Témata

Kvalita stlačeného vzduchu ve strojírenství

29. 06. 2022

Stlačený vzduch se používá v širokém spektru strojírenských technologií, přičemž různé technologie vyžadují různou kvalitu stlačeného vzduchu. Jeho špatná kvalita (vlhkost, olej, částice) může způsobit špatnou funkci stroje nebo zapříčinit jeho odstávku s nutností opravy.

Reklama

Stlačený vzduch se používá nejen v pneumatických nástrojích a zvedacích zařízeních, ale také při ofukování, lisování, povrchové úpravě, chlazení laserových řezacích nástrojů, v laserových měřicích systémech apod. Každá technologie má přitom jiné nároky na kvalitu stlačeného vzduchu a tuto kvalitu je nutno zajistit a pravidelně sledovat.

Kvalitu stlačeného vzduchu definuje norma ISO 8573-1, která určuje maximální obsah nečistot (množství a velikost částic, vlhkost, množství zbytkového oleje – uhlovodíků).

Společnost Beko Technologies disponuje přístroji a znalostmi pro měření těchto ukazatelů, a to jak pro dlouhodobé sledování a zaznamenávání on-line, tak pro vytvoření auditu kvality stlačeného vzduchu. Také poradí uživatelům, kde je „slabé místo“ a jak zabezpečit tu správnou úpravu stlačeného vzduchu.

Komplexní nabídka přístrojů a služeb na monitorování a úpravu kvality stlačeného vzduchu. (Zdroj: Beko Technologies)

Měření kvality stlačeného vzduchu

Pro měření kvality stlačeného vzduchu používáme tyto kalibrované přístroje:

Další měřené veličiny

Aby bylo možno předat nejen výsledky měření, ale i identifikovat příčiny zhoršené kvality stlačeného vzduchu, společně s výše uvedenými veličinami měříme i průtok, tlak a teplotu, neboť změny tlaku, průtoku a teploty mohou mít zásadní vliv na úpravu vzduchu. Např. při sníženém tlaku dochází k přetížení všech zařízení na úpravu stlačeného vzduchu. Při vyšších teplotách se snižuje účinnost aktivního uhlí, určeného pro záchyt olejových par.

Reklama

Z těchto důvodů měříme po dobu sedm dní nepřetržitě. Tím získáme informace o vlivu teplot, střídání směn, startu studených kompresorů, přetížení systému apod. Měření po dobu několika hodin není dostatečně vypovídající, neboť se může „trefit“ do příznivých nebo nepříznivých podmínek. A měření pouze jedné veličiny ukáže pouze její hodnotu, bez znalosti souvislostí není možno zjistit příčinu špatné hodnoty.

Výsledkem měření je zpráva zahrnující grafy měřených veličin za každý den a analýzu souvislostí – příčin. Zpráva obsahuje též doporučení, jaká opatření přijmout, aby bylo možno dosáhnout požadované kvality stlačeného vzduchu.

Katalyzační přístroj Bekokat přeměňuje olejové páry na neškodnou vodní páru a CO2. (Zdroj: Beko Technologies)

Jak odstranit olejové páry

Jedním z jedinečných a doporučovaných výrobků společnosti Beko Technologies určených pro odstranění olejových par je katalyzační přístroj Bekokat, který olejové páry (přesněji řetězce uhlovodíků) přeměňuje na neškodnou vodní páru a CO2. Bekokat je také certifikován organizací TÜV Nord, pokud jde o kvalitu vzduchu ve třídě 1 a lepší. Princip funkce zařízení Bekokat můžete zhlédnout na tomto videu.

Související články
Modulární příprava vzduchu pro průmyslové aplikace

Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie za předpokladu, že se správně používá a upravuje. Často je mylně pokládán za levný nebo dokonce "bezplatný" zdroj energie, avšak v místě použití má přibližně stejnou cenu jako zemní plyn. Proto je velmi důležité instalovat správné vybavení pro úpravu a regulaci přívodu vzduchu.

Bílá kniha - zónová bezpečnost

Výrobci jsou povinni předcházet pracovním úrazům prevencí bezpečnostních rizik. Dosažení požadované úrovně bezpečnosti může být náročné, jelikož může dojít ke zvýšení složitosti a snížení produktivity. Tato bílá kniha představuje unikátní řešení zónové bezpečnosti, která snižuje složitost konstrukce redundantních pneumatických bezpečnostních okruhů a zvyšuje produktivitu stroje. Jsou zde vysvětleny výhody tohoto konceptu oproti tradičním metodám pneumatických bezpečnostních okruhů, využívajících vypouštěcí ventily a zároveň jsou zmíněny jeho přínosy jak pro výrobce strojů a zařízení (OEM), tak pro koncové uživatele.

Přichází doba zmenšování

Stále menší jsou nejen naše mobilní telefony, počítače a všechna elektronika obecně. I výrobky pro automatizaci se viditelně zmenšují. Však také tato dvě témata spolu silně souvisejí. Výroba elektroniky je dnes tahounem automatizace. Technologie se odehrává na malém prostoru, velmi často ve formě tzv. stolních aplikací. Koncentrace do malých rozměrů se objevuje u v jiných oblastech - představte si moderní světlomet do automobilu. Jeho výroba vyžaduje značně komplikované přípravky a prostoru také není nazbyt.

Související články
Nové pneumatické válce dle ISO 15552

Nové pneumatické pohony Parker řady P1F s certifikací podle ISO 15552 řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách. Nová série nahrazuje stávající série P1D a AZ. Válce jsou k dispozici ve velikostech pístu od 32 do 125 mm.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak na stlačený vzduch chytře, bezpečně a úsporně

Ať se podíváme kamkoli, všude se mluví o úsporách energií, bezpečném a spolehlivém provozu a co nejvyšší produktivitě. Stlačený vzduch je cennou formou energie, to si jistě uvědomujeme všichni. Méně už ale bývá známo, že ztráty způsobené úniky běžně činí 30 až 70 %. Přitom převážná většina ztrát je způsobena chybami, nedostatky a závadami v rozvodné síti, tedy nikoliv v pohybující se části strojů a zařízení.

Malé velké změny - čidla pro pneumatické válce

Historicky prošla magnetická čidla pro snímání poloh pneumatických válců zajímavým vývojem. Jsou stále menší, výkonnější, levnější a ještě déle vydrží.

Moderní jednotky pro úpravu vzduchu

Účinná úprava vzduchu vytváří ideální provozní podmínky pro nepřetržitě pracující pneumatické pohony – válce a kyvné pohony – a zlepšuje produktivitu stroje.

Efektivní řešení i pro extrémní aplikace

Elektrické a pneumatické prvky společnosti Festo využívá více než 300 000 zákazníků na celém světě. Z širokého portfolia výrobků v následujícím článku představíme trojici komponent z oblasti pneumatických pohonů a automatizace..

Úsporná filtrace stlačeného vzduchu

Kdo potřebuje stlačený vzduch vyšší kvality, nevyhne se jeho odpovídající úpravě filtrací. Právě takové provozy mohou nyní využít nové energeticky úsporné filtry firmy Kaeser.

Technologie pro sušení a filtraci stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie, který je široce používán v celém průmyslu. Toto médium, označované také jako čtvrtá energie, používá v některém aspektu své činnosti přibližně 90 procent všech výrobců. Na rozdíl od jiných energií je však stlačený vzduch generován na místě a jeho kvalita a cena jsou tak odpovědností uživatele. e.

Olejové vývěvy pro chemické aplikace

Firma Ilmvac je výrobcem vývěv a vakuové techniky již od roku 1947. Její vývěvy pokrývají kompletní rozsah vakua od hrubého až po ultravysoké.

Pneumatický motor s certifikací ATEX pro hlubotiskový stroj

Společnost H. C. Moog GmbH vyvíjí a vyrábí inovativní kotoučové hlubotiskové stroje, pomocí kterých se vyrábějí kvalitní obaly. I přes globální nadvládu offsetového tisku se povedlo rodinné firmě z Hessenska zaplnit mezeru na trhu v obloukovém hlubotisku.

25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

MSV ve znamení technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i tvůrci nejrůznějších sofistikovaných technologií. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Ing. Michala Badina ze společnosti TOX Pressotechnik a Ing. Aleše Zapletala ze společnosti Raveo.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit