Témata
Zdroj: UniCut

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

MM: Vaše firma patří mezi špičky ve výrobě nástrojů pro obrábění. Můžete nám, prosím, přiblížit její historii? Jak se podařilo, že jste se dostali tam, kde dnes jste, případně kdo nebo co má na tom největší zásluhu?

Ing. Inemann: Firma vznikla před 13 lety a vybudoval jimůj otec, Ing. Václav Diviš. Zúročil tím svoje celoživotní zkušenosti v tomto oboru. Prošel si cestu od stroje přes konstrukci, výzkumný ústav, prodej až k vlastní výrobě. V součinnosti s prodejním týmem firmy TGS se naše nástroje široce uplatnily v Čechách i na Slovensku. UniCut byl totiž původně výroba monolitních nástrojů pro potřeby TGS, nyní jsme samostatná firma. Do UniCutu jsem nastoupil v roce 2013, začal s velkým zájmem přebírat otcovy poznatky a zkušenosti s obráběním a konstrukcí nástrojů, a v roce 2018 mi otec firmu předal.

MM: Co vlastně znamená název UniCut?

Ing. Inemann: Jedná se o zkratku ze slov „universal cutter“, to byla jedna z prvních fréz –F8600. Teprve později z tohoto označení vznikl i název firmy. F8600 je opravdu unikátní univerzální fréza, velmi stabilní a výkonná. Je navržená pro frézování do plna, snese i horší zacházení, a pro to všechno je velmi oblíbená a rozšířená. Prodalo se jí za ty roky velké množství.

Fréza F8600 je unikátní univerzální fréza, velmi stabilní a výkonná. Je navržená pro frézování do plna, snese i horší zacházení. (Zdroj: UniCut)

MM: Zmínil jste spolupráce se společností TGS. Ta stále trvá?

Ing. Inemann: Ano trvá, TGS prodává naše nástroje. V loňském roce jsme ještě získali nové obchodní zastoupení ve firmě CzechTool Design, a také narůstá počet našich přímých zákazníků.

MM: Co je podle vás v obrábění důležitější – výkon, nebo hospodárnost?

Ing. Inemann: Řekl bych, že přes prvotní okouzlení výkonem dá většina zákazníků nakonec přednost hospodárnosti. A hlavně spolehlivosti procesu. Úvaha o hospodárnosti musí zahrnovat i cenu stroje a množství zakázek ve frontě. Podle toho může být třeba drahý nástroj velmi výhodný, nebo naopak zbytečně výkonný.

MM: Nabízíte i nástroje pro vysokorychlostní frézování?

Ing. Inemann: Většina našich fréz je pro tento způsob obrábění vhodná. Takzvané HSC, frézování s malým úhlem opásání, kdy při velkých otáčkách teplotou v místě řezu měkne tříska, doporučujeme pro obrábění kalených ocelí.
Ale i pouhé frézování s malým krokem do strany ae, velkým posuvem a zvýšenou řeznou rychlostí, (nazval bych ho „rychlostní“), je dnes velmi oblíbené.

MM: To je to vaše „loupací“ frézování?

Ing. Inemann: Ne, to nemyslím. Loupací frézování je naopak spíš „silové“ frézování. Je to v podstatě frézování do plna.

Například zmíněná fréza F8600 takto běžně frézuje do hloubky ap = 1,5xD. Pro bezpečné odstraňování třísek ve větší hloubce záběru už je vhodný centrální chladicí kanál. Tak vznikl UniCut 2D-JET. Ale otci to nestačilo, pokořit hranici 3xD do plna pro něho byla velká výzva. Nadále jsme (už společně) experimentovali s hloubkou 3xD, až vznikl PocketMaster, který dokáže spolehlivě frézovat do plna i při ap = 3xD. To je doslova světově unikátní! Doporučuji podívat se na produktové video. PocketMaster získal v roce 2016 cenu Brainiac za inovaci v soutěži Czech Top 100. Měl jsem z toho osobně velkou radost, protože jsem se na tomto vývoji také podílel.

PocketMaster dokáže spolehlivě frézovat do plna i při ap = 3xD. (Zdroj: UniCut)

MM: Tak to gratuluji! Nejde ale silové frézování proti obecnému trendu lehčích dynamických strojů?

Ing. Inemann: Loupací frézování funguje skvěle i na lehčích strojích, s přiměřeným průměrem frézy. A je přímo ideální metodou hrubování pro těžší stroje s menší dynamikou. Obrobek musí být také stabilní a dobře upnutý. Pak už jen sledujete, jak tiše a bez vibrací vzniká hromada třísek. Pro dynamické stroje a méně stabilní obrobky nebo štíhlejší tvary je naopak vhodné frézování adaptivní (rychlostní, trochoidní…). Když CAD/CAM vygeneruje dráhy tak, že dodržují konstantní a malý úhel opásání frézy, tak nemusíte nic odlaďovat, a přitom frézujete velmi bezpečně a s dobrým výkonem. Fréza se pomalu otupuje a dlouho před ulomením se zvukem hlásí o výměnu. Je to úplně jiná filozofie, a také velmi užitečná.

MM: Věnuje se vaše firma více katalogovým, nebo speciálním nástrojům?

Ing. Inemann: Máme obsáhlý katalog plný zajímavých standardních fréz. Všechny vznikaly na nějakou aplikaci a mají svůj smysl. Nejsme typická ostřírna, nejraději vyrábíme nebo renovujeme vlastní nástroje. Speciální nástroje vyrábíme také. Pozoruhodná je fréza na T-drážky ve stolech obráběcích strojů, ta se nyní dostala i do katalogu. T-drážku šíře 22 mm v litině frézujeme posuvem 1 200 mm.min-1. Různých speciálních nástrojů podle požadavku zákazníka jsme navrhli za historii firmy už několik tisíc, a velká část z nich se i vyráběla.

Pozoruhodné jsou monolitní frézy na T-drážky ve stolech obráběcích strojů. (Zdroj: UniCut)

MM: A co nástroje s břity z PKD?

Ing. Inemann: Tímto směrem se zřejmě ani nevydáme, i když je to jistě zajímavý segment trhu. Slinutý karbid měl být už několikrát překonán, ale zatím stále zůstává nenahraditelným. Uvidíme, co prakticky dokáže keramika jako materiál pro monolitní frézy, to by spíš byla naše cesta.

MM: Můžete nám přiblížit, co zahrnuje váš strojní park?

Ing. Inemann: Od počátku jsme vsadili na pětiosé CNC brusky firmy Walter, které se mezitím začaly vyrábět v Česku, v závodě v Kuřimi. Spolu s bruskami jsme se naučili používat jejich programovací software „HelitronicTool Studio“. To je náš pracovní nástroj, CAD/CAM vytvořený výhradně pro brusky Walter. Je určený pro rotační nástroje, ale dá se v něm vytvořit ledacos. Patří ke světové špičce.

MM: Předpokládám, že firma s vaším sortimentem nemá zákazníky jen v Česku. Jak vypadá vaše expanze do světa?

Ing. Inemann: Máme prodejce i v zahraničí, především jsme aktivní v Polsku. Naše expanze je zatím pozvolná, domácí trh nás stále plně zaměstnává. Jako lokální výrobce jsme v užším kontaktu s koncovými zákazníky, ostříme jim naše nástroje a také dostáváme mnoho nestandardních požadavků. Zákazníci často využívají náš tzv. „semistandard“ – to jsou katalogové nástroje s úpravami, typicky je to odlehčená stopka, prodloužená řezná část, jiný rohový rádius atd. To není pro velkovýrobce zajímavý obchod. Nebývají to velké série, takže pokud na tom máme vydělat, musíme umět shlukovat výrobu a minimalizovat seřizování. Na to jsou naši operátoři mistři. V letošním roce jim v tom chceme napomoci vylepšeným softwarem, který nad tím bude bdít. Je pro nás důležité i usnadnit, zrychlit a automatizovat návrh a kalkulaci nového výrobku. Na takovém systému nyní pracujeme. Plánujeme i individuální značení nástrojů, které nadále usnadní jejich ostření a renovaci.

Petr Inemann

„Loupací frézování funguje skvěle i na lehčích strojích, s přiměřeným průměrem frézy. A je přímo ideální metodou hrubování pro těžší stroje s menší dynamikou.“ (Zdroj: UniCut)

MM: Využíváte i dnes tak populární možnost prodeje online?

Ing. Inemann: Už se připravuje a budeme ho spouštět velmi brzy. Skladové položky objednat do 17 hodin a zítra dopoledne u vás – to je náš cíl pro nejbližší období.

MM: Jak vnímáte dnes častý jev – levnou konkurenci z Číny, na kterou si mnozí stěžují?

Ing. Inemann: Každý zákazník dává přednost něčemu jinému. Naše hlavní pozornost je soustředěna na funkčnost, kvalitu a servis.

Na českém trhu se také začaly objevovat kopie našich fréz. To beru jako důkaz, že naše geometrie jsou opravdu vydařené. Ale jak víme, originál je originál.

Levné frézy na jedno použití mají také své zákazníky. Avšak velké průměry ostří všichni. Pak je důležité, že je naostří sám výrobce, podle původního programu a mnohokrát. To je naše přednost, kterou zákazníkům nabízíme.

Mimochodem, opravdu mnohokrát ostříme frézy rychloposuvové, které obrábějí jen čelem. Od doby, kdy byl tento způsob frézování vymyšlen, stále získává na oblibě. Jejich doménou je frézování po hladinách a vybírání úzkých, hlubokých dutin a drážek. Rád bych upozornil na náš zajímavý patent – je to stopka s úpravou zvanou „palma“, která spolehlivě zabrání skřípnutí třísky mezi stopku a kolmou stěnu. Naši zákazníci to využívají pro hluboké drážky nebo frézování otvorů.

Zajímavým patentem je stopka s úpravou zvanou „palma“, která spolehlivě zabrání skřípnutí třísky mezi stopku a kolmou stěnu. (Zdroj: UniCut)

Jak se tak probírám našimi nástroji, tak si opět uvědomuji, jaké máme pěkné a originální know-how, které chci rozvíjet dál, má to pro mě velký smysl. Víte, já mám od dětství rád stará řemesla, hlavně kovářství a truhlářství. Obdivuji to mistrovství, jakého dosáhli staří řemeslníci celoživotní praxí. A někdo je tomu musel naučit, aby neztratili kus života a nezačínali od nuly. Tohle všechno jsem věděl, a přesto až ve zralejším věku, po delším hledání, jsem si uvědomil, že takového mistra mám vedle sebe – myslím svého otce. S nadšením jsem se od něho začal učit a nyní je pokračování v jeho řemesle moje největší záliba.

V těchto dnech instalujeme naše vlastní obráběcí centrum určené výhradně pro testování nástrojů, a není to jen tak ledajaký stroj! Těším se, až budeme moci v laboratorních podmínkách optimalizovat naše mikrogeometrie, povlaky a karbidy. Máme na to šikovné lidi. Testování v podmínkách zákaznické výroby bylo velmi komplikované. Velcí výrobci nástrojů vlastní laboratoře samozřejmě mají, a tento luxus si nyní dopřáváme i my. Také se moc těším, až budeme moci pořádat obráběčské semináře pro své zákazníky. Nemyslím tedy online přenos, ale setkání s chlebíčky a kávou.

„Jak se tak probírám našimi nástroji, tak si opět uvědomuji, jaké máme pěkné a originální know-how, které chci rozvíjet dál,“ říká Petr Inemann. (Zdroj: UniCut)

MM: A co pro vás naopak znamená světová konkurence renomovaných výrobců?

Ing. Inemann: Na českém trhu máme vedle nich svoje pevné místo. A ve frézování do plna jsme hodně vepředu.

MM: Jakým směrem se tedy chcete nadále rozvíjet?

Ing. Inemann: Naše firma má svoje osvědčené geometrie, a nadále rozšiřujeme sortiment tvarů, délek a průměrů. Chceme nabídnout k dodání ze skladu ještě větší množství různých variant. A také rozšiřovat nabídku směrem k menším průměrům fréz.

MM: Děkuji vám za zajímavý rozhovor. A myslím, že by jej hezky uzavřelo nějaké vaše krédo…

Ing. Inemann: Stále lépe vyhovět potřebám zákazníků. Spolupráce a partnerství místo soutěžení a soupeření.

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit