Témata
Zdroj: UniCut

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Vaše firma patří mezi špičky ve výrobě nástrojů pro obrábění. Můžete nám, prosím, přiblížit její historii? Jak se podařilo, že jste se dostali tam, kde dnes jste, případně kdo nebo co má na tom největší zásluhu?

Ing. Inemann: Firma vznikla před 13 lety a vybudoval jimůj otec, Ing. Václav Diviš. Zúročil tím svoje celoživotní zkušenosti v tomto oboru. Prošel si cestu od stroje přes konstrukci, výzkumný ústav, prodej až k vlastní výrobě. V součinnosti s prodejním týmem firmy TGS se naše nástroje široce uplatnily v Čechách i na Slovensku. UniCut byl totiž původně výroba monolitních nástrojů pro potřeby TGS, nyní jsme samostatná firma. Do UniCutu jsem nastoupil v roce 2013, začal s velkým zájmem přebírat otcovy poznatky a zkušenosti s obráběním a konstrukcí nástrojů, a v roce 2018 mi otec firmu předal.

MM: Co vlastně znamená název UniCut?

Ing. Inemann: Jedná se o zkratku ze slov „universal cutter“, to byla jedna z prvních fréz –F8600. Teprve později z tohoto označení vznikl i název firmy. F8600 je opravdu unikátní univerzální fréza, velmi stabilní a výkonná. Je navržená pro frézování do plna, snese i horší zacházení, a pro to všechno je velmi oblíbená a rozšířená. Prodalo se jí za ty roky velké množství.

Fréza F8600 je unikátní univerzální fréza, velmi stabilní a výkonná. Je navržená pro frézování do plna, snese i horší zacházení. (Zdroj: UniCut)

MM: Zmínil jste spolupráce se společností TGS. Ta stále trvá?

Ing. Inemann: Ano trvá, TGS prodává naše nástroje. V loňském roce jsme ještě získali nové obchodní zastoupení ve firmě CzechTool Design, a také narůstá počet našich přímých zákazníků.

MM: Co je podle vás v obrábění důležitější – výkon, nebo hospodárnost?

Ing. Inemann: Řekl bych, že přes prvotní okouzlení výkonem dá většina zákazníků nakonec přednost hospodárnosti. A hlavně spolehlivosti procesu. Úvaha o hospodárnosti musí zahrnovat i cenu stroje a množství zakázek ve frontě. Podle toho může být třeba drahý nástroj velmi výhodný, nebo naopak zbytečně výkonný.

Reklama
Reklama

MM: Nabízíte i nástroje pro vysokorychlostní frézování?

Ing. Inemann: Většina našich fréz je pro tento způsob obrábění vhodná. Takzvané HSC, frézování s malým úhlem opásání, kdy při velkých otáčkách teplotou v místě řezu měkne tříska, doporučujeme pro obrábění kalených ocelí.
Ale i pouhé frézování s malým krokem do strany ae, velkým posuvem a zvýšenou řeznou rychlostí, (nazval bych ho „rychlostní“), je dnes velmi oblíbené.

MM: To je to vaše „loupací“ frézování?

Ing. Inemann: Ne, to nemyslím. Loupací frézování je naopak spíš „silové“ frézování. Je to v podstatě frézování do plna.

Například zmíněná fréza F8600 takto běžně frézuje do hloubky ap = 1,5xD. Pro bezpečné odstraňování třísek ve větší hloubce záběru už je vhodný centrální chladicí kanál. Tak vznikl UniCut 2D-JET. Ale otci to nestačilo, pokořit hranici 3xD do plna pro něho byla velká výzva. Nadále jsme (už společně) experimentovali s hloubkou 3xD, až vznikl PocketMaster, který dokáže spolehlivě frézovat do plna i při ap = 3xD. To je doslova světově unikátní! Doporučuji podívat se na produktové video. PocketMaster získal v roce 2016 cenu Brainiac za inovaci v soutěži Czech Top 100. Měl jsem z toho osobně velkou radost, protože jsem se na tomto vývoji také podílel.

PocketMaster dokáže spolehlivě frézovat do plna i při ap = 3xD. (Zdroj: UniCut)

MM: Tak to gratuluji! Nejde ale silové frézování proti obecnému trendu lehčích dynamických strojů?

Ing. Inemann: Loupací frézování funguje skvěle i na lehčích strojích, s přiměřeným průměrem frézy. A je přímo ideální metodou hrubování pro těžší stroje s menší dynamikou. Obrobek musí být také stabilní a dobře upnutý. Pak už jen sledujete, jak tiše a bez vibrací vzniká hromada třísek. Pro dynamické stroje a méně stabilní obrobky nebo štíhlejší tvary je naopak vhodné frézování adaptivní (rychlostní, trochoidní…). Když CAD/CAM vygeneruje dráhy tak, že dodržují konstantní a malý úhel opásání frézy, tak nemusíte nic odlaďovat, a přitom frézujete velmi bezpečně a s dobrým výkonem. Fréza se pomalu otupuje a dlouho před ulomením se zvukem hlásí o výměnu. Je to úplně jiná filozofie, a také velmi užitečná.

MM: Věnuje se vaše firma více katalogovým, nebo speciálním nástrojům?

Ing. Inemann: Máme obsáhlý katalog plný zajímavých standardních fréz. Všechny vznikaly na nějakou aplikaci a mají svůj smysl. Nejsme typická ostřírna, nejraději vyrábíme nebo renovujeme vlastní nástroje. Speciální nástroje vyrábíme také. Pozoruhodná je fréza na T-drážky ve stolech obráběcích strojů, ta se nyní dostala i do katalogu. T-drážku šíře 22 mm v litině frézujeme posuvem 1 200 mm.min-1. Různých speciálních nástrojů podle požadavku zákazníka jsme navrhli za historii firmy už několik tisíc, a velká část z nich se i vyráběla.

Pozoruhodné jsou monolitní frézy na T-drážky ve stolech obráběcích strojů. (Zdroj: UniCut)

MM: A co nástroje s břity z PKD?

Ing. Inemann: Tímto směrem se zřejmě ani nevydáme, i když je to jistě zajímavý segment trhu. Slinutý karbid měl být už několikrát překonán, ale zatím stále zůstává nenahraditelným. Uvidíme, co prakticky dokáže keramika jako materiál pro monolitní frézy, to by spíš byla naše cesta.

MM: Můžete nám přiblížit, co zahrnuje váš strojní park?

Ing. Inemann: Od počátku jsme vsadili na pětiosé CNC brusky firmy Walter, které se mezitím začaly vyrábět v Česku, v závodě v Kuřimi. Spolu s bruskami jsme se naučili používat jejich programovací software „HelitronicTool Studio“. To je náš pracovní nástroj, CAD/CAM vytvořený výhradně pro brusky Walter. Je určený pro rotační nástroje, ale dá se v něm vytvořit ledacos. Patří ke světové špičce.

Reklama

MM: Předpokládám, že firma s vaším sortimentem nemá zákazníky jen v Česku. Jak vypadá vaše expanze do světa?

Ing. Inemann: Máme prodejce i v zahraničí, především jsme aktivní v Polsku. Naše expanze je zatím pozvolná, domácí trh nás stále plně zaměstnává. Jako lokální výrobce jsme v užším kontaktu s koncovými zákazníky, ostříme jim naše nástroje a také dostáváme mnoho nestandardních požadavků. Zákazníci často využívají náš tzv. „semistandard“ – to jsou katalogové nástroje s úpravami, typicky je to odlehčená stopka, prodloužená řezná část, jiný rohový rádius atd. To není pro velkovýrobce zajímavý obchod. Nebývají to velké série, takže pokud na tom máme vydělat, musíme umět shlukovat výrobu a minimalizovat seřizování. Na to jsou naši operátoři mistři. V letošním roce jim v tom chceme napomoci vylepšeným softwarem, který nad tím bude bdít. Je pro nás důležité i usnadnit, zrychlit a automatizovat návrh a kalkulaci nového výrobku. Na takovém systému nyní pracujeme. Plánujeme i individuální značení nástrojů, které nadále usnadní jejich ostření a renovaci.

Petr Inemann

„Loupací frézování funguje skvěle i na lehčích strojích, s přiměřeným průměrem frézy. A je přímo ideální metodou hrubování pro těžší stroje s menší dynamikou.“ (Zdroj: UniCut)

MM: Využíváte i dnes tak populární možnost prodeje online?

Ing. Inemann: Už se připravuje a budeme ho spouštět velmi brzy. Skladové položky objednat do 17 hodin a zítra dopoledne u vás – to je náš cíl pro nejbližší období.

MM: Jak vnímáte dnes častý jev – levnou konkurenci z Číny, na kterou si mnozí stěžují?

Ing. Inemann: Každý zákazník dává přednost něčemu jinému. Naše hlavní pozornost je soustředěna na funkčnost, kvalitu a servis.

Na českém trhu se také začaly objevovat kopie našich fréz. To beru jako důkaz, že naše geometrie jsou opravdu vydařené. Ale jak víme, originál je originál.

Levné frézy na jedno použití mají také své zákazníky. Avšak velké průměry ostří všichni. Pak je důležité, že je naostří sám výrobce, podle původního programu a mnohokrát. To je naše přednost, kterou zákazníkům nabízíme.

Mimochodem, opravdu mnohokrát ostříme frézy rychloposuvové, které obrábějí jen čelem. Od doby, kdy byl tento způsob frézování vymyšlen, stále získává na oblibě. Jejich doménou je frézování po hladinách a vybírání úzkých, hlubokých dutin a drážek. Rád bych upozornil na náš zajímavý patent – je to stopka s úpravou zvanou „palma“, která spolehlivě zabrání skřípnutí třísky mezi stopku a kolmou stěnu. Naši zákazníci to využívají pro hluboké drážky nebo frézování otvorů.

Zajímavým patentem je stopka s úpravou zvanou „palma“, která spolehlivě zabrání skřípnutí třísky mezi stopku a kolmou stěnu. (Zdroj: UniCut)

Jak se tak probírám našimi nástroji, tak si opět uvědomuji, jaké máme pěkné a originální know-how, které chci rozvíjet dál, má to pro mě velký smysl. Víte, já mám od dětství rád stará řemesla, hlavně kovářství a truhlářství. Obdivuji to mistrovství, jakého dosáhli staří řemeslníci celoživotní praxí. A někdo je tomu musel naučit, aby neztratili kus života a nezačínali od nuly. Tohle všechno jsem věděl, a přesto až ve zralejším věku, po delším hledání, jsem si uvědomil, že takového mistra mám vedle sebe – myslím svého otce. S nadšením jsem se od něho začal učit a nyní je pokračování v jeho řemesle moje největší záliba.

V těchto dnech instalujeme naše vlastní obráběcí centrum určené výhradně pro testování nástrojů, a není to jen tak ledajaký stroj! Těším se, až budeme moci v laboratorních podmínkách optimalizovat naše mikrogeometrie, povlaky a karbidy. Máme na to šikovné lidi. Testování v podmínkách zákaznické výroby bylo velmi komplikované. Velcí výrobci nástrojů vlastní laboratoře samozřejmě mají, a tento luxus si nyní dopřáváme i my. Také se moc těším, až budeme moci pořádat obráběčské semináře pro své zákazníky. Nemyslím tedy online přenos, ale setkání s chlebíčky a kávou.

„Jak se tak probírám našimi nástroji, tak si opět uvědomuji, jaké máme pěkné a originální know-how, které chci rozvíjet dál,“ říká Petr Inemann. (Zdroj: UniCut)

MM: A co pro vás naopak znamená světová konkurence renomovaných výrobců?

Ing. Inemann: Na českém trhu máme vedle nich svoje pevné místo. A ve frézování do plna jsme hodně vepředu.

MM: Jakým směrem se tedy chcete nadále rozvíjet?

Ing. Inemann: Naše firma má svoje osvědčené geometrie, a nadále rozšiřujeme sortiment tvarů, délek a průměrů. Chceme nabídnout k dodání ze skladu ještě větší množství různých variant. A také rozšiřovat nabídku směrem k menším průměrům fréz.

MM: Děkuji vám za zajímavý rozhovor. A myslím, že by jej hezky uzavřelo nějaké vaše krédo…

Ing. Inemann: Stále lépe vyhovět potřebám zákazníků. Spolupráce a partnerství místo soutěžení a soupeření.

Související články
RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Stroje a technologie: letět ještě výš

Okolo nás pole, před námi malá obecní silnice a nápis „Business Park Holzhausen“. Nic nenaznačuje, že v tomto malém městě poblíž letiště v Linci za okamžik objevíme obrovský technologický potenciál. Společnost Peak Technology byla založena v roce 2007 Dieterem Grebnerem. Zaměřuje se na dodávky komplexních ultralehkých kompozitů na bázi karbonových vláken pro Formuli 1 či letecký průmysl.

Související články
Zaměřeno na povrch

Vývoj výrobních technologií a metod ověřování jejich kvality si vynucuje plynulé zdokonalování způsobů kontroly jakosti výrobků. Společnost Taylor Hobson, přední výrobce metrologických prostředků, rozšířila řadu svých měřících přístrojů pro měření a hodnocení textury, tvaru a kontury povrchu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Jak vypadá skutečný průmysl 4.0

Výroba špičkové elektronické tlakoměrné techniky – tak stručně řečeno vypadá náplň činnosti buchlovické společnosti BS Sensors. Ke své činnosti firma pochopitelně potřebuje velmi kvalitní stroje. Proto (ale nejen proto) se rozhodli pro CNC soustružnická centra Hyperturn 45 a Hyperturn 65 od společnosti EMCO.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Měřicí přístroje a systém správy nástrojů

Máme-li přesně obrábět, je třeba kontrolovat nejen rozměry obrobků, ale i řezných nástrojů. K tomu slouží měřicí a seřizovací přístroje, které se používají ve výrobních firmách, nebo měřicí a kontrolní přístroje, které využívají především výrobci řezných nástrojů. Jejich předním světovým výrobcem je společnost Zoller, která má v Brně zastoupení pro Českou a Slovensku republiku. O rozhovor na tato témata jsme požádali Karla Suchnu, jednatele společnosti Zoller Czech, s. r. o.

Facelift pro staré stroje

Opravy a modernizace starých strojů s využitím současných technologií tak, aby jejich užitná hodnota byla posléze srovnatelná s novým strojem. To je náplň práce 35členného týmu společnosti Fermat Pressl, která sídlí v romanticky industriální budově v Rokycanech. Jejich práce by se dala přirovnat k plastické chirurgii u lidí, výsledek je však rozhodně trvanlivější i užitečnější. Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Vojtěcha Vlka, jednatele společnosti.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Jsme zemí subdodavatelů

O pohled na budoucnost tuzemského strojírenství jsme požádali Mgr. Pavla Diviše, jednatele společnosti TGS nástroje-stroje-technologické služby, spol. s r. o.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit