci a zajišťuje tak kratší doby reakce a vynikající kontrolu.

Optimalizace svařovacího procesu

Technici společnosti Fronius na základě tohoto systému dále optimalizovali jednotlivé fáze svařovacího procesu a spojili je navzájem k sobě ještě těsněji. TSP/i je například vůbec prvním systémem, který provádí výpočet okamžité teploty na konci drátové elektrody, aby z ní bylo možné vypočítat potřebnou (sníženou) energii zapalování a podle toho potom regulovat svařovací zdroj. Tím dochází k rychlejší stabilizaci oblouku. Během vlastního svařovacího procesu integrovaná inteligence systému TPS/i nyní přizpůsobuje rychlost podávání drátu skutečné vzdálenosti mezi kontaktní špičkou a svařovaným dílem (CTWD) ještě rychleji a přesněji díky svému vylepšenému řídicímu obvodu a motoru s vysokou dynamikou. Jedním z velmi pozitivních důsledků pro svářeče je to, že délka oblouku se opakovaně seřizuje během kratší doby, takže průvar je vystaven menším výchylkám. Ovladatelnost podavače drátu pomáhá dosahovat ještě lepších výsledků rovněž na konci svařování: drátová elektroda se oddálí společně s omezením svařovacího proudu, což účinným způsobem brání jak vytváření kapek (které je jinak nevyhnutelné), tak v rozstřiku, který by s ním byl spojen, jakož i zpětnému pálení drátu.

Ústředním prvkem intuitivního a přehledně strukturovaného rozhraní člověk/stroj platformy TPS/i je velký sedmipalcový dotykový displej.

Nové svařovací postupy

Tyto optimalizace fází svařování pomáhají nejen při standardním procesu, ale také při dvou nových postupech svařování, které lze realizovat pouze díky integrované inteligenci a vysokorychlostním řídicím obvodům systému TPS/i. Prvním je proces zkratového oblouku LSC (Low Spatter Control), jenž vyniká dříve nedosažitelným nízkým sklonem k rozstřiku a výjimečně vysokou stabilitou procesu. Druhým novým postupem je PMC (Pulse Multi Control), který dovoluje značně vyšší rychlosti při pulzním svařování, avšak přitom s optimálním oddělováním kapek. A navíc při postupu PMC dochází k vytváření značně menších zápalů.

Důsledná modularizace

Zvláště je třeba zmínit to, že uživatelé platformy TPS/i mohou spojit dohromady hardware i software, který potřebují pro splnění svých vlastních individuálních požadavků a později jej měnit a vylepšovat podle potřeby, což jim poskytuje vyšší bezpečnost jejich investice. Konzistentní přístup zaměřený na modularizaci uživateli umožňuje začít investováním pouze do jediného stroje na svařování zkratovým obloukem a potom stejný stroj v pozdějším stupni vylepšit na pulzní svařování. Systém dokáže provádět několik procesů, takže když je použit pro další proces, je třeba změnit pouze ty části systému, které s procesem souvisejí – svařovací zdroj, podavač drátu a propojovací sada s konektory jsou pro všechny procesy stejné.

Ethernetový port instalovaný do všech přístrojů TPS/i lze využít pro zapojení všech zařízení řady TPS/i do sítě.

Přizpůsobení softwaru po úpravě systému a vlastní aktualizace softwaru je jednoduchost sama: K dodání požadovaného softwaru nebo jeho nejnovější verze do všech částí systému je zapotřebí pouze jediná operace centrálního kopírování dat. Nové charakteristiky lze doplňovat, aniž by bylo třeba měnit systémový software.

Interaktivní možnosti

Platforma TPS/i nejen pozvedává svařovací proces na novou úroveň, ale také otevírá nový rozměr, pokud se týká jeho interaktivních možností. Robustní dotykový sedmipalcový displej informuje uživatele rychle a přehledně pomocí grafiky a jednoduchých textových hlášení v místním jazyce o aktuálním stavu systému. Společně s intuitivním grafickým uživatelským rozhraním, které lze přizpůsobovat zvláštním požadavkům uživatele, tento displej svářeči umožňuje udržovat si kontrolu nad svým systémem a bránit chybám obsluhy. Také se významně rozvíjí interakce svařovací systém/robot: výměna dat s robotickým řízením nyní probíhá nejen mnohem rychleji – což umožňuje robot integrovat těsněji do svařovacího systému –, ale tuto výměnu dat lze také pomocí uživatelsky příjemného programovacího nástroje přizpůsobit místním okolnostem bez potřeby jakékoliv odborné pomoci a vizualizovat prostřednictvím displeje.

Nová svařovací platforma TPS/i otevírá uživatelům dosud nevídané možnosti v oblasti individualizace a interaktivity a přináší významná zlepšení. Systém umožňuje provádět stále složitější a měnící se svařovací úkoly rychle, efektivně a s trvale vysokou kvalitou. Zabudovaná inteligence a komplexní modularita platformy TPS/i poskytuje pevný základ pro budoucí inovace a zajišťuje vysokou bezpečnost investic pro nadcházející roky.

Jan Motloch

Fronius
motloch.jan@fronius.com
www.fronius.cz

Článek byl zveřejněn v monotematické příloze strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum SPOJOVÁNÍ A DĚLENÍ MATERIÁLŮ na straně XXIV.

Reklama
Související články
Svařování MAG pro zvýšení hospodárnosti při stavbě zásobníků a potrubíí

Vedle manuálního svařování TIG a svařovacího postupu TIG – studený drát se při stavbě potrubí, technologických zařízení a zásobníků stále více používají svařovací procesy MAG, protože umožňují pracovat s mimořádně vysokým stupněm efektivity.

Nová éra svařovací techniky ve výrobě vozidel

Jakkoliv dochází k rozšiřování nových spojovacích technologií, jako je lepení nebo nýtování dutými nýty, zůstává i do budoucnosti klíčovou technologií pro výrobu speciálních vozidel svařování. To v plné míře platí u společnosti Rosenbauer International KG, která je globálním hráčem v oblasti výbavy pro požární stanice.

Virtuální svařování - simulátory pro výuku

Svařování je jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií, která má rozhodující vliv na kvalitu řady výrobků. Zároveň velmi ovlivňuje výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Toto odvětví se však dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků na všech úrovních, tedy i pracovníků provádějících vlastní svařování - svářečů. Kvalifikace svářečů však není jednoduchá záležitost. Je to dlouhodobý, relativně nákladný proces, který je striktně předepsán legislativními požadavky a normami. Řada konvenčních metod svařování je navíc silně závislá na "lidském faktoru", tj. na zručnosti pracovníků, jejich fyzické i psychické kondici apod.

Související články
Svařování na nejvýznamnějším průmyslovém veletrhu střední Evropy

Fronius přichází na Mezinárodní strojírenský veletrh s revoluční inovací TIG svařování, přístrojem pro dokonalou povrchovou úpravu a kobotickou buňkou pro automatizované svařovací procesy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Svařování nerezu uprostřed zeleně

O společnosti LIKO-S jste se v našem časopisu mohli dočíst před necelými dvěma roky, v rozhovoru mého kolegy Milana Louckého s jejím zakladatelem, panem Liborem Musilem (viz MM Průmyslové spektrum č. 5/2018 nebo www.mmspektrum.com/180516). Nyní jsem se do Slavkova u Brna, kde firma sídlí, vydal já, tentokrát ale na pozvání společnosti Fronius, která je jedním z jejích dodavatelů svařovací technologie.

Pod pláštěm autobusu

Kdo z nás nikdy nejel autobusy značky Iveco? Meziměstské autobusy Iveco Crossway a Crossway Low Entry z Vysokého Mýta sice své cestující naleznou spíše v zahraničí(v roce 2015 byla společnost Iveco Czech Republic osmým největším vývozcem), nicméně i na českých silnicích se v nich můžeme svézt.

K vyšším cílům s novou svařovací technikou

Společnost Doka patří k předním světovým podnikům v oblasti techniky bednění a již více než 50 let disponuje odborným know-how ve výrobě vysoce kvalitních bednicích systémů pro stavební průmysl. Přitom neustále roste význam svařovaných komponent. Upgradem stávající robotické svařovací buňky svařovacím zdrojem Fronius TPS/i Robotics a magnetickým CrashBoxem se společnosti Doka podařilo – i přes již tak vysokou výkonnostní úroveň – dále zvýšit produktivitu a navíc zajistit flexibilitu.

Přenosná tlaková lahev usnadňuje svářečům práci

Malá tlaková lahev Integra s vestavěným redukčním ventilem a plnicím tlakem 300 barů je vysoká pouze 68 centimetrů a její hmotnost včetně náplně je menší než 30 kg. Navíc je vybavena vestavěným ochranným krytem, který účinně chrání redukční ventil před poškozením a zároveň slouží i jako praktické madlo při její přepravě.

Zrna karbidu wolframu v návarech

Odolnost klasických konstrukčních ocelí proti různým typům opotřebení je všeobecně nízká. Proto se neustále vyvíjejí různé typy a kombinace odolných materiálů, které mají za úkol snížit náklady na výměnu, popř. opravy součástí. Příspěvek se zabývá možnostmi přidání zrn karbidů wolframu do návaru, jež chrání povrch součástí před opotřebením. Následně je hodnocena odolnost povrchové vrstvy návaru, jež obsahuje karbidy wolframu v porovnání s vrstvou bez těchto částic. Tento příspěvek vznikl ve spolupráci se společností Wirpo.

Laserové svařování materiálů s větší tloušťkou stěny

Příspěvek se věnuje specifickým vlastnostem laserových svarů u jemnozrnných vysokopevných ocelí s větší tloušťkou stěny 10 a 20 mm. Zatímco v současnosti dominuje laserové svařování zejména tenkých plechů, blíží se díky zvyšování výkonu a kvality paprsku také doba aplikací pro silnější stěny. Hlavním tématem tohoto článku je využití laseru v takových aplikacích, a to v klasickém provedení bez přídavných materiálů i v provedení s přídavným drátem, metodou zvanou Cold wire welding. Několik experimentálních výsledků demonstruje sílu této metody.

Od samuraje k robotice

Japonská společnost Yaskawa Electric Corporation v uplynulém roce oslavila 100. výročí od svého založení. Oslavy proběhly v prosinci i v české pobočce Yaskawa Czech.

Inovativní spojovací systémy předjímající budoucnost

Díky dlouhodobým, prověřeným zkušenostem se svařováním tradičních materiálů úspěšně uplatňovaným v automobilovém odvětví dokáže nyní firma Comau vyvíjet stále vyspělejší řešení a spojovací postupy zaměřené i na ty nejnovější materiály.

Zkoušení uhlíkových kompozitů laserem buzeným ultrazvukem

Systém laserem buzeného ultrazvuku vytváří ultrazvukový pulz s relativně „hladkým“ průběhem a minimálním časem doznívání. Popisovaný systém CLUE umožňuje generovat ultrazvukový pulz s délkou od 10 ns do 100 ns. Takový pulz je možné s výhodou použít pro zkoušení materiálů, zejména pak kompozitních.

Nová legislativa a svařování ocelí pro tlaková zařízení

V souvislosti s novými předpisy, které vznikly v EU v rámci nového legislativního rámce (NLF), dochází postupně ke změnám v českém právním řádu. Novými evropskými směrnicemi pro oblast tlakových zařízení jsou směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh (platnost od 20. 4. 2016) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (platnost od 19. 7. 2016).

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit