Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Kamerové systémy pro kontrolu kvality
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Kamerové systémy pro kontrolu kvality

Jedním z nových rozvíjejících se oborů průmyslové automatizace se stává oblast kamerových systémů pro zpracování obrazu. Množství úspěšných aplikací potvrzuje jejich perspektivitu a obohacuje stávající prvky automatizace o nový princip.

Kamerové systémy dodávané firmou OMRON nacházejí uplatnění v bezkontaktním měření, detekci a především v automatické výstupní kontrole výrobků v souladu se zaváděním norem jakosti ISO. Pojmem kvalita se rozumí nejen správná funkce výrobku, ale také bezchybná kompletace a zabalení, označení štítky, nátisk data, nastavení správné polohy výrobku před montáží atd.

Funkce kamerového systému

Na prvním obrázku je uveden příklad aplikace kamerového systému při výstupní kontrole kompletovaného dílu. Úkolem je detekce správného zachycení konce pružiny ve výřezu. Chybějící nebo nesprávně umístěný konec pružiny (viz výřez) je klasifikován jako závada výrobku. Aplikace kamerového systému sestává z umístění kamery na výrobní lince a připojení jednoho binárního signálu do řídicí jednotky pro časování startu kamery. Ve snímaném obraze na monitoru se pomocí tlačítkového ovladače vybere výsek obrazu, který je považován za vzorový. V tomto případě to bude obraz správně zasunutého konce pružiny. Tento vzor je potom vyhledáván v obrazech ostatních výrobků a v případě, že není nalezen, je pomocí binárního výstupu indikována závada výrobku. Optimalizace procesu vyhledávání vzorových obrazů se nastavuje změnou tolerance shodnosti, natočení a povoleného posuvu obrazu.
Na tomto jednoduchém příkladu je ukázána univerzálnost nasazení kamerových systémů - není třeba zhotovovat složité přípravky a adaptéry pro umístění čidel, pouze se v obraze vybere jeden či více vzorových motivů a zvolí se vhodná funkce vyhodnocení. Při změně výrobku se pouze upraví konfigurace systému bez zásahu do mechaniky. Mimo uvedený příklad jsou kamerové systémy také schopny měřit vzdálenosti, třídit a počítat objekty a tyto algoritmy vzájemně kombinovat.

Popis systému

Kompaktní kamerový systém se skládá ze snímací CCD kamery, řídicí jednotky pro vyhodnocení obrazu a monitoru pro zobrazení snímané scény společně s pomocnými informacemi. Kamera je rozměrově uzpůsobena pro montáž do strojů a linek, kde se upevní v požadované pozici, odkud se snímá obraz. Šíře obrazového záběru je určena použitým objektivem a může být od milimetrů až po metry. V závislosti na okolních světelných podmínkách je možné kameru doplnit osvětlovačem. Řídicí jednotka zajišťuje zpracování obrazu z kamery, výstup výsledků a zobrazení, čímž kompletně nahrazuje sestavu počítače se všemi standardními i speciálními zásuvnými kartami. Do řídicí jednotky je možné zapojit až 2 kamery a provádět vizuální inspekci členitých předmětů z více stran. Výstup je pomocí binárních signálů (rozhodnutí dobrý/špatný) nebo prostřednictvím přenosu dat po sériové komunikaci do nadřazeného zařízení, tedy do počítače nebo do programovatelného automatu PLC. Konfigurace se provádí pomocí tlačítkového ovladače, který se připojí k řídicí jednotce a prostřednictvím dialogových menu zobrazovaných na monitoru se nastaví požadovaná funkce systému. Výhodou popsané koncepce oproti nákladným počítačovým sestavám je kompaktnost, jednoduchá instalace, příznivá cena a hlavně snadná konfigurace, která zvyšuje její univerzálnost a pohotovost nasazení.
V současné době jsou nabízeny kamerové systémy F150 a F160, které jsou schopny pokrýt široké spektrum aplikací z různých odvětví výrobní produkce, počínaje potravinářskými a balicími technologiemi přes produkci plastových výlisků a strojírenských dílů až po výrobu elektrotechniky a automobilových dílů. Obecně lze říci, že kamerové systémy je možné použít všude, kde je při kontrole nutné nahradit lidské vidění a lidský faktor přesným a spolehlivým zpracováním obrazu.

Další články

Měření ve strojírenství
Metrologie/ kontrola jakosti
Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: