Témata
Reklama

Laserové technologie a digitální výroba

Laserová technologie a moderní senzorika připravují cestu pro digitální výrobu. Simulace, digitální konstrukce a skutečné výrobní procesy se díky Fotonice 4.0 neustále sbližují. Na předním světovém veletrhu Laser World of Photonics, konaném ve dnech 26. až 29. června 2017 v Mnichově, představí přes 1 300 vystavovatelů, předních výrobců a výzkumných ústavů řešení šitá na míru pro zasíťovaný, vysoce automatizovaný svět výroby zítřka. Veletrh se koná v pěti halách mnichovského výstaviště na výstavní ploše 55 000 m2.

Světlo je nejdůležitějším nástrojem 21. století. V továrnách na výrobu polovodičů pečují UV lasery a vysoce výkonná optika o stále účinnější a vhodnější mikroprocesory. Bez optického přenosu dat by byl širokopásmový internet nemyslitelný. Nákladově efektivní, bezchybná miniaturizace je možná pouze s dokonalou optickou měřicí a kontrolní technikou. Tím jsou také specifikovány základní pilíře Průmyslu 4.0: vhodné procesory, výkonné datové sítě a dokonalý monitoring procesů. Průmysl 4.0 je tedy jádrem Fotoniky 4.0.

Reklama
Reklama
Koncem června mnichovské výstaviště přivítá vystavovatele a návštěvníky největšího světového veletrhu v oblasti laserové techniky a fotoniky – Laser World of Photonics. (Foto: Messe München)

Od digitálně řízených laserových procesů…

Fotonika je nejen základem zasíťované výroby, ale stále častěji i výkonnou silou. Zejména přesná, digitálně řízená laserová technologie se mezitím stala nepostradatelnou. Pomocí laserů se provádí řezání, pájení, svařování, značení a perforování. Lasery s nejvyšší přesností tvrdí ocel a obrábějí kovy, plasty, sklo, diamanty, dřevo, keramiku a mnoho dalších materiálů.

Koncentrované záření pracuje bezkontaktně. Do procesu nevnáší žádné mechanické síly, a naopak není ovlivněno opotřebením. Pro laserové technologie hovoří také vysoká flexibilita a rychlost. Přesto se však největší potenciál pro digitální výrobu ukrývá ve zpracování materiálu za studena pomocí ultrakrátkých laserových pulzů.

... až k digitální výrobě

U moderních ultrakrátkých pulzních laserů se kmitočty pohybují v rozsahu megahertzů při stejně vysoké pulzní energii. Kovy a mnoho dalších materiálů tak lze opracovat prakticky atom po atomu. Přívod tepla do obrobku je minimální. Nechtěné taveniny a postříkání materiálu jsou pasé. Přeloženo do digitálního světa výroby Průmyslu 4.0 to znamená zpracování materiálu pixel po pixelu. Více než kdy jindy odpovídají simulace a digitální konstrukce přesněji reálným procesům. „Mluvíme o digitálním zpracování, protože lasery v digitálních procesních řetězcích přesně provádějí předem simulované obrábění,“ vysvětluje prof. Andreas Ostendorf, dlouholetý předseda vědecké společnosti Wissenschaftliche Gesellschaft Lasertechnik (WLT).

Čočky s povrchovou přesností v nanometrech umožňují stále dokonalejší laserové a optické systémy. Při pronikání do tohoto nanosvěta jsou výrobci odkázaní na ultrapřesné optické a mechanické postupy opracování, na inovativní procesy nanášení, stejně jako na extrémně přesnou měřicí techniku. Přední světový veletrh Laser World of Photonics, konaný od 26. do 29. června 2017 v Mnichově, představí nejnovější trendy při výrobě optiky.

Laserové technologie a moderní senzorika připravují cestu pro digitální výrobu.

Ultrapřesnost na Laser World of Photonics

Výrobní a měřicí postupy používané pro ultrapřesnou optiku se neustále vyvíjejí. V zájmu urychlení vývoje založili přední dodavatelé – mezi nimi společnosti Schneider, Sill Optics, NTG, OPTEG a Trioptic a četné výzkumné ústavy – kompetenční síť pro ultrapřesné obrábění povrchů (CC UPOB e.V.). Společně jsou hnacím motorem know-how týkajícího se mechanického a chemického obrábění, obrábění iontovým svazkem a plazmatem, ale i optických postupů obrábění ultrapřesné optiky a jejich měření a charakterizace. Na letošním veletrhu budou prezentovány nejen dosavadní výsledky výzkumu, ale také jejich použití ve strojích a zařízeních, postupech, měřicích přístrojích a optice vystavované členskými společnostmi CC UPOB. Kromě toho další lídři trhu, jako např. společnosti Satisloh a OptoTech Optikmaschinen, stejně jako téměř sto dalších vystavovatelů představí inovativní řešení v oblasti výroby optiky.

Messe München International

Jaroslav Vondruška

vondruska@expocs.cz

//www.expocs.cz/

Reklama
Související články
EMO Hannover 2013, část 5 - upínače a vybavení obráběcích strojů

Další část našeho dnešního pohledu na největší světový veletrh v komoditě obrábění - EMO, se věnuje komponentám, jež napomáhají efektivně využívat potenciál stroje nebo obráběcího centra a slouží jako základny pro montážní nebo upínací přípravky.

EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Inteligence ve výrobě, EMO Hannover 2013

Přední světový veletrh zpracování kovů EMO Hannover 2013 se tentokráte uskuteční od 16. do 21. září 2013. Od jeho prvního konání v roce 1975 bezesporu plynule rozvíjí a upevňuje svůj věhlas největšího a nejvýznamnějšího světového inovačního fóra zpracování kovů. Letos je očekáváno opět na 140 tisíc návštěvníků, jenž přivítají expozice 2 000 firem na čisté ploše 180 tisíc metrů čtverečních. Hlavním letošním tématem je inteligentní výroba.

Související články
Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Co naznačila největší továrna na světě

Záruka dobrých obchodů, výkladní skříň pro mezinárodní trh, ukázka budoucnosti ve strojírenství – tak hodnotí vystavovatelé veletrh EMO Hannover 2017. Pod heslem Connecting systems for intelligent production představilo své novinky více než 2 200 vystavovatelů z 43 zemí. Tematické těžiště spočívalo v digitalizaci a propojení výrobních procesů. V centru pozornosti byly především výrobní postupy, stroje a zařízení pro zpracování a opracování kovů.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Ultrakrátké pulzy na Laser - World of Photonics

Květen letošního roku byl po dvou letech opět dějištěm tradičního mnichovského veletrhu Laser - World of Photonics a ukázkou toho, kam vývoj v této oblasti pokročil. Podle statistik švýcarské Optech Consulting dosáhl obrat na trhu průmyslových laserů v roce 2012 sice objemu 7,9 miliard euro, tedy o 9 % více než v předchozím roce, ale tento ukazatel je třeba do jisté míry korigovat kurzovními změnami, ke kterým došlo v tomto roce při poklesu hodnoty eura jak vůči US dolaru, tak i hlavním asijským měnám. Co je ale podstatné pro uživatele laserových technologií, je další vývoj těchto technologií ve smyslu zdokonalování technických parametrů a efektivnosti systémů.

Laserové technologie ústavů FG

Pod zkratkou FG se skrývá označení pro německou Fraunhofer Gesellschaft s 66 oborově zaměřenými ústavy aplikovaného výzkumu. Na veletrhu laserové techniky Laser - World of Photonics 2013 v Mnichově patří tradičně mezi přední vystavovatele a i když značná část expozice je věnována laserům v komunikační a sdělovací technice, projekci, medicíně a zčásti i bezpečnosti, najde se vždy v podání alespoň tří ústavů, Institutu für Lasertechnik ILT, Institutu für Werkstoff- und Strahltechnik IWS a Institutu für Pruduktiontechnologie IPT dost zajímavých průmyslových laserových technologií, které mohou inspirovat i naše uživatele.

Výroba strojů v čínském pojetí

V minulém vydání MM Průmyslové spektra jsme vám přinesli rozsáhlý pohled na čínský průmysl a reflexe pekingského veletrhu obráběcích strojů CIMT 2013. Dnes pohledem na tento veletrh pokračujeme a zaměřujeme se především na oblast automatizace čínskými firmami zde prezentovanou.

Trumpf, Laser a Intech 2011, Část 2

V prosincovém vydání jsme vám přinesli první díl pohledu na firemní veletrh Intech, který každoročně pořádá koncern Trumpf ve svém mateřském závodě. Nyní se do německého Ditzingenu opět vrátíme a podíváme se technickým pohledem na aktuální novinky především z oblasti laserů, které jsou uváděny na trh do všech destinací, kde tento světový výrobce pro oblast technologie tváření operuje.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit